Laatste nieuws

Ruim 1 miljoen overstappers zorgverzekering

Ruim 1 miljoen overstappers zorgverzekering

geen reacties

1,08 miljoen verzekerden stapten dit jaar over naar een andere zorgverzekering. Dat is 0,1 procent meer dan vorig jaar. Ondanks de hoge premiestijging van ruim 90 euro op jaarbasis was er dus geen sprake van een overstappersrecord, zoals die door sommige vergelijkingssites werd verwacht.

Een flinke groep verzekerden stapt vrijwel nooit over, omdat zij collectief zijn verzekerd, bijvoorbeeld via de werkgever. Toch valt er juist voor deze groep veel te besparen.

Lees het volledige artikel

Zorgverzekeraar Menzis verliest 47.000 klanten

Zorgverzekeraar Menzis verliest 47.000 klanten

2 reacties

Verzekeraar Menzis uit Groningen verloor afgelopen overstapseizoen voor de zorgverzekering 47.000 klanten. De hoge premie bij de verzekeraar was voor veel verzekerden reden om op zoek te gaan naar een andere, goedkopere zorgpolis.

De premie van Menzis is dit jaar minstens twaalf euro hoger dan vorig jaar. Bij de overige zorgverzekeraars komt de gemiddelde premie toename uit op iets minder dan acht euro.

 

Lees het volledige artikel

Nederlandse zorgstelsel functioneert het beste

Nederlandse zorgstelsel functioneert het beste

geen reacties

Net als in 2015 en 2014 is het Nederlandse zorgstelsel als hoogst genoteerd in de European Health Consumer Index (EHCI), een ranglijst die is samengesteld aan de hand van een onderzoek, uitgevoerd door het Health Consumer Powerhouse (HCP) in Zweden. Het is nu de zevende keer dat ons zorgstelsel als beste naar voren komt. Nederland scoorde 927 van de 1000 punten.

Toch is er ook kritiek op ons zorgstelsel. Sommige politieke partijen willen terug naar het ziekenfonds waarbij alles via de overheid wordt aangestuurd en er geen zorgverzekeraars meer zijn.

Lees het volledige artikel

Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

2 reacties

Er wordt jaarlijks 95 miljard gespendeerd aan de zorg en dat bedrag zal de komende jaren alleen nog maar meer toenemen. ING en CPB voorspellen een kostenstijging van 2,5 procent in 2017 en 3,5 procent in 2018. Er zijn daarom nieuwe maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de burger niet teveel premie betaalt.

De komende verkiezingen zullen in dat kader een centraal thema vormen. Economen voelen bijvoorbeeld weinig voor een Nationaal Zorgfonds die de prikkel om kosten te beheersen juist zou weghalen.

Lees het volledige artikel

‘Zorgeloos zorgverzekering start per 2018’

‘Zorgeloos zorgverzekering start per 2018’

86 reacties

Zorgeloos Care heeft de ambitie om vanaf 2017 een zorgverzekering tegen een lage premie aan te bieden. De Nationale Zorgautoriteit (NZa) meldt echter in de ‘Zorgverzekeringsmarktscan’ dat de verwachting is dat de nieuwe verzekeraar niet eerder start dan 2018.

Als Zorgeloos bestaansrecht ontvangt van De Nederlandsche Bank (DNB) zou dat een unicum zijn. Sinds de start van het zorgverzekeringsstelsel zijn er namelijk geen nieuwe
verzekeraars van start gegaan.

Lees het volledige artikel

Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?

Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?

8 reacties

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend wat het kost om mondzorg volledig onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Het zou neer komen op een kostenplaatje van 1,2 miljard euro voor de overheid, waarbij al 700 miljoen euro is afgehaald van het eigen risico wat eerst betaald moet worden door verzekerden.

Wanneer de tandartskosten worden verplaatst naar het basispakket, kunnen de premies voor de aanvullende tandartsverzekering omlaag. De effecten zijn berekend door het CPB voor het jaar 2018.

Lees het volledige artikel

Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

geen reacties

De kosten voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgen de komende jaren naar 51,8 miljard euro per jaar in 2018. De Zvw is de wet die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het basispakket en geldt voor iedereen met een Nederlandse zorgverzekering. De grootste kostenpost is ziekenhuis met een jaarlijks kostenplaatje van ruim 20 miljard euro.

Doordat de zorgkosten tot aan 2018 zeker omhoog lopen is de kans groot dat de premiebetaler hier ook onder gaat lijden. Afhankelijke van de inzet van reserves zal de zorgpremie de komende jaren gaan stijgen.

Lees het volledige artikel