Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Hooikoorts: wat vergoedt de zorgverzekering?

  De eerste bomen en planten beginnen te bloeien en hun pollen los te laten, dat betekent dat het hooikoortsseizoen weer van start is gegaan. Dat zorgt bij veel mensen weer voor de nodige klachten: niezen, een verstopte neus en jeuk in de ogen zijn alom bekend.

  Gelukkig zijn er verschillende middelen beschikbaar om de klachten aan te pakken. Denk aan voorgeschreven medicijnen, zelfzorgmiddelen en alternatieve geneeswijzen. Daarnaast zijn er meerdere dingen die je kunt doen om aanraking met pollen te beperken. In dit artikel bespreek ik het allemaal.

   

  Lees meer
 • Kostbare medicijnen jaarlijks 100 miljoen duurder

  De kosten van dure medicijnen die in het ziekenhuis worden voorgeschreven, stijgen jaarlijks met zo’n 100 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het informatiecentrum Vektis.

  De kostenstijging kent verschillende oorzaken, waaronder de overheveling van bepaalde medicijngroepen van de apotheek naar het ziekenhuis.

  Lees meer
 • Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

  Je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling loont, blijkt uit een rondgang van BNR onder een aantal zorgverzekeraars. Van alle 30.000 verzekerden die bij hun zorgverzekeraar een verzoek hebben gedaan tot wachtlijstbemiddeling werd ruim twee derde sneller geholpen.

  Toch is de voorlichting van zorgverzekeraars omtrent wachtlijstbemiddeling onvoldoende, stelt de NPCF. Meer patiënten zouden veel sneller geholpen kunnen worden als de informatievoorziening beter op orde was geweest.

  Lees meer
 • Basispakket zorgverzekering uitgebreid in 2018

  Artrosepatiënten ontvangen vanaf 2018 twaalf behandelingen oefentherapie uit de basisverzekering. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook ziekenvervoer voor immuuntherapie voor oncologiepatiënten wordt volgend jaar vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed.

  Het ministerie meldt bovendien dat er geen behandelingen worden geschrapt volgend jaar.

  Lees meer
 • Huidkankerdag in teken van controle en bescherming

  Aanstaande zaterdag (20 mei 2017) is de vijfde nationale huidkankerdag op meer dan 80 locaties in Nederland. Waar je jezelf gratis kunt laten controleren op huidkanker en tevens ontvang je ook adviezen over hoe je jouw huid zelf het beste kunt beschermen en controleren.

  Vanwege hoge populariteit van de dag is het niet langer mogelijk jezelf aan te melden. Om je toch vooruit te helpen geeft Zorgwijzer.nl enkele tips over hoe je jezelf kunt controleren en beschermen en wat eventueel door een zorgverzekering wordt vergoed.

  Lees meer
 • Zorgkosten wederom minder hard gestegen

  Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er in de laatste vier jaar in geslaagd om de zorgkosten onder controle te houden: de zorgkosten stegen namelijk minder hard dan de economie groeide.

  In 2016 werd bijvoorbeeld 1,8 miljard euro minder uitgegeven aan de gezondheidszorg dan aanvankelijk werd begroot door het ministerie. Dat stelt de algemene rekenkamer.

  Lees meer
 • Aandacht voor de Europese dag van de beroerte

  Ieder jaar sterven er nog altijd 10.000 mensen als gevolg van een beroerte. De Stroke Alliance for Europe (SAFE) heeft daarom de Europese dag van de beroerte in het leven geroepen.

  Tijdens deze dag worden er in het hele land diverse informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd. Ook ZorgWijzer.nl probeert een steentje bij te dragen.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.