Laatste nieuws

Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

- geen reacties

De kosten voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgen de komende jaren naar 51,8 miljard euro per jaar in 2018. De Zvw is de wet die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het basispakket en geldt voor iedereen met een Nederlandse zorgverzekering. De grootste kostenpost is ziekenhuis met een jaarlijks kostenplaatje van ruim 20 miljard euro.

Doordat de zorgkosten tot aan 2018 zeker omhoog lopen is de kans groot dat de premiebetaler hier ook onder gaat lijden. Afhankelijke van de inzet van reserves zal de zorgpremie de komende jaren gaan stijgen.

Lees meer

Meer nieuws over de zorgverzekering?

Voor de laatste ontwikkelingen over de zorgverzekering, eigen risico, zorgtoeslag en nog veel meer, kun je terecht op de zorgverzekering 2019 pagina.

Kan ik nog overstappen?

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken.

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.