Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Lage inkomens betalen minder voor zorgverzekering na ziekenfonds

  Ondanks dat partijen als de SP en 50Plus campagne maken voor goedkopere zorg voor lagere inkomens, blijkt het tegenovergestelde uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens deze cijfers zijn minima er sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel er enkele tientjes op vooruit gegaan ten opzichte van het ziekenfonds.

  De lage inkomens worden grotendeels gecompenseerd door de zorgtoeslag, ondanks de stijgende zorgpremie en het hoge eigen risico.

  Lees meer
 • ‘Zorgtoeslag 240 euro omlaag bij afschaffen eigen risico’

  Indien politiek Den Haag besluit het eigen risico van de zorgverzekering af te schaffen, zal ook de zorgtoeslag omlaag moeten. Het eigen risico en de zorgtoeslag zijn namelijk gekoppeld aan elkaar. Dat stellen twee hoogleraren in een opiniestuk op Zorgvisie.

  Vooral lagere inkomens die geen of weinig zorg verbruiken zijn de dupe: zij krijgen minder zorgtoeslag, maar profiteren ook niet van de afschaffing. Zorgverbruikers met een hoger inkomen profiteren juist, want zij komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

  Lees meer
 • Zwanger? Dit vergoedt je zorgverzekering

  Als je zwanger bent of wordt, is het zinnig om je zorgverzekering nog eens goed te raadplegen. Worden de kosten die je verwacht te maken wel vergoed door de zorgverzekeraar? Houdt bovendien rekening met het feit dat er voor veel kosten een eigen risico en/of eigen bijdrage geldt.

  Veel vrouwen kiezen voor een aanvullende zorgverzekering met extra dekking voor kosten gerelateerd aan de zwangerschap en bevalling. Dit is echter een persoonlijke afweging voor iedere vrouw.

  Lees meer
 • Standpunten politiek: landelijk zorgfonds en afschaffen eigen risico

  Alle politieke partijen hebben hun standpunten ingenomen aangaande de zorgthema’s met oog op de verkiezingen volgende maand. Populaire thema’s zijn het afschaffen van het eigen risico en het introduceren van een landelijk zorgfonds.

  Met behulp van de stemwijzer is per stelling te zien wat de partijen vinden van het eigen risico en de afschaffing van het huidige zorgverzekeringsstelsel.

  Lees meer
 • Nederlanders betalen 10 miljard naast zorgpremie

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat Nederlanders twee jaar geleden ruim 700 euro uit eigen zak hebben betaald aan zorgkosten. Dit bedrag komt dus nog bovenop de verplichte premie van de zorgverzekering.

  Deze kosten komen in totaal neer op bijna 10 miljard euro op jaarbasis en is een optelsom van het eigen risico, medicijnen en niet-vergoede zorg.

  Lees meer
 • Kiezers willen zorgverzekering geregeld door overheid

  Een meerderheid van de kiezers wil dat het zorgverzekeringsstelsel weer in handen komt van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Trouw. Al 11 jaar lang wordt de zorg geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) die uitgevoerd wordt door de zorgverzekeraars.

  Volgens velen is de marktwerking niet geslaagd en is de zorg alleen maar duurder geworden. Zij willen dan ook terug naar een nieuw stelsel, zoals het vroegere ziekenfonds.

  Lees meer
 • Ruim 1 miljoen overstappers zorgverzekering

  1,08 miljoen verzekerden stapten dit jaar over naar een andere zorgverzekering. Dat is 0,1 procent meer dan vorig jaar. Ondanks de hoge premiestijging van ruim 90 euro op jaarbasis was er dus geen sprake van een overstappersrecord, zoals die door sommige vergelijkingssites werd verwacht.

  Een flinke groep verzekerden stapt vrijwel nooit over, omdat zij collectief zijn verzekerd, bijvoorbeeld via de werkgever. Toch valt er juist voor deze groep veel te besparen.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.