Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering 2018 vergelijken

Nederlanders kunnen al snel 100 euro besparen door over te stappen van basisverzekering. Dat stelt de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een rapport.  Zo het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering in 2018 ruim 300 euro.

De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Zorgverzekeraars snijden in dekking aanvullende verzekering

  Verzekeraars snijden voor 2018 fors in de dekking van de aanvullende zorgverzekering. In veel gevallen wordt onder meer de dekking voor fysiotherapiebehandelingen naar beneden gebracht of zelfs helemaal geschrapt. In andere gevallen wordt de premie juist weer fors duurder (meer dan tien procent). Dit terwijl de premie voor de basisverzekering – gemiddeld gezien – amper is gestegen.

  In dit artikel heeft Koen van ZorgWijzer.nl fysiotherapie als voorbeeld genomen en de grootste veranderingen in kaart gebracht.

  Lees meer
 • ‘Ik regel mijn zorg goed’ helpt bij vragen over zorgverzekering

  De landelijke campagne ‘ik regel mijn zorg goed’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de afgelopen drie weken al tienduizenden vragen beantwoord. Daarmee kan de campagne, die via de radio, sociale media, maar ook op fysieke plekken aanwezig is een succes genoemd worden.

  Volgens minister Bruins zijn er veel Nederlanders die met vragen zitten of ze moeten overstappen van zorgverzekering en wat bijvoorbeeld het eigen risico dekt. Volgens Bruins valt er echt wat te kiezen voor 2018 en moeten mensen hun eigen zorgsituatie goed tegen het licht aan houden.

  Lees meer
 • Je kind verzekeren voor zorgkosten: hoe werkt dat?

  Baby’s moeten binnen vier maanden na de geboorte door één van de ouders op de polis te worden bijgeschreven. Dit kan relatief eenvoudig worden geregeld, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de verzekeraar. Het is belangrijk om dit niet te vergeten.

  Kinderen tot 18 jaar zijn beter gedekt voor basiszorg dan volwassenen. Zo hebben ze recht op een ruimere dekking voor tandheelkunde en fysiotherapie. Ook hoeft er voor hen geen premie of eigen risico te worden betaald.

  Lees meer
 • Welke budget zorgverzekeringen zijn er in 2018?

  Anno 2018 zijn er nog steeds drie budgetpolissen op de Nederlandse zorgmarkt. Bij dit type zorgverzekering gelden er meerdere beperkende voorwaarden, bijvoorbeeld een beperkte keuze uit ziekenhuizen en een lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

  Bij een budget zorgverzekering ligt de premie vaak een stuk lager dan bij reguliere natura polissen. Toch is het belangrijk dat er goed wordt gelet op de polisvoorwaarden die van toepassing zijn. In dit artikel worden de budgetpolissen naast elkaar gelegd en uitgelegd wat de beperkende voorwaarden zijn.

  Lees meer
 • Einde van aanvullende zorgverzekering? Verzekeraars verdienen niet genoeg

  Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zou de aanvullende zorgverzekering op langere termijn wel eens kunnen verdwijnen. Zorgverzekeraars zouden volgens de toezichthouder er steeds vaker verlies op lijden, omdat consumenten alleen een polis afsluiten als zij zeker weten bepaalde zorg nodig te hebben. Een aanvullende verzekering krijgt daardoor steeds meer het karakter van een abonnement in plaats van een verzekering.

  Verzekeraar VGZ laat in een reactie weten dat het huidige systeem van aanvullende polissen prima functioneert en dat de voorbarige conclusies van DNB onnodig veel onrust scheppen bij klanten.

  Lees meer
 • Ouderen ‘vrezen’ overstap van zorgverzekering

  Weinig ouderen overwegen om per 2018 over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. 90 procent van hen geeft aan ook volgend jaar bij dezelfde verzekeraar te zijn aangesloten. Deze groep laat een enorme besparing liggen, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij stellen dat veel verzekerden vrij eenvoudig 100 euro per jaar kunnen besparen op de basisverzekering.

  Veel ouderen vinden overstappen van zorgverzekering een gedoe of zijn bang dat ze niet worden geaccepteerd door de nieuwe verzekeraar. Ook zijn veel ouderen tevreden over de service van de huidige verzekeraar.

  Lees meer
 • Vergelijking premies basisverzekering 2018 (overzicht)

  Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld zo’n 1.341 euro. Het verschil echter met de goedkoopste zorgverzekering is op jaarbasis bijna 200 euro. Er valt dus een hoop te besparen, maar gelukkig ook te kiezen. Eerder meldde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat consumenten al snel 100 euro kunnen besparen op de basisverzekering door te shoppen en dit lijkt een gegrond statement.

  ZorgWijzer.nl heeft de jaarpremies van alle zorgpolissen voor 2018 inzichtelijk gemaakt en overzichtelijk geplaatst in een tabel.

  Lees meer

Video

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.