Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • ‘Half miljoen Nederlanders kiezen na kerst nieuwe zorgverzekering’

  Een half miljoen Nederlanders heeft tot na kerst gewacht met het overstappen van zorgverzekering voor 2018. Deze groep stapt in de komende dagen over naar een andere zorgverzekeraar. 31 december is de uiterste datum voor het maken van de overstap. In dit geval wordt de huidige polis automatisch opgezegd en gaat de nieuwe verzekering per 1 januari 2018 in.

  Ondanks de grote besparingen die mogelijk zijn, is er nog steeds een grote groep mensen die nog nooit zijn gewisseld van verzekeraar. Zij zijn meestal collectief verzekerd via de werkgever.

  Lees meer
 • Verzekeraar wil af van vrijwillig eigen risico zorgverzekering

  De topman van zorgverzekeraar DSW wil af van het vrijwillige eigen risico. Het is namelijk nu al jaren mogelijk om een verhoogd eigen risico te nemen met als tegenprestatie een premievoordeel.  Dit voordeel kan oplopen tot 300 euro in 2018, zo’n 25 euro per maand. Echter is dit voordeel alleen besteed aan verzekerden die volgend jaar niet veel zorgkosten verwachten.

  Ouderen en chronisch zieken kunnen daardoor niet van dit voordeel gebruik maken, aangezien zij al vaak in de eerste maand van het jaar het eigen risico van de zorgverzekering verbruikt hebben.

  Lees meer
 • “Collectieve zorgverzekering ongunstig voor verzekerden”

  Het merendeel van de zorgverzekerden heeft een collectieve polis, bijvoorbeeld via de werkgever of gemeente. De collectiviteitskorting die hierbij wordt geboden, lijkt interessant, maar is in de praktijk meestal niet gunstiger dan een los afgesloten zorgverzekering buiten een collectief om.

  Ook vanuit overheid is er af en toe felle kritiek op de collectieve verzekeringen. Ze zouden te weinig onderscheidend zijn en een oneerlijk speelveld creëren. Daardoor rest de vraag: hoe lang de collectieve zorgverzekering nog zal blijven bestaan.

  Lees meer
 • Nederlander tevreden over verzekeraar, maar hekelt zorgpremie

  Patiëntenfederatie Nederland liet onlangs een onderzoek uitvoeren via de website onder bijna 6.000 Nederlanders. Hieruit komt naar voren dat de meesten (80 procent) tevreden zijn over de dienstverlening van de zorgverzekeraar, maar allerminst over de de hoogte van de premie.

  De directeur van de Patiëntenfederatie, Dianda Veldman, is nog niet helemaal tevreden. Ze geeft aan dat er nog altijd een behoorlijk deel van de mensen ontevreden zijn en dat er ook naar de stijgende premies kritisch moet worden gekeken.

  Lees meer
 • Zorgverzekering opzeggen: hoe doe je dat?

  Als je overstapt van zorgverzekering wordt je huidige, lopende polis automatisch voor je opgezegd. Dat is wel zo handig. Als je echter nog niet precies weet bij welke verzekeraar je volgend jaar verzekerd wilt zijn, is het ook mogelijk om je zorgverzekering eerst handmatig op te zeggen, bijvoorbeeld middels een brief of mail.

  Na de handmatige opzegging, heb je tussen 1 januari en 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Zodra je die afsluit, gaat de afgesloten polis met terugwerkende kracht in. Je betaalt dus gewoon premie voor januari.

  Lees meer
 • Psychologische hulp en de zorgverzekering: wat moet je weten?

  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt grotendeels gedekt vanuit het basispakket. Qua inhoud is de dekking voor psychologische hulp dus voor iedere basisverzekering min of meer gelijk. Toch kunnen er per zorgverzekeraar verschillen zitten in de dekkingsgraad. Het gaat dan met name om de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

  Indien de basisverzekering onvoldoende vergoedt, kan er eventueel een aanvullende verzekering worden afgesloten met dekking voor psychosociale hulp of psychotherapie.

  Lees meer
 • Beugel verzekeren in 2018? Hier moet je op letten

  Ongeveer 40 procent van de kinderen in Nederland heeft ooit een beugel nodig. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Veel mensen besluiten zich daarom aanvullend te verzekeren. Maar waar let je allemaal op als je zo’n zorgpolis gaat afsluiten?

  Allereerst wordt orthodontie soms vergoed door de tandartsverzekering en soms vanuit een aanvullende verzekering. Verder kunnen er allerlei voorwaarden van toepassing zijn, zoals een maximumvergoeding per jaar, een medische selectie of een wachttijd.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.