Zorgverzekering 2018

Belangrijkste wijzigingen

Tijdens Prinsjesdag is de definitieve samenstelling voor de zorgverzekering in 2018 bekend gemaakt.

 • De nominale zorgpremie stijgt in 2018 met 72 euro (zorgverzekeraars bepalen de uiteindelijke premie).
 • Het verplichte eigen risico blijft in 2018 gelijk op 385 euro per verzekerde. Een verlaging, zoals veel partijen willen, zit er niet in.
 • Lagere inkomens worden gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag van 131 euro per verzekerde
 • De inkomensafhankelijke bijdrage stijgt van 6,65 naar 6,90 procent

Vergelijken

Zorgverzekeraars moeten dit jaar voor 12 november hun premies bekend hebben gemaakt. Dat betekent een week langer zorgverzekeringen vergelijken voor 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Net als in 2017 lijkt de premie volgend jaar wederom te stijgen.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand. Gezondheidseconoom Wim Groot verwacht echter dat de premie veel harder stijgt, namelijk met zeker 250 euro per verzekerde, ofwel ruim 20 euro per maand.

De premiestijging kent vier belangrijke oorzaken:

 • Een financiële tegenvaller van 400 miljoen in de begroting van verzekeraars in 2016
 • Overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar.
 • Een aanzienlijke financiële injectie die nodig is om zorginstellingen binnen de langdurige zorg te behoeden voor verdere financiële problemen en faillissement
 • De inflatie

Tegen alle verwachtingen in verlaagt DSW de premie van de zorgverzekering in 2018 met 0,50 euro per maand. De toon is gezet voor de overige zorgverzekeraars.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 11 euro per maand aan toeslag bij. Voor gezinnen is dat zelfs 16 euro per maand. Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

De cijfers blijken uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 28.000 (alleenstaanden) of 35.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandeling fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • DSW verrast: zorgpremie en eigen risico omlaag in 2018

  Bij zorgverzekeraar DSW gaat de premie voor de zorgverzekering volgend jaar omlaag naar een bedrag van 107,50 euro per maand. Dat is 0,50 euro minder dan in 2017. Door de premieverlaging bij DSW is direct te toon gezet voor de andere verzekeraars. De overheid raamde tijdens de Miljoenennota nog een gemiddelde premiestijging van 72 euro per verzekerde. DSW lijkt zich daar dus niets van aan te trekken.

  Opvallend is verder dat het eigen risico bij DSW omlaag gaat met een symbolische 10 euro en in 2018 uitkomt op 375 euro. Dat is dus lager dan wettelijk is vastgelegd.

  Lees meer
 • Bevriezen eigen risico kost 39 miljoen extra

  Als het eigen risico in 2018 op hetzelfde niveau blijft, zullen mensen volgend jaar voor 39 miljoen euro extra aan zorgkosten maken. Dat zegt minister Edith Schippers van Volksgezondheid in een toelichting van haar voorstel dat ervoor moet zorgen dat eigen risico niet omhoog gaat.

  Het voorstel is een onderdeel van de afspraken tussen de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Schippers voelt er zelf weinig voor om het eigen risico volgend jaar niet te laten stijgen. Zij stelt dat ze er geen principieel punt van wilt maken hoe hoog het bedrag precies is, omdat het automatisch meestijgt met de totale zorgkosten in Nederland.

  Lees meer
 • Zorgverzekering wordt steeds vaker op tijd betaald

  Nederland telt dit jaar ruim 11 procent minder wanbetalers van de zorgverzekering. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Per 31 december werd het aantal wanbetalers vastgesteld op 249.930. Dat is het laagste niveau sinds zes jaar. Eind 2015 kwam het aantal wanbetalers nog uit op 282.190.

  Rotterdam is nog altijd de gemeente met het meeste aantal wanbetalers. Bijna 5 procent van de verzekerde bevolking in de stad betaalt haar zorgverzekering niet en reageert niet op betalingsherinneringen van de zorgverzekeraar.

  Lees meer
 • Oppositie wil hogere zorgpremie tegengaan

  Alle politieke partijen uit de oppositie willen voorkomen dat de zorgpremie met meer dan 72 euro per verzekerde stijgt als gevolg van het gelijk houden van het eigen risico. GroenLinks dient daarom vanavond een voorstel in: zorgverzekeraars krijgen eenmalig 150 miljoen euro uit het begrotingsoverschot.

  Dit bedrag zou precies genoeg moeten zijn om het eigen risico gelijk te houden en de premie van de zorgverzekering met minder dan 73 euro per verzekerde te laten stijgen in 2018.

  Lees meer
 • Zorgpremie 2018 verder omhoog door ‘bevriezen’ eigen risico

  Kort na Prinsjesdag werd door informateur Gerrit Zalm bekend gemaakt dat het verplicht eigen risico in 2018 niet omhoog gaat, maar gelijk blijft op 385 euro verzekerde. Dit zorgde in eerste instantie voor enige vorm van tevredenheid bij de politieke partijen. Totdat kort erna bleek dat daardoor de premie wel verder moest worden verhoogd met ongeveer een euro extra.

  Veel politieke partijen toonden hun ongenoegen over de gang van zaken. Zo sprak de PVV over een ‘sigaar uit eigen doos’ en sprak Thierry Baudet over een ‘’klassieke broekzak-vestzaktruc’.

  Lees meer
 • Inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgverzekering omhoog

  De bijdrage die burgers moeten betalen ter financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), stijgt in 2018 op alle fronten met 0,25 procent. Deze inkomensafhankelijke bijdrage gaat omhoog voor werknemers en voor werkgevers, zelfstandigen en gepensioneerden.

  In de praktijk kan dit betekenen dat je tot 150 euro meer belasting betaalt als bijdrage voor de zorgverzekering in 2018. Deze bijdrage wordt automatisch ingehouden op het salaris en is terug te vinden op de loonstrook.

  Lees meer
 • Eigen risico zorgverzekering blijft toch gelijk in 2018

  Informateur Zalm laat woensdagavond weten dat het eigen risico van de zorgverzekering toch niet omhoog gaat in 2018. Het blijft net als het vorige jaar gelijk op 385 euro.

  Om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen moet er nu een spoedprocedure op gang komen, aangezien hiervoor de wet moet worden aangepast. Hiervoor hebben zij nog tot en met 1 oktober de tijd.

  Lees meer

Video

Infographic: zorg in 2018

Zorgverzekering 2018 infographic

Belangrijke data

19 september 2017

Tijdens Prinsjesdag is door het kabinet de inhoud van het basispakket, hoogte van het eigen risico en de zorgpremie bekend gemaakt.

 

12 november 2017

De uiterste datum dat de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend hebben gemaakt. Dat is dit jaar een week eerder dan voorheen. Nederlanders hebben dus een week langer de tijd om over te stappen.

 

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.