Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Minister medische zorg: “Kijk naar je zorgverzekering”

  Minister Bruno Bruins heeft voor de komende kabinetsperiode de taak gekregen om de zorgkosten te beteugelen binnen de sector medische zorg. In een interview met het Algemeen Dagblad (AD) geeft hij aan niet te willen tornen aan het basispakket en het eigen risico, maar wil inzetten op technologische ontwikkelingen en een efficiëntere werkwijze.

  Daarnaast is Bruins een voorstander van vergelijkingswebsites voor zorgverzekeringen. Hij denkt dat dergelijke sites kunnen helpen bij het vinden van een passende en voordelige zorgpolis. Zeker als men op dit moment niet tevreden is over de huidige zorgverzekeraar.

  Lees meer
 • Mantelzorgers onwetend over vergoedingen zorgverzekering

  Bij veel mantelzorgers heerst er onwetendheid en onduidelijkheid rondom de vergoeding van mantelzorg vanuit de aanvullende zorgverzekering. Die conclusie stelt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Nederland telt op dit moment 1,1 miljoen mantelzorgers die meer dan 8 uur per week een ander helpen.

  Een groot aantal verzekeraars biedt een dekking voor mantelzorgers via de aanvullende polis. Hierbij kun je denken aan vervangende mantelzorg, de mantelzorgmakelaar of een speciale cursus voor mantelzorgers.

  Lees meer
 • Zorgverzekeringen vergelijken 2018: wat kiest Nederland?

  Het overstapseizoen is inmiddels bijna 5 weken aan de gang. Inmiddels hebben dan ook al ruim 180.000 bezoekers een vergelijking gemaakt van de zorgverzekering voor 2018. Daardoor is er nu redelijk inzichtelijk waar Nederlanders voor kiezen wanneer zij een nieuwe zorgverzekering aan het uitzoeken zijn.

  Zo is het vrijwillig verhogen van het eigen risico erg populair. De reden hiervoor is dat verzekerden een korting op de zorgpremie ontvangen die maandelijks op kan lopen tot 25 euro. Tandartskosten en fysiotherapiebehandelingen worden het meest aanvullend verzekerd. Je hebt nog tot en met 31 december om over te stappen van zorgverzekering.

  Lees meer
 • Klein deel goed voor 80 procent totale zorgkosten

  80 procent van de Nederlandse zorguitgaven worden veroorzaakt door ongeveer een zesde van alle verzekerde Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek van Vektis. In sommige gemeentes ligt dit percentage op minder van 15 procent.

  Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 87 procent van alle verzekerden in Nederland minimaal één keer per jaar gebruik maakt van zijn zorgverzekering. In enkele gemeentes ligt dit zelfs op 92 procent.

  Lees meer
 • Kamerdebat over zorgverzekering en eigen risico

  In de Tweede Kamer werd op 12 december 2017 gesproken over een aantal belangrijke onderwerpen binnen het domein Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat onder de verantwoordelijkheid staat van ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis. Vooral over de zorgverzekering, het eigen risico en de eigen bijdrage voor de Wmo werd uitvoerig gediscussieerd.

  GroenLinks en het CDA lijken zich te storen aan het enorme aanbod polissen die door verzekeraars worden aangeboden. Bij de PVV en de SP krijgt vooral het eigen risico er flink van langs.

  Lees meer
 • Vergoeding zorgverzekering bij diabetes

  Diabetici kunnen rekenen op veel dekkingen vanuit de basisverzekering. Zo hebben patiënten die afhankelijk zijn van insuline recht op verschillende soorten diabeteshulpmiddelen, zoals een insulinepomp, bloedglucosemeter, injectiepennen en teststrips. Ook zijn er vergoedingen vanuit de ketenzorg, bijvoorbeeld voor dieetadvies en een voetbehandeling.

  Ondanks de vrij ruime basisdekking kan het voorkomen dat iemand met diabetes extra zorgbehoeften heeft, bijvoorbeeld extra uren dieetadvies, een pedicurebehandeling of alternatieve geneeswijzen.

  Lees meer
 • “Kabinet wil keuze zorgverzekeringen beperken”

  Het CDA heeft een voorstel ingediend om het woud van zorgverzekeringen in te dammen. De christendemocraten vinden namelijk dat er teveel basispolissen worden aangeboden door één zorgverzekeraar, waarbij de dekking hetzelfde is, maar er andere tarieven gelden. Deze zogenoemde kloonpolissen waren al eerder deze maand onderdeel van gesprek.

  Het vinden van een goedkopere zorgverzekering voor 2018 is een immense klus geworden, aldus Kamerlid Van den Berg. Maar dat valt wel mee, als je even je huidige zorgverzekering vergelijkt met het overige aanbod. Dit is overigens nog mogelijk tot en met 31 december.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.