Zorgverzekering 2018

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

Premie grote verzekeraars

Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering 2018 vergelijken

Nederlanders kunnen dit jaar een week langer zorgverzekeringen vergelijken voor 2018. Namelijk vanaf vandaag tot en met de jaarwisseling, waarbij de huidige zorgverzekering automatisch wordt opgezegd.

Het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering is voor 2018 zo’n 380 euro. Het loont dus zeker de moeite om je zorgverzekering te vergelijken.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand. Gezondheidseconoom Wim Groot verwacht echter dat de premie veel harder stijgt, namelijk met zeker 250 euro per verzekerde, ofwel ruim 20 euro per maand.

De premiestijging kent vier belangrijke oorzaken:

 • Een financiële tegenvaller van 400 miljoen in de begroting van verzekeraars in 2016
 • Overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar.
 • Een aanzienlijke financiële injectie die nodig is om zorginstellingen binnen de langdurige zorg te behoeden voor verdere financiële problemen en faillissement
 • De inflatie

Tegen alle verwachtingen in verlaagt DSW de premie van de zorgverzekering in 2018 met 0,50 euro per maand. De toon is gezet voor de overige zorgverzekeraars.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 11 euro per maand aan toeslag bij. Voor gezinnen is dat zelfs 16 euro per maand. Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

De cijfers blijken uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 28.000 (alleenstaanden) of 35.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Huisartsen: “Geen extra geld van zorgverzekeraars”

  Huisartsen krijgen geen extra geld van de zorgverzekeraars voor zorg die nodig is voor kwetsbare, thuiswonende ouderen en patiënten in achterstandswijken. Het zou gaan om een bedrag van 200 miljoen euro, waarvan slechts een klein deel wordt besteed.

  Volgens Martin Bontje van InEen zijn verzekeraars bang om te investeren in de huisartsenzorg, omdat de premie van de zorgverzekering voor verzekerden daardoor omhoog moet met enkele euro’s.

  Lees meer
 • Eigen bijdrage Wlz verlaagd in 2018

  De eigen bijdrage voor de langdurige zorg wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 12,5 naar 10 procent. Zo’n dertigduizend mensen in Nederland profiteren hiervan, waarvan het grootste gedeelte afkomstig is uit de middenklasse. Zij gaan volgend jaar zo’n 30 tot 150 euro minder betalen per maand.

  Het kabinet is voornemens om meer maatregelen door te voeren voor mensen die veel te maken hebben met eigen bijdragen en zorgwetten. Zodat ook zij het financieel beter aankunnen. Eerder werd al beslist dat het eigen risico van de zorgverzekering in 2018 gelijkt blijft.

  Lees meer
 • Zorgpremie komende jaren met 300 euro omhoog

  De premie voor de zorgverzekering gaat binnen vier jaar omhoog naar gemiddeld 133 euro per verzekerde. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet moet 0,5 procent omhoog de komende jaren voor iedereen.

  De oorzaak voor de stijgende premies kan men toekennen aan de stijgende zorgkosten. En omdat het eigen risico gelijk blijft, stijgen de premies meer dan normaal.

  Lees meer
 • Eigen risico ‘afgeschaft’ in alternatief regeerakkoord

  Het eigen risico van de zorgverzekering (momenteel 385 euro) is nog steeds een heikel punt bij de linkse oppositie. Daarom komen zij vandaag, op 31 oktober, met een alternatief regeerakkoord. Daarin wordt het eigen risico afgeschaft.

  Bekostiging van deze maatregel vindt plaats door hervorming van de inkomstenbelasting. Vooral middeninkomens en hogere inkomens gaan onder het schaduwakkoord extra belasting betalen. Ook bedrijven en multinationals zouden erop achteruit gaan door behoud van de huidige winstbelasting.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraars verhogen tarieven wijkverpleging

  De drie grootste zorgverzekeraars in Nederland, Zilveren Kruis, CZ en VGZ, gaan de tarieven voor persoonlijke verzorging en verpleging bij mensen thuis verhogen. Thuiszorginstellingen krijgen er daardoor extra geld bij. Dit geld is hard nodig want veel instellingen lijden verlies en hebben geen geld om personeel om- of bij te scholen.

  Wijkverpleging, zoals hulp bij het wassen- en aankleden, toedienen van medicatie en wondverzorging, wordt vergoed door de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

  Lees meer
 • Zorgverzekering Stad Holland ook goedkoper in 2018

  Bij verzekeraar Stad Holland ligt de zorgpremie volgend jaar 18 euro lager dan dit jaar. De restitutiepolis is af te sluiten voor 1.326 euro, ofwel 110,50 euro per maand. Verder komt Stad Holland, net als DSW, met een eigen risico van minimaal 375 euro voor haar klanten. Voorwaarde is wel dat men dan gebruikmaakt van gecontracteerde zorgaanbieders.

  De overige verzekeraars zullen in de komende twee weken hun premies en polisvoorwaarden bekend gaan maken. De deadline hiervoor ligt op 12 november.

  Lees meer
 • Eigen risico voor verslaafden volledig vergoed

  Verslaafden die worden behandeld bij Trubendorffer komen in aanmerking voor een volledige vergoeding van het eigen risico (maximaal 385 euro). Voorwaarde is wel dat zij de behandeling bij de zorginstelling volledig afronden en kunnen aantonen dat zij een bijstandsuitkering ontvangen.

  Met het initiatief hoopt Trubendorffer een belangrijke financiële drempel weg te nemen, waardoor verslavingszorg toegankelijker wordt voor veel verslaafden met een hulpvraag.

  Lees meer

Video

Infographic: zorg in 2018

Zorgverzekering 2018 infographic

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.