Psychologische hulp en de zorgverzekering: wat moet je weten?

Koen Kuijper geen reacties

Bij psychologische problemen en klachten kun je terecht bij de huisarts als eerste aanspreekpunt. Nadat je de klachten hebt besproken, kan de huisarts ervoor kiezen om je binnen de praktijk te behandelen of om je door te verwijzen. Dit hangt maar net af van de ernst van de problematiek.

Voor psychologische hulp zijn er vergoedingen vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Het onderstaande artikel geeft meer inzicht in de vergoedingen en voorwaarden.

Vergoeding basisverzekering

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij psychische problemen wordt voor volwassen via de basisverzekering gedekt. Soms betaal je een eigen risico. De onderstaande tabel geeft daarover meer duidelijkheid.

Psychische hulp via de basisverzekering
Ernst problemenWaar kun je terecht?*Eigen risico betalen?
Lichte psychische klachtenBij een praktijkondersteuner GGZ of psycholoog die werkzaam is binnen de huisartsenpraktijkNee
Lichte tot matige (stabiele) psychische klachtenBasis GGZ: de behandeling vindt plaats bij een (vrijgevestigde) psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of GZ-psycholoogJa
Serieuze tot ernstige psychische problemenGespecialiseerde GGZ: in een speciale instelling of bij een plaats (vrijgevestigde) psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of GZ-psycholoogJa

*Let er op dat je voor psychologische hulp altijd een verwijzing nodig hebt van de huisarts, ouderengeneeskundige of medisch specialist. Voor een behandeling zonder opname is ook een verwijzing van een bedrijfsarts geldig.

Bij GGZ voor kinderen tot 18 jaar ga je naar de gemeente. Zij vallen onder de jeugdwet. Bij sommige psychische problemen is er geen basisdekking. Lees daarover meer onder het kopje ‘niet vergoed’.

Niet vergoed

Voor sommige problemen met een psychisch karakter is er geen vergoeding via de basisverzekering, zoals:

 • Behandeling van psychische klachten als je (nog) geen psychische stoornis hebt, bijvoorbeeld zonder verwijzing naar een psycholoog stappen
 • Problemen op het werk, zoals overspannenheid of een burn-out
 • Relatieproblemen
 • Sommige fobieën
 • Verslaving aan nicotine
 • Seksuele disfuncties
 • Aanpassingsstoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Leerstoornissen

Voorkom financiële verrassingen

Het is verder belangrijk dat je voor psychologische zorg binnen de basis- of gespecialiseerde GGZ naar een zorgaanbieder gaat die een contract heeft gesloten met je zorgverzekeraar. Anders kan de vergoeding lager uitvallen. Via de website van de verzekeraar kun je overigens precies zien met welke zorgaanbieders er een contract is gesloten.

Bij een restitutiepolis ligt het percentage vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg het hoogst, namelijk 100 procent van het wettelijke of marktconforme tarief. Bij een naturapolis ligt het percentage vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg op gemiddeld 65 tot 80 procent van het gecontracteerde tarief.

Aanvullende zorg

Indien de basisverzekering niet afdoende dekt, of er problemen zijn waarvoor de basisverzekering geen vergoeding biedt, kun je overwegen om een aanvullende verzekering af te sluiten met dekking voor:

 • Psychosociale therapie
 • Psychotherapie

Maar ook andere alternatieve en complementaire geneeswijzen kunnen een uitkomst zijn bij psychologische problemen. Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering voor psychologische hulp.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.