Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben beperkte zorgpolis

- 0 reacties

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een zorgverzekering met beperkende polisvoorwaarden. Dit komt neer op 13,1 procent van alle verzekerden. Er is sprake van een forse toename: vorig jaar bedroeg het aantal verzekerden met een beperkte zorgpolis namelijk nog 8,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De stijging is grotendeels te wijten aan het feit dat meer verzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg hebben verlaagd van 75 naar 65 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bij 14 van de 58 basispolissen in Nederland is sprake van beperkende polisvoorwaarden.

Bron cijfers: NZa marktscan

Beperkingen

Bij een polis met beperkende voorwaarden kan het onder meer gaan om minder keuze uit gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners en/of een beneden gemiddelde vergoeding voor niet gecontracteerde zorg. Dit percentage ligt dan bijvoorbeeld op 65 procent, in plaats van 75 procent of 80 procent. Dergelijke polissen worden door de NZa gekenmerkt als zorgverzekering met beperkte voorwaarden.

Meer over zorgpolissen

Over het algemeen hebben polissen met beperkende voorwaarden de laagste basispremie. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat een dergelijke polis altijd voordeliger is. Zeker als het gaat om aanvullende zorg kunnen de premies fors uiteenlopen. Daarnaast kan een polis met beperkte voorwaarden uiteindelijk veel duurder uitpakken als de verzekerde bewust of onbewust gebruikmaakt van een zorgaanbieder waar geen contract mee is gesloten.

In 2017 werd echter wel door de NZa geconstateerd dat polissen met beperkte voorwaarden qua kwaliteit van zorg en wachtlijsten gelijkwaardig zijn aan reguliere verzekeringen. Ook de zorgplicht blijkt niet in het geding.

Verzekerden die vanwege een lagere vergoeding worden belemmerd om te kiezen voor een bepaalde zorgaanbieder kunnen zich beroepen op het hinderpaalcriterium.

Meer over hinderpaalcriterium

Vooral jonge, gezonde mensen

Uit de marktscan blijkt dat met name jonge, gezonde verzekerden kiezen voor een polis waarin beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Zij maken beduidend minder vaak gebruik van zorg en kijken daardoor minder kritisch naar de ziekenhuiskeuze of vergoeding voor niet gecontracteerde zorg.

Ook het inkomen van de verzekerde speelt een rol: studenten en verzekerden jonger dan 25 jaar met een laag inkomen kiezen namelijk iets vaker voor de beperkte zorgpolis dan studenten en jonge verzekerden met een hoog inkomen.

Verzekerden ouder dan 35 jaar kiezen overigens beduidend minder vaak voor de beperkte zorgpolis. Ook de hoogte van het inkomen speelt voor deze groep vrijwel geen rol.

Collectieve verzekeringen

Ten slotte komt uit de marktscan naar voren dat het aantal verzekerden dat is aangesloten via een werkgeverscollectief is gedaald van 6,2 miljoen mensen in 2016 naar 5,9 miljoen mensen in 2017. Toch heeft nog steeds ruim twee derde van alle Nederlanders een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via de werkgever, gemeente of patiëntenvereniging.

De NZa onderzocht of een verzekering met collectiviteitskorting ook echt voordeliger is. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Zeker voor mensen die al erg lang bij dezelfde verzekeraar zijn aangesloten. Gemiddeld gezien is een collectieve verzekering iets voordeliger, maar dat betekent niet dat men altijd beter hiervoor kan kiezen. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan een individuele zorgverzekeraar alsnog goedkoper naar voren komen.

0 reacties op: “Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben beperkte zorgpolis”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.