Solidariteit in zorgverzekeringsstelsel ver te zoeken

- 0 reacties

De solidariteit is tegenwoordig ver te zoeken in Nederland. Sommigen gaan zelfs zo ver om te stellen dat mensen die ongezond leven, bijvoorbeeld roken of bovengemiddeld drinken, meer zorgpremie zouden moeten betalen aan hun verzekeraar. Wel blijft er een brede solidariteit om bij te dragen aan de zorguitgaven voor mensen met een slechte gezondheid, chronische ziekte of genetische aanleg voor een ernstige ziekte.

Dat blijkt uit de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut NIVEL.

Lage inkomens minder solidair

De bereidheid om te betalen voor andermans zorgkosten op basis van het solidariteitsprincipe daalde van 73 procent in 2013 naar 63 procent in 2015. Vooral mensen met een laag inkomen of een middelbaar opleidingsniveau zijn minder geneigd om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen. De solidariteit binnen deze groep zakte dan ook significant, terwijl de solidariteit in de groep hoger opgeleiden min of meer gelijk bleef.

Bekostiging zorg

De zorg in Nederland wordt bekostigd uit verschillende geldstromen:

  1. Premie die verzekerden betalen aan de ziektekostenverzekeraar
  2. Inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zwv) en Wet langdurige zorg (Wlz)
  3. Eigen risico en eigen bijdragen
  4. Belastingen

Volgens sommigen zou de verzekeringspremie (punt 1) moeten worden aangepast aan de mate waarin iemand gezond of ongezond leeft.

Hogere premie

Veel Nederlanders zijn van mening dat de zorgpremie die men betaalt aan de verzekeraar omhoog moet voor mensen die er een ongezonde levensstijl op nahouden, bijvoorbeeld rokers en zware drinkers. Gelukkig is er wel voldoende bereidheid om zorgkosten te delen als het gaat om ouderen, mensen met een slechte gezondheid en patiënten met een genetische aanleg voor een ernstige ziekte.

Ten slotte is de solidariteit groot voor de ‘eigen groep’. Rokers zijn bijvoorbeeld meer solidair met rokers dan niet-rokers. Hetzelfde geldt ten aanzien van alcoholgebruik en sporten.

De gegevens uit het onderzoek van NIVEL zijn afkomstig van 12.000 personen van 18 jaar en ouder.

0 reacties op: “Solidariteit in zorgverzekeringsstelsel ver te zoeken”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.