Standpunten politiek: landelijk zorgfonds en afschaffen eigen risico

- Reacties 6

Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en kiezen wij een nieuwe regering. De hervorming van de zorg is daarin een belangrijk standpunt. Dit is ook terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. De belangrijkste twee zijn toch wel het eigen risico van de zorgverzekering en of er een landelijk zorgfonds moet komen.

In de Stemwijzer – die Nederlanders helpt bij het maken van een keuze – zijn deze twee zorggerelateerde stellingen opgenomen, waarbij alle partijen hun mening geven. Hieronder zijn de standpunten van de grootste partijen geciteerd.

1. Afschaffing eigen risico

Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan.

LEES OOK
Afschaffen eigen risico kost 4,5 miljard euro

Het afschaffen van het eigen risico voor de zorgverzekering kost nog meer dan eerder is begroot, namelijk 4,5 miljard euro.

EENS

Welke politieke partijen zijn het eens met bovenstaande stelling?

PvdA

“Iedereen verdient goede zorg. Niemand moet zorg mijden vanwege de kosten. Als we nu constateren dat het eigen risico betekent dat mensen de dokter mijden, moet je het gewoon afschaffen. Via een beperkte verhoging van de belasting kunnen we de kosten prima opbrengen. De premies hoeven dan niet omhoog.”

SP

“Het eigen risico is in de praktijk een boete op ziek zijn en daarom buitengewoon onrechtvaardig. De SP wil zo snel mogelijk van het eigen risico af. Door de ziektekostenverzekeraars met al hun bureaucratische kosten uit het zorgstelsel te halen kunnen we de afschaffing van het eigen risico bekostigen zonder dat dit leidt tot premieverhoging.”

GroenLinks

“GroenLinks wil het eigen risico afschaffen. In de plannen van GroenLinks kan dat en kan tegelijkertijd de premie voor de ziektekostenverzekering dalen. Om de solidariteit tussen arm en rijk te vergroten willen wij de zorgkosten delen via progressieve belastingen. ”

PVV

Geen toelichting

Partij voor de Dieren

“Het eigen risico in de zorg is voor sommige mensen een reden om de zorg te mijden, zelfs als die nodig is. Stop de marktwerking in de zorg. Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. De zorgkosten moeten omlaag door inzet op preventie, aanpak bureaucratie en inperking macht farmaceutische industrie en zorgverzekeraars.”

ONEENS

Welke politieke partijen zijn het oneens met bovenstaande stelling?

VVD

“Wij vinden het echter oneerlijk als afschaffing betekent dat iedereen een hogere zorgpremie betaalt. Wij willen daarom zoeken naar mogelijkheden om eigen betalingen dusdanig slim in te zetten dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. ”

CDA

“Het CDA wil een forse verlaging van het eigen risico in de zorg, omdat we zien dat het huidige bedrag van 385 euro voor veel mensen, in het bijzonder chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking, teveel geld is. Een forse verlaging van het eigen risico maakt dat de lasten voor de zorg eerlijker worden verdeeld. Het eigen risico volledig afschaffen heeft echter niet onze voorkeur, omdat het eigen risico – mits fors lager – een goed instrument blijft om de kosten in de hand te houden.”

D66

“Het eigen risico levert een belangrijke bijdrage aan de (hoge) zorgkosten. Afschaffen betekent dat premies met minimaal €284,- per jaar omhoog gaan. D66 wil liever diegene die de kosten lastig op kunnen brengen, bv. minima en/of chronisch zieken, tegemoetkomen via toeslagen.”

ChristenUnie

“De ChristenUnie verlaagt het eigen risico, zonder dat de premies hierdoor stijgen. Het eigen risico is te hoog geworden, waardoor mensen zorg mijden en chronisch zieken en gehandicapten ieder jaar weer hogere zorgkosten hebben.”

2. Landelijk zorgfonds

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

LEES OOK
Nationaal Zorgfonds

Nationaal Zorgfonds; een centraal geregelde zorgverzekering zonder eigen risico. Wat zijn de voor- en tegenargumenten van dit SP-initiatief?

EENS

Welke politieke partijen zijn het eens met bovenstaande stelling?

SP

“Het Nationaal Zorgfonds is een initiatief van de SP. Door tot 1 collectief basispakket te komen kunnen we zorgverzekeraars buitenspel zetten en daarmee een einde maken aan hun miljardenwinsten. Met het Nationaal Zorgfonds wordt de zorg betaalbaarder, efficiënter en eerlijker, en krijgen mensen eindelijk weer zeggenschap over de gezondheidszorg.”

Partij voor de Dieren

“Er komt een einde aan de marktwerking in de zorg. De patiënt staat centraal, niet de winsten van zorgverzekeraars en farmaceutische industrie. Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. De zorgkosten gaan omlaag door o.a. inzet op preventie en aanpak van bureaucratie. Professionals op de werkvloer moeten weer de regie krijgen.”

50Plus

“50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020. Zonder marktwerking, zonder winstuitkering aan aandeelhouders, zonder een overvloed aan regels en met meer aandacht voor preventie, meer waardering voor zorgmedewerkers en kwaliteit van zorg.”

ONEENS

Welke politieke partijen zijn het oneens met bovenstaande stelling?

VVD

“De VVD vindt het cruciaal dat goede zorg voor iedereen toegankelijk is. Met een zorgfonds loop je het risico op wachtlijsten, mindere kwaliteit zorg en een tweedeling. Wij zijn daarom geen voorstander. ”

PvdA

“Goede zorg voor iedereen. Dat is wat wij willen. De PvdA schaft daarom het eigen risico af en dringt de marktwerking in de zorg zover mogelijk terug. Nationalisatie van de zorgverzekeraars is dan niet nodig. Het is onwenselijk omdat er dan alleen maar nieuwe bureaucratie zal ontstaan waardoor de zorg slechter wordt. ”

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

“Het CDA vindt dat de marktwerking in de zorg te ver is doorgeslagen en wil daarom minder marktwerking en meer samenwerking in de zorg. Daarvoor heeft het CDA meerdere voorstellen die binnen de kaders van het huidige zorgstelsel goed uit te voeren zijn. Een grootschalige stelselwijziging (zoals het invoeren van een nationaal zorgfonds) roept op dit moment bij ons echter vooral veel vragen op. Er is daarom ten eerste meer duidelijkheid nodig over hoe een dergelijk plan in de praktijk zou werken.”

D66

“Een landelijk zorgfonds betekent terug naar het ziekenfonds: tweedeling, wachtlijsten, geen partijen die elkaar in balans houden. D66 investeert liever in de kwaliteit van de zorg en in innovatie. Zo stimuleren we dat zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars samen de beste zorg leveren.”

ChristenUnie

“De ChristenUnie wil minder marktwerking en meer zeggenschap. Er komt een maximale omvang voor zorgverzekeraars, met invloed van sterke ledenraden op het beleid. Zo kunnen zorgverzekeraars echt als coöperatie functioneren. Om verkeerde prikkels te vermijden moeten medisch specialisten in loondienst.”

GEEN VAN BEIDE

GroenLinks

“Voor GroenLinks staat kwaliteit van zorg centraal, niet structuren of organisaties. We willen een einde aan de marktwerking in de zorg, de macht van zorgverzekeraars beperken en zorgkosten solidair opbrengen. Een kostbare en tijdrovende overgang naar een nationaal zorgfonds is daarvoor niet nodig.”

Eind vorig jaar besteedde ZorgWijzer.nl ook al aandacht aan de belangrijkste zorg gerelateerde standpunten per politieke partij. Dit artikel is hieronder terug te lezen.

LEES OOK
Standpunten politieke partijen over zorgverzekering

De zorg is nu al een belangrijk verkiezingsthema, maar wat zijn de standpunten van de verschillende partijen eigenlijk?

6 reacties op Standpunten politiek: landelijk zorgfonds en afschaffen eigen risico

Schrijf een reactie

Jouw email adres blijft privé

 • Frederique

  Eigen risico MOET afgeschaft worden. Meer betalen minder zorg kan echt niet.

  Je reageert op Frederique

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • hans duijndam

  Eigen risic
  MOET AAFGESCHAFDWORDEN
  anders gaan vele nederlanders
  Naar de afgrond

  Je reageert op hans duijndam

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Neirie

  zorgverzekeraars hebben teveel macht en bepalen nu wat en welk merk vergoed wordt. De arts bepaald wat je aandoening is en samen met de apotheker bepaald de arts welk medicijn goed en veilig ingezet kan worden. Een zorgverzekeraar hoort daar niet tussen te zitten. De overheid bepaald wat wel en niet vergoed wordt niet een winst nastrevende zorgverzekeraar. Van de besparing door eigen risico ziet de burger niks terug behalve reclame op tv en radio . Er wordt winst gemaakt en toch gaat de premie omhoog.
  Ik ben voor een basisverzekering voor iedereen zonder of met een verlaagd eigen risico. Aanvullende verzekeringen kunnen wel via zorgverzekeraars lopen maar de basis is voor iedereen en dus een zaak van de overheid.
  Je kunt het betaalbaar houden door te zeggen dat je voor behandelingen het laagste bedrag betaald. Wil je als patiënt iets anders betaal je het verschil. Dus patiënt x krijgt een cholesterol verlager , de goedkoopste kost 7,10 voor een maand maar patiënt x wil graag een ander merk(doosje/fabrikant) en die kost 7,30 dan betaald patiënt x 20 cent om dat merk te krijgen en niet zoals het nu is het hele bedrag.
  Zorgverzekeraars die winst maken met hun dure gebouwen etc zijn niet nodig.

  Je reageert op Neirie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • fam smith

  Door de ziekte van mijn kinderen en van mijn vrouw was ik genootzaakt om te stoppen met werken en leven wij nu onder het sociaal minimum . door het snijden in toeslagen en de verandering in de zorgwet en de verplichte eigen risico is het elke maand bijna niet op te brengen de zorgpremie door al die stress van het wel of niet kunnen betalen is dit al een beste aanslag op mijn psychische gesteldheid met het risico dat ik straks zelf bij de dokter loop met allerlei verschillende lichamelijke en geestelijke klachten en dan worden de zorgkosten nog hoger en zo geld dat voor duizenden mede lot genoten dus afschaffen van je eigen risico en verlaag de zorgpremies zodat iedereen een stressfatcor minder heeft.

  Je reageert op fam smith

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • H.C.BONEWALD

  2 x € 385.00 per jaar dat kan zo niet langer.

  Je reageert op H.C.BONEWALD

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • Diny van Someren

   Er móet iets gebeuren om deze bedragen terug te dringen. Ik kan door deze regeling veel dingen niet meer doen. Bv. de krant, weekje vakantie. Auto rijden zeer beperkt en overweeg deze weg te doen. Val net overal buiten tegemoetkomingen dmv toeslagen, huursubsidie etc.

   Je reageert op Diny van Someren

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren

Laatste Nieuws

Laatste Reacties

 • Alicia schreef op

  "We zyn weer met z'n allen flink voor de gek gehouden met die zogenaamde verkiezingsbeloften van oa CU en CDA.…"

  Lees meer
 • Gerritsen schreef op

  "Wanneer wordt er met ons ouderen eens rekenig gehouden? Wij hebben al 10 jaar geen pensioenindexatie gehad. Bovendien is de…"

  Lees meer
 • Rien schreef op

  "Wel stilzitten als je geschoren wordt. Het is mijns inziens de grootste fout die onze volksvertegenwoordigers hebben gemaakt door…"

  Lees meer
 • Houten schreef op

  "Tja en niemand wederom doet niets.wij de gewone Nederlander moeten alles financieren. Zorgverzekering,eigen risico ,inkomensafhankelijke bijdrage, whk ( terugkeren op…"

  Lees meer