Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

Artikel door: Koen Kuijper - 2 reacties

Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

De kosten voor de gezondheidszorg zullen dit jaar met 2,5 procent stijgen terwijl de economie maar met 1,6 procent groeit. Dat blijkt uit ramingen van ING. Economen van de bank menen dat het zorgverbruik voor het eerst in vier jaar weer harder toeneemt dan de economie groeit. Ook in 2018 verwacht het CPB een toename in de zorguitgaven van 3,5 procent. Om de zorgpremie niet te hard te laten stijgen, zouden er daarom nieuwe maatregelen nodig zijn om de zorguitgaven in te perken, stellen ING en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

95 miljard

We geven jaarlijks 95 miljard uit aan zorg en dat bedrag zal alleen maar verder toenemen. 14 procent van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) gaat op aan de zorg. Dat was tien jaar geleden ongeveer 2 procent minder.

Zorg in Europa: Nederland behoort tot duurste én beste

In de afgelopen vier jaar groeide de zorgsector echter minder hard dan de economie. Dat terwijl er meer behandelingen, medicijnen en technologieën aan het basispakket zijn toegevoegd. Men zou dus kunnen zeggen dat de stijging van de zorgkosten enigszins in de hand zijn gehouden door maatregelen van het kabinet, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Oorzaken

Toch zullen de zorguitgaven in 2017 gaan toenemen met ongeveer 2,5 procent. Dat heeft meerdere oorzaken stelt ING. Allereerst wordt de huisarts duurder omdat deze verantwoordelijk wordt voor een aantal behandelingen die eerder door het ziekenhuis werden uitgevoerd. Verder stijgen de kosten voor langdurige zorg van ouderen en gehandicapten. De ziekenhuizen zelf zullen te maken hebben met 1 procent groei in de ‘zorgproductie’. Tot slot werd donderdag 12 januari bekend dat staatssecretaris van Rijn 100 miljoen euro extra uittrekt voor de ouderenzorg.

Maatregelen

Zonder het nemen van nieuwe maatregelen zullen de zorgkosten in 2018 zelfs met 3,5 procent stijgen, voorspelt het CPB. ING en Zilveren Kruis geven daarom aan dat er snel nieuwe maatregelen nodig zijn.

Ziekenhuizen zouden zich meer moeten specialiseren en meer (eenvoudigere) behandelingen verplaatsen naar huisartsen en kleine klinieken die goedkoper en efficiënter kunnen werken. Een andere maatregel is het stoppen met behandelingen die niet langer effectief zijn. Onlangs werd er bijvoorbeeld een lijst gepubliceerd door artsen met 1300 behandelingen die niet langer goed zouden werken.

Verkiezingen

ING ziet verder dat de zorg een centraal thema gaat worden voor de aankomende verkiezingen. De hoge premies en het hoge eigen risico zorgen bij veel burgers voor onvrede. Niet gek dat sommige linkse partijen opperen voor een stelsel zonder verzekeraars en marktwerking, genaamd het Nationaal Zorgfonds.

Standpunten politieke partijen over zorgverzekering

Economen zijn het er echter over eens dat een dergelijk fonds geen positieve resultaten zal boeken op beheersing van de zorguitgaven. De rol van verzekeraars is namelijk zeer belangrijk voor het in toom houden van de kosten. Met een Nationaal Zorgfonds zou er geen prikkel meer zijn om kosten te beheersen.

2 reacties

  • WW.Tadema

    Ik vind dat de zorgkosten naar draagkracht moet worden betaald

    • TT.Tempels

      De vergelijking is moeilijk. Wij betalen; + de Zorgheffing via ons inkomen + De bijdrage AWBZ, ook via ons inkomen + De polis van zo’n 1300,- per jaar. Is dat in de berekening meegenomen?

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.