Welke budget zorgverzekeringen zijn er in 2018?

- 0 reacties

Een aantal jaar geleden werd de budgetpolis geïntroduceerd op de zorgverzekeringsmarkt. Deze verzekering is goedkoper dan een ‘normale’ zorgverzekering, maar kent wel beperkende polisvoorwaarden, zoals een beperkte keuze uit gecontracteerde ziekenhuizen. Dit heeft de budgetpolis veel negatieve publiciteit opgeleverd. Vandaar dat de term ‘budgetpolis’ niet meer wordt gebruikt in het polisaanbod van verzekeraars.

Toch zijn er nog steeds drie verzekeringslabels die een budgetpolis aanbieden in 2018. Dit gebeurt dan weliswaar niet langer onder de naam ‘budgetpolis’, maar bijvoorbeeld ‘selectief-polis’ of ‘basis budget’ verzekering.

Wat is een budgetpolis?

ZorgWijzer.nl kwalificeert een budgetpolis als een uitgeklede naturapolis waarbij de verzekerde voor planbare zorg in een groot aantal ziekenhuizen niet terecht kan voor de behandeling, tenzij de patiënt zelf een deel van de rekening betaalt. Bij een budgetpolis is er dus sprake van een beperkte keuze uit gecontracteerde ziekenhuizen. Door scherpe prijsafspraken te maken met een select aantal ziekenhuizen kan de premie voor de verzekerde omlaag.

Heb je een budgetpolis en ga je voor de behandeling naar een ziekenhuis zonder contract? Dan wordt maar een deel van de rekening vergoed van de verzekeraar. De rest betaal je zelf als eigen bijdrage.

Ook het aanbod gecontracteerde zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, apothekers en hulpmiddelenleveranciers kan beperkter zijn bij een budgetpolis. Het is dan ook raadzaam om de polisvoorwaarden goed te bekijken, alvorens je zorg gaat gebruiken. Ga je een zorgverzekering vergelijken, kijk dan altijd goed wat voor soort polis het betreft.

Overzicht budget zorgverzekeringen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verzekeraars die anno 2018 nog een budgetpolis aanbieden.

Naam polis GEWOON ZEKUR ZieZo Selectief Basis Budget
Premie (per maand):
€ 885 euro eigen risico
€ 93,85 € 96,95 € 105,95
Premie (per maand):
€ 885 euro eigen risico
€ 78,85 € 74,95 € 85,95
Risicodrager ZEKUR Zilveren Kruis Zilveren Kruis
Aantal gecontracteerde ziekenhuizen 111 van de 276 ziekenhuizen 174 van de 276 ziekenhuizen 174 van de 276 ziekenhuizen
Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg 80 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief
Overige beperkende voorwaarden Een aantal hulpmiddelen bestel je online bij een geselecteerde leverancier.

Voor bepaalde aandoeningen of specialisaties is er alleen een contract met gespecialiseerde zorgverleners in de GGZ.

Een aantal hulpmiddelen bestel je online bij een geselecteerde leverancier. Een aantal hulpmiddelen bestel je online bij een geselecteerde leverancier.
Zorgverzekeringskaart Zorgverzekeringskaart GEWOON ZEKUR Zorgverzekeringskaart ZieZo Selectief Zorgverzekeringskaart Basis Budget

Planbare zorg

De grootste beperking bij een budgetpolis is dat planbare zorg niet volledig wordt vergoed in een groot aantal ziekenhuizen. Met deze zogenaamde ‘niet-gecontracteerde ziekenhuizen’ heeft de verzekeraar geen afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit.

Wat is planbare zorg?

Planbare zorg is zorg die van te voren is in te plannen, bijvoorbeeld door een afspraak te maken met een ziekenhuis of bij de polikliniek.

Enkele voorbeelden:

 • Een knieoperatie
 • Een röntgenfoto laten maken van de pols
 • Een staartoperatie
 • Verstandskiezen trekken bij de kaakchirurg
 • Een MRI-scan
 • Een oncologische behandeling

Bij een budgetpolis is het dus zaak om goed te letten op de polisvoorwaarden. Kortom: in welke ziekenhuizen wordt mijn behandeling wel volledig vergoed?

Toch 100 procent vergoed

Hoewel de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg lager ligt bij een budgetpolis, krijg je voor bepaalde zorgvormen uit de basisverzekering toch 100 procent van de rekening vergoed:

 • Spoedeisende hulp
 • Een behandeling in een niet-gecontracteerd ziekenhuis als een behandelend specialist je doorverwijst. Raadpleeg bij de verzekeraar voor de zekerheid of je dan recht hebt op volledige vergoeding
 • Verloskundige zorg
 • In-vitrofertilisatie (IVF) en andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen
 • Zorg en behandelingen voor kinderen (tot en met 17 jaar)
 • Alle zorg die enkel in een niet-gecontracteerd ziekenhuis kan plaatsvinden (zogenaamde expert-prodcuten).

Twijfel je over de mate van vergoeding bij een budgetpolis? Raadpleeg dan altijd de polisvoorwaarden en neem contact op met de verzekeraar.

Vrije zorgkeuze

Voor wie liever in ieder ziekenhuis terecht wil kunnen voor de behandeling, kan kiezen voor een zorgpolis met vrije zorgkeuze. Dit zijn de zogenaamde restitutiepolissen en combinatiepolissen.

Naast een vrije keuze uit ziekenhuizen krijgt men voor niet-gecontracteerde zorg bovendien een hogere vergoeding dan bij een naturaverzekering of budgetpolis.

Zorgvergelijker 2018: vergelijk zorgverzekeringen

0 reacties op: “Welke budget zorgverzekeringen zijn er in 2018?”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.