Aandacht voor de Wereld Astma Dag

Koen Kuijper geen reacties

Op dinsdag 2 mei is het Wereld Astma Dag (WAD). De dag staat in het teken van het vergroten van het bewustzijn over astma en het verbeteren van de zorg en behandelmogelijkheden voor mensen met astma.

Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door het Globale initiatief voor Astma (GINA). In ieder land dat meedoet, vinden diverse activiteiten plaats, zoals workshops, bijeenkomsten en presentaties. Ook voorlichting via diverse media is een belangrijk onderdeel van deze dag.

Bijdrage

ZorgWijzer.nl draagt ook bij aan deze belangrijke dag door:

 • Het in kaart brengen van de preventie- en zorgvormen die kunnen helpen bij Astma
 • Het bespreken van de vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekering

De bijdrage van ZorgWijzer is tevens gemeld bij de organisator van de Wereld Astma Dag: Global Initiative for Asthma (GINA).

5 feiten over astma

 1. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen
 2. Astma treft ongeveer vijf procent van de wereldbevolking. Dat zijn ongeveer 300 miljoen mensen wereldwijd.
 3. Astma kan iedereen (ongeacht leeftijd) treffen, maar kan naar verloop van tijd wel veranderen (in negatieve of positieve zin)
 4. Astma is erfelijk
 5. Luchtvervuiling en roken vergroten de kans op astma

Zorg en vergoedingen bij astma

Voor mensen met astma is het belangrijk dat ze letten op hun gezondheid en gebruik kunnen maken van goede en de juiste zorg. Hieronder wordt in kaart gebracht welke zorgvormen beschikbaar zijn en of ze worden vergoed door de basis- en/of aanvullende zorgverzekering:

Ketenzorg

Astmapatiënten kunnen vaak gebruik maken van ketenzorg. Dat is een samenhangend geheel (keten) van verschillende soorten zorgverleners die doelgerichte zorg bieden aan de astmapatiënt. Het startpunt voor ketenzorg is de huisarts.

–> Vergoeding: ketenzorg wordt vergoed door de basisverzekering. Deze zorg is bovendien uitgesloten van het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Medicijnen

Bij astma kan men kiezen voor een medicamenteuze behandeling. In dat geval kan het relevant zijn om op de hoogte te zijn van het medicijnbeleid van jouw zorgverzekeraar, maar ook de eigen bijdrage die voor sommige medicijnen van toepassing is.

–> Vergoeding: geneesmiddelen worden vanuit de basisverzekering gedekt, maar vallen wel onder het wettelijke eigen risico. Daarnaast geldt er voor sommige merkmedicijnen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan worden gedekt door een aanvullende verzekering.

Stoppen met roken

Voor astmapatiënten is het ontzettend belangrijk om niet te roken. Dit kan de klachten namelijk verergeren. Voor iedereen die wil stoppen met roken is er een speciaal stoppen-met-roken zorgprogramma. Dit programma kan, afhankelijk van de ernst van de verslaving en de nicotine-inname, bestaan uit meerdere onderdelen, zoals begeleiding, nicotinevervangers en (soms) ook medicijnen.

–> Vergoeding: het stoppen-met-roken programma valt onder de vergoeding van de basisverzekering en is beschikbaar via de huisarts. Het eigen risico dient echter wel eerst te worden afgelost aan de zorgverzekeraar, alvorens de zorgverzekeraar daadwerkelijk zal vergoeden.

Dieet en voeding

Dieet en voeding spelen een belangrijke rol bij het behouden van een goede gezondheid en het onder controle houden van je astma. Voor astmapatiënten kan dieetadvies een uitkomst zijn bij het bereiken van een gezonde levensstijl.

–> Vergoeding: vanuit de basisverzekering is er vergoeding voor drie uur dieetadvies per jaar. Als dat niet genoeg is kunnen vervolgconsulten door middel van een aanvullend pakket worden gedekt.

Alternatieve- en complementaire geneeswijzen

Er zijn een groot aantal alternatieve- en complementaire geneeswijzen waar astmapatiënten baat bij zouden kunnen hebben. Hieronder een aantal voorbeelden:

Acupunctuur

Aanbrengen van dunne, kleine naalden op plaatsen van het lichaam waar de energie stroomt. Op deze manier kan de balans in de energiestromen weer hervonden worden.

Halotherapie (zouttherapie)

Behandeling in een zoutkamer waarbij de patiënt zoute lucht inademt die het ademhalingssysteem kan verbeteren

Homeopathie

Sommige astmapatiënten hebben baat bij homeopatische geneesmiddelen.

Natuurgeneeswijzen

Geneeswijzen die zich voornamelijk richten op het wegwerken van schadelijke stoffen (afvalstoffen) uit het lichaam, bijvoorbeeld door middel van kruiden, speciale massages of aangepaste voeding.

–> Vergoeding: vindt enkel plaats via de aanvullende zorgverzekering. Niet alle geneeswijzen worden door iedere zorgverzekeraar gedekt. Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen vergoeding mogelijk is. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende geneeswijzen en vergoedingsmogelijkheden per zorgverzekeraar.

Patiëntenvereniging

Lidmaatschap bij een patiëntenvereniging kan nuttig zijn. Deze verenigingen komen op voor de belangen van mensen die leven met een bepaalde aandoening of ziekte. Door lid te worden van de vereniging kun je in contact komen met andere leden, informatie vergaren en uitwisselen en (meestal) profiteren van bepaalde kortingen, bijvoorbeeld op de zorgpolis.

–> Lidmaatschap bij een patiëntenvereniging wordt door een handjevol zorgverzekeraars deels of volledig vergoed.

Bewegen

Regelmatig sporten of bewegen vormt een essentieel onderdeel bij het in stand houden van een goede gezondheid. Dat geldt in het bijzonder voor astmapatiënten. Bewegen/sporten is soms wel even lastig in het begin, maar op langere termijn kan het uithoudingsvermogen en de algehele gesteldheid flink verbeteren. Dan zorgt er weer voor dat je als patiënt minder last hebt van astma. Bij deze wat tips bij het verbeteren van je conditie:

 • Pak de fiets naar school/werk of stap een bus- of tramhalte eerder uit en loop het resterende stuk
 • Neem de trap in plaats van de lift
 • Doe het onderhouden van de tuin zelf
 • Adem zoveel mogelijk door de neus. Deze lucht is warmer, vochtiger en bovendien door de neus gefilterd. Dat is net wat beter voor de longen.
 • Vijf dagen per week een half uur bewegen/sporten kan al goede resultaten leveren voor de algehele gezondheid en het uithoudingsvermogen

–> Vergoeding: sommige zorgverzekeraars bieden korting op de fitnessschool of vergoeden preventieve beweegprogramma’s via de aanvullende verzekering.

Extra info: zorgstandaard bij astma

De longalliantie biedt een zogenaamde zorgstandaard voor astma. Dit document is de norm voor goede preventie en zorg bij astma. Zowel patiënten en zorgverleners worden hierbij helder geïnformeerd over wat mag worden verwacht van een astmabehandeling en de bijpassende organisatie.

Er is een zorgstandaard voor ouders en voor kinderen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.