Zorgaanbieder sluit minder vaak contract met verzekeraar

Zorgaanbieder sluit minder vaak contract met verzekeraar

Artikel door: Koen Kuijper - 3 reacties

Zorgaanbieder sluit minder vaak contract met verzekeraar

Zorgaanbieders sluiten in steeds mindere mate contracten af met zorgverzekeraars. De verzekeringsmaatschappijen dreigen daardoor de grip op de kosten en kwaliteit te verliezen. Dat blijkt uit cijfers van de grote verzekeraars die de redactie van BNR heeft weten te bemachtigen. Met name in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn er problemen.

Steeds meer instellingen binnen deze sectoren kiezen er voor om met geen enkele verzekeraar een contract te sluiten. Dat houdt in dat de verzekeraar geen controle heeft op de prijs, kwaliteit of doelmatigheid van de behandeling. Tegelijkertijd moet de verzekeraar volgens de wet wel minimaal 75 procent van de kosten vergoeden die de patiënt maakt. Daarnaast heeft de patiënt ook een eigen bijdrage van 25 procent op de nota.

Oorzaak

De oorzaak voor het probleem ligt volgens Xander Koolman, werkzaam bij het Talma Instituut, grotendeels bij de verzekeraars. De contracten die zorgverleners voorgeschoteld krijgen zijn relatief streng in de wijkverpleging en de ggz. Zo zouden verzekeraars voor wijkverzorging een sterke prikkel hebben om aan te sturen op de doelmatigheid. Dat betekent dat het aantal uren per patiënt vaak erg krap is. Zorgverleners die meer uren zorg verlenen en niet aan de eisen kunnen voldoen, voelen zich snel beperkt en besluiten dan om geen contracten te sluiten. Dit resulteert op zijn beurt weer op minder controle door de verzekeraar op de prijs en kwaliteit.

Niet-gecontracteerde zorg

Voor de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg geldt bij de meeste standaard basisverzekeringen (de zogenaamde naturapolis) een vergoeding van 75 procent. Soms ligt dat percentage iets lager en soms iets hoger. Normaal gesproken moet de patiënt de gehele eigen bijdrage (25 procent) zelf betalen. Uitzondering hierop is als mensen door de eigen bijdrage afzien van bepaalde zorg. Er is dan sprake van het hinderpaalcriterium.

Meer over hinderpaalcriterium

In de praktijk blijkt overigens dat veel zorgaanbieders de eigen bijdrage niet in rekening brengen. Deze wordt dan simpel kwijtgescholden. Hiertegenover staat echter wel dat de zorgaanbieder veel meer uren declareert waardoor de verzekeringsmaatschappij meer kosten maakt.

Peperduur

Volledige keuzevrijheid voor patienten maakt de zorg peperduur, beweert Koolman. Dat komt omdat zorgaanbieders dan zonder enige controle hun eigen tarieven kunnen bepalen en de verzekeraar altijd maar vergoed. De Verenigde Staten is hier een goed voorbeeld van: de premies van ziektekostenverzekeringen liggen hier dusdanig hoog dat alleen mensen met een goed salaris zich ruim kunnen verzekeren voor medische zorg.

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, is van mening dat de contracten er juist voor zorgen dat de zorg een beetje betaalbaar blijft. Inmiddels wordt namelijk bijna 6.000 euro per burger per jaar uitgegeven aan gezondheidszorg. Een enorm hoog bedrag.

Keuzevrijheid niet altijd beter

Van der Meeren benadrukt verder dat keuzevrijheid tot op zekere hoogte goed is. Maar als de patiënt altijd zelf kan kiezen waar hij/zij behandeld wilt worden, betekent dat zij ook naar zorgaanbieders kunnen gaan die buitensporig hoge tarieven hanteren of waar de behandeling eigenlijk niet helemaal voldoet aan de kwaliteitseisen. En dat terwijl we er wel met z’n allen aan meebetalen.

3 reacties

 • AAmelie

  Het feit dat contractvrije zorg wordt weggezet als te dure zorg is slechts een smoes van de zorgverzekeraars om op de stoel te zitten van de zorgaanbieders. Daardoor hebben zij alle controle in handen en kunnen zij via wurgcontacten met de zorgverleners aan de touwtjes trekken om zo te bepalen wat goed is voor de cliënt. En dat ‘goed’ is niet de kwaliteit van de gegeven zorg maar om de kosten te kunnen beheren zodat er budget blijft voor vette bonussen van de ceo’s en managers. Geen extra beloning voor de werkelijke helden in de zorg: de mensen op de werkvloer, de kostbare handen aan het bed, de vrouwen en mannen die onder een steeds groeiende werkdruk en met minder tijd goede zorg moeten zien te verlenen. Maar toen kwam corona en de verering van de zorgverleners werd niet onder stoelen of banken gestoken en terecht. En weliswaar konden er ook nog een paar centen af als compensatie voor het nobele, levensreddende werk van deze dappere mannen en vrouwen. Voor de directeuren en managers in de zorg was het blijkbaar al eeuwen corona.

  Door verregaande bezuinigingen in de zorg is het werkverzuim wegens ziekte, burn outs en overspannenheid groeiende. De keuze om te kiezen voor een opleiding in de zorg wordt door deze slechte tendens negatief beïnvloed. En dan hebben ik het nog niet gehad over de zorgnemers die steeds meer in het gedrang komen omdat zij niet de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Ik ben fysiotherapeut en ik moet regelmatig mensen zorg weigeren (wat ik niet altijd doe) omdat zij geen aanvullende fysiotherapie kunnen betalen. Wanneer je een gewricht vervangende operatie hebt moeten ondergaan zoals een nieuwe knie, dan kun je chronische fysiotherapie ontvangen vanaf de 21e behandeling. Tot de 20e behandeling is dit voor eigen rekening.
  Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt waaruit dit betaald kan worden, of je potje is op dan heb je pech en kom je niet voor nabehandeling in aanmerking wanneer je dit niet zelf kunt bekostigen. Het loopt al gauw in de honderden euro’s. Nee zorg wordt steeds meer voor de rijken.

  En als laatst de vrije zorgkeuze…..dat is al een jarenlange doorn in het oog van de zorgverzekeraars. Hoe vervelend dat al die kleine praktijken of particuliere zorgaanbieders die vaak betere zorg kunnen bieden omdat de lijnen kort zijn, het team zelfsturend is en geen dure managers er tussen hebben zitten die van toeten noch blazen weten maar wel de bonussen opstrijken. De grote duw en trekpraktijken waar je na 6 keer weer op straat staat omdat zij niet te zwaar willen drukken op hun behandelquota, want tja, hoe lager dit cijfer, hoe beter je het doet, aldus de zorgverzekeraar. Deze cliënten krijg ik vervolgens in de praktijk omdat hun klachten na 6 keer nog niet zijn opgelost.

  Mensen laat je geen oor aannaaien door de argumenten van de zorgverzekeraars, zij hebben als eerste prioriteit de harde pegels en niet de mens. Het plan van de zorgverzekeraars en de overheid is om met een aantal grote praktijken prijsafspraken te maken die ver liggen onder de norm. Maar door de grote bulk aan patiënten die daar worden ‘verwerkt’ kan het uit. Het is wellicht erg bout om te zeggen, maar op die manier word je gedegradeerd tot de hoer van de zorgverzekeraar.

 • JJoyce

  Ik ben zo blij met alle “deskundigen” in Nederland. Zij kunnen ons tenminste vertellen wat “goed voor ons” is.
  Vind het overigens wel verbazend dat cliënten op zoek gaan naar particuliere of niet gecontracteerde zorg verleners als het allemaal zo goed geregeld is.
  Zou het er mee te maken hebben dat mensen het zat zijn om bv pas om 11 uur gewassen te worden ipv om 8.30 zoals zij hun hele leven gewent zijn geweest?
  Of met het feit dat ze ook wel eens even hun verdriet willen uit spreken?
  Of is dat te menselijk? O nee… is natuurlijk een ander potje…
  Misschien moet de media eens op houden met naar de pijpen van zorg verzekeraars te dansen en ook het verhaal van de andere kant belichten. Zijn ook vast daar wel deskundigen te vinden die hun verhaal willen doen.

 • CCorina Blankenstijn

  Beste Koen,
  Onderstaand in je artikel klopt niet: “Volledige keuzevrijheid voor patienten maakt de zorg peperduur, beweert Koolman. Dat komt omdat zorgaanbieders dan zonder enige controle hun eigen tarieven kunnen bepalen en de verzekeraar altijd maar vergoed.”

  De verzekeraar vergoedt 75% van de max. ongecontracterde tarieven (die voor de wijkverpleging 2018 overal gepubliceerd staan.) Of in geval van een restitutiepolis: tot 100%.
  De tarieven voor verzorging: ca € 40 en voor verpleging: ca € 45 per uur. (Hoewel de NZa veel hogere tarieven adviseerde in mei 2017 kwamen de zorgverzekeraars in al hun onderhandelingen daar zo’n €15 onder te zitten!!)
  Ik begrijp dus écht niet dat hier geschreven wordt dat wij als niet-gecontracteerde zorgaanbieders onze eigen tarieven kunnen bepalen!
  Was dat maar zo! Ik kan best meer factureren hoor maar slechts in geval van particuliere zorg of via bemiddeling heeft dat zin. In alle overige zorg (via pgb of Zvw) is het meestal onmenselijk mijn cliënten meer te factureren dan de max. tarieven.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.