Zorgkosten beter ‘in toom’ door eigen risico

Thomas van Campenhout geen reacties

Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering werkt beter dan de sinds 2008 opgeheven ‘no-claimkorting’. Wat betreft het in toom houden van de zorguitgaven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Zij hebben het effect van zorgverzekeringen onderzocht met een no-claimkorting en verzekeringen waarbij een eigen risico geldt. De no-claimkorting werd in 2005 ingevoerd voor mensen die minder dan 255 euro aan zorgkosten hadden. Zij ontvingen een korting op de zorgpremie bij hun verzekeraar.

Effectiever

Het CPB toont aan dat iedere euro aan verplicht eigen risico zorgde voor 0,44 euro aan minder zorgkosten bij verzekerden van 18 jaar en ouder. Bij de no-claimkorting resulteerde dat in slechts 0,26 euro aan lagere zorgkosten. Met andere woorden, het eigen risico is bijna 70 procent effectiever in het beperken van de zorguitgaven dan de no-claimkorting.

In het onderzoek werden twee groepen vergeleken:

  • Mensen (18 jaar en ouder) die in 2006 en 2007 een no-claimkorting hadden
  • Mensen (18 jaar en ouder) die tussen 2008 en 2013 een zorgverzekering met het verplichte eigen risico hadden.

Winst of verlies

De achterliggende oorzaak waarom een ‘eigen risico’ beter werkt dan een no-claim korting is waarschijnlijk te relateren aan een gedragseconomische theorie: mensen zijn namelijk gevoeliger om geld te verliezen (eigen risico) dan geld te winnen (no-claimkorting).

Een andere belangrijke reden die kan meespelen, is dat het eigen risico vrij kort na het gebruik van zorg moet worden betaald, terwijl de no-claimkorting pas aan het einde van het jaar wordt uitgekeerd aan de verzekerde.

Tenslotte kan er sprake zijn van het liquiditeitsprobleem, stelt het CPB. Dit houdt in dat mensen afzien van een behandeling, omdat zij daarna in één keer een relatief groot bedrag (maximaal 385 euro) uit eigen portemonnee moeten betalen.

Afgeschaft

De no-claimkorting werd 3 jaar na de invoering, in 2008, al afgeschaft. Dit kwam omdat chronisch zieken en mensen die veel medicatie gebruiken, er nooit voor in aanmerking zouden kunnen komen. Daarom werd in 2008 het verplichte eigen risico ingevoerd, die toen nog 150 euro per verzekerde bedroeg.

Meer over eigen risico

De laatste 10 jaar is het eigen risico fors toegenomen en bedraagt inmiddels 385 euro. De onderstaande grafiek laat dat goed zien.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.