Zorgkosten over ruim 20 jaar verdubbeld

Zorgkosten over ruim 20 jaar verdubbeld

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Zorgkosten over ruim 20 jaar verdubbeld


Per 2040 zullen de zorgkosten in Nederland zijn verdubbeld tot een bedrag van 174 miljard euro. Dit houdt in dat de zorguitgaven van een Nederlandse burger zijn toegenomen tot 9.600 euro per persoon per jaar. Op dit moment liggen de zorgkosten op ruim 5.000 euro.

Dat blijkt uit een berekening van het Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onvermijdbaar

De explosieve groei is onvermijdbaar als de zorgkosten in het huidige tempo blijven doorgroeien en er verder geen ingrijpende maatregelen worden getroffen. Ook de ziektekostenpremies en eigen betalingen zullen de komende jaren verder toenemen.

Hieronder zie je hoe de zorgkosten zijn ontwikkeld tussen 2018 en 2019

De toename van de uitgaven in de gezondheidszorg is te verklaren door te kijken naar de bevolkingsgroei, de vergrijzing, medisch-technologische ontwikkelingen en stijging van de welvaart.

Medische vooruitgang

Op medisch gebied komen er steeds betere behandelingen en medicijnen op de markt. Hierdoor kunnen steeds meer ernstige ziektes, zoals kanker, worden genezen of kan het leven van kankerpatiënten met enkele jaren worden verlengd. Hier zit echter wel een prijskaartje aan vast: sommige geneesmiddelen overstijgen de 100.000 euro per patiënt per jaar.

De voorspelling is dat er aan de behandeling van kanker per 2040 circa 23 miljard euro wordt uitgegeven. Dat is ruim vier keer zo veel als in 2015 (ruim 5 miljard euro) het geval was.

Bevolkingsgroei en vergrijzing

Door de toenemende bevolkingsgroei en vergrijzing zijn er steeds meer 65-plussers in Nederland: gezamenlijk zijn zij goed voor 43 procent van de totale zorguitgaven. Per 2040 zal dit percentage zijn gegroeid naar maar liefst 58 procent. Dit komt grotendeels doordat er steeds meer kostbare (levensverlengende) medicijnen op de markt komen. Bovendien: omdat men steeds ouder wordt zal de periode waarin (langdurige) zorg nodig is, steeds langer worden, wat extra kosten met zich meebrengt.

Geestelijke gezondheidszorg

Ten slotte stijgen ook de kosten binnen geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor de behandeling van psychische stoornissen, dementie en verstandelijke beperkingen. De komende 20 a 25 jaar zullen de uitgaven op dit gebied stijgen van 21 miljard (nu), naar circa 49 miljard in 2040.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.