Zorgverzekeraars geven 34 miljoen uit aan reclame

Koen Kuijper 2 reacties

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar bijna 34 miljoen euro gespendeerd aan reclames op radio, tv en internet. Dat is minder dan 0,1 procent van de totale omzet van verzekeraars. Een verzekerde betaalt ongeveer 2,50 euro van zijn premie op jaarbasis om bij te dragen aan deze kostenpost.

Dat blijkt uit de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De afgelopen twee jaar daalde de gezamenlijke reclamekosten van verzekeraars fors, van 39,74 naar 33,99 miljoen euro, ofwel een daling van bijna 15 procent. Hieronder een visuele representatie:

Acquisitie

Gezamenlijk geven verzekeraars ongeveer 243 miljoen euro uit aan de acquisitie (werving) van nieuwe verzekerden. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de commissie die zorgverzekeringsadviseurs en intermediairs ontvangen voor de dienstverlening die komt kijken bij een overstap. Hierbij moet niet vergeten worden dat tussenpersonen vaak een stuk dienstverlening overnemen van de verzekeraar, wat resulteert in lagere bedrijfskosten.

Overstappen van zorgverzekering levert 67 euro op

Van de premie die verzekerden op jaarbasis betalen aan de verzekeraar (zo’n 1.300 euro) gaat er 18 euro op aan acquisitie. De totale bedrijfskosten van verzekeraars liggen gemiddeld op 92 euro per verzekerde per jaar. Deze kosten zijn nodig voor de verzekeraar bij de uitvoering van alle taken, zoals huur/aankoop van kantoren, inrichtingskosten, ict-kosten en kosten voor kennis en ontplooiing.

Kritiek

In 2015 uitte de NZa nog kritiek op de manier waarop verzekeraars reclame maken en verzekerden proberen te werven. Ook andere critici spraken van ‘oneigenlijk gebruik van zorggelden’.

Met het actieplan ‘Kern Gezond’ verzocht de NZa verzekeraars om reclames niet te richten op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren of mensen met een hoge opleiding. In plaats daarvan zouden verzekeraars moeten kiezen voor een actieve benadering, bijvoorbeeld door te informeren over mogelijkheden van zorgbemiddeling en zorgadvies.

Uit de analyse van de NZa blijkt dat de verzekeraars terughoudender zijn geworden en zich beter houden aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Financiële reserves

De NZa is tevreden met de manier waarop verzekeraars de premiedruk voor de zorgverzekering temperen door inzet van eigen financiële middelen. Er is wel twijfel bij de NZa of verzekeraars dit ook in de toekomst kunnen blijven doen, zonder te stuiten op de solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank.

In het kader van de financiële gezondheid moeten verzekeraars verplicht een bepaald percentage van het totale vermogen apart zetten. Deze reserves zijn bedoeld om in een tijd van financiële crisis de bekostiging van zorg toch draaiende te houden.

Toch is er nog altijd veel kritiek op deze manier van geld oppotten, omdat het volgens sommigen nutteloos op de plank blijft liggen en veel beter voor investeringen in de zorg kan worden gebruikt.

2 reacties

  • IIvo

    0,1 procent van de totale omzet. Dat is nog wel te overzien. Als dat maar niet meer wordt.

    • PPaus

      Ik vind iedere euro die uitgaat aan reclames er 1 teveel

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.