Zorgverzekering voor reumapatiënten: belangrijke aandachtspunten

Koen Kuijper geen reacties

Reuma zorgverzekeringPatiënten met een reumatische aandoening hebben baat bij specifieke zorgvormen, zoals fysiotherapie, podotherapie en alternatieve geneeswijzen. Het kiezen van een passende zorgverzekering is voor hen dan ook erg belangrijk. Als reumapatiënt wil je goed gedekt zijn voor zorg die je nodig hebt, maar ook voorbereid zijn op onverwachte zorgkosten.

Neem de zorgpolis dus goed onder de loep voor 2018 en ga na of de dekking die je nu hebt nog wel past en betaalbaar is. De onderstaande aandachtspunten kunnen hierbij helpen.

Basisverzekering

De behandeling bij een reumatoloog in het ziekenhuis of zorg van de huisarts wordt via de basisverzekering vergoed. Hetzelfde geldt voor de meeste medicijnen tegen reuma. Houdt er wel rekening mee dat er een eigen risico van toepassing kan zijn.

Hoewel de inhoud van het basispakket bij alle zorgverzekeraars gelijk is, zijn er wel degelijk verschillen tussen de verschillende basisverzekeringen die door verzekeraars worden aangeboden. Dit verschil kan bijvoorbeeld zitten in:

  • De premie
  • De keuzevrijheid voor een arts of behandelaar
  • Preferentiebeleid voor geneesmiddelen

Bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering is het handig om deze punten in acht te nemen, voordat je wisselt van verzekeraar. Voor een reumapatiënt kan de keuzevrijheid voor een bepaalde specialistische arts of behandelaar bijvoorbeeld belangrijk zijn. Kortom: raadpleeg de polisvoorwaarden.

Meer over de basisverzekeringen

Aanvullende zorgverzekering

Al geruime tijd hebben patiënten met reuma geen recht meer op dekking van fysiotherapie uit de basisverzekering. Het kan daarom zinnig zijn om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Naast een vergoeding voor fysiotherapie kan een aanvullende verzekering andere zorgvormen vergoeden die voor een reumapatiënt belangrijk kunnen zijn:

Alternatieve geneeswijzen

Uit de praktijk blijkt dat veel reumapatiënten baat kunnen hebben bij alternatieve geneeswijzen. Bijna de helft van de patiënten kiest naast de reguliere behandeling ook voor een alternatieve/complementaire behandeling. Bekende therapieën zijn bijvoorbeeld chiropractie, acupunctuur, osteopathie, homeopathie en natuurgeneeskunde.

Voetzorg

Mensen met reuma hebben dikwijls klachten aan de voeten. (Extra) voetzorg via een podotherapeut of pedicure kan in dat geval uitkomst bieden. Voor de pedicure zijn er vergoedingsmogelijkheden vanuit de basisverzekering, maar alleen als er sprake is van zorgprofiel 2 of hoger. Bij zorgprofiel 1 kan een aanvullende verzekering dekking bieden.

Hulpmiddelen

Een flink aantal reumapatiënten maakt gebruik van bepaalde hulpmiddelen, zoals hulpmiddelen die helpen bij het bewegen en uitvoeren van bepaalde taken en handelingen. Voor deze hulpmiddelen bestaan er verschillende vergoedingen uit de basisverzekering, bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen of een verstelbaar bed.

Ergotherapie

Reuma kan beperkend zijn bij het uitvoeren van de dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld in het huishouden, het aan- en uitkleden of werken achter de computer. Ergotherapie kan op dit vlak helpen: je leert dan hoe je deze handelingen zo goed en zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren en de gewrichten op de goede manier belast. Pijnklachten kunnen hierdoor op termijn afnemen.

De basisverzekering dekt 10 uur ergotherapie per jaar. Is dat niet voldoende? Dan kun je een aanvullende polis overwegen.

Medische keuring

Hoewel er voor de basisverzekering een acceptatieplicht geldt, kan een verzekeraar je wel weigeren bij het aanvragen van een aanvullende verzekering. Dit gebeurt op basis van een medische keuring. Houdt hier rekening mee bij het vergelijken van verzekeringsmaatschappijen.

Meer over zorgverzekeraars met medische keuring

Gelukkig komt de medische selectie in de praktijk weinig voor, behalve bij uitgebreide tandartsverzekeringen en bij een enkele (zeer) uitgebreide aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld een die dekking biedt voor onbeperkte fysiotherapie.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.