Zorgverzekering 2019


“Zorgverzekering duurder in 2019”

Premie zorgverzekering 2018

Het is onvermijdelijk dat de zorgverzekering per 1 januari 2019 weer duurder gaat worden. Sterker nog, zorgverzekeraar CZ heeft al aangekondigd dat de premie volgend jaar met minimaal 84 euro zal stijgen.

Oorzaak

De stijging wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten de laatste jaren alleen maar toenemen. Bovendien nemen de financiële reserves – die verzekeraars gebruiken om de premie te drukken – juist af.

Een zorgverzekering vergelijken, loont daarom ook in 2019 zeker de moeite.

“Eigen risico blijft gelijk”

Het eigen risico zal in 2019 gelijk blijven op 385 euro per verzekerde. Dit is afgesproken in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Eigen bijdrage

Een opvallende wijziging in de voorwaarden van de basisverzekering is dat de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019 maximaal 250 euro bedraagt. Op dit moment is er geen grens gesteld.

Let op: deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

“Basispakket gaat veranderen”

De basisverzekering wordt in 2019 op een aantal punten gewijzigd. Er komen bepaalde behandelvormen bij, maar er worden ook zorgvormen geschrapt.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Paracetamol (1000 mg) wordt niet meer vergoed.
 • Er komt een ruimere vergoedingsregeling voor zittend ziekenvervoer.
 • Hulp bij overgewicht (gecombineerde leefstijl interventie) wordt opgenomen in het basispakket.
 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie direct vergoed.

Het laatste nieuws over Zorgverzekering 2019

27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld

27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld

- geen reacties

Fraude in de zorg is het afgelopen jaar met 30 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland. In  2017 werd er voor 27 miljoen euro aan fraude geconstateerd: ruim 8 miljoen meer dan in 2016. Fraude kost de zorgsector, en dus de burger, jaarlijks miljoenen.

De meeste fraude komt voort uit onterecht ingediende declaraties van zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor een niet-uitgevoerde behandeling.

Lees meer
Meer patiënten gaan eigen bijdrage medicijnen betalen

Meer patiënten gaan eigen bijdrage medicijnen betalen

- geen reacties

Minister Bruno Bruins wil de eigen bijdrage op geneesmiddelen per 2019 beperken tot maximaal 250 euro per patient per jaar. Het nadelige gevolg hiervan is dat veel medicijnfabrikanten stoppen met compensatieregelingen. De geneesmiddelenprijzen stijgen daardoor, waardoor meer patiënten een eigen bijdrage moeten gaan betalen.

Naast het eigen risico, die geldt voor medicatie, krijgen veel verzekerden straks ook een rekening voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen. Een opstapeling van eigen betalingen dus.

Lees meer
’Eigen risico zorgverzekering moet omlaag’

’Eigen risico zorgverzekering moet omlaag’

- Reacties 4

Het eigen risico van de zorgverzekering moet volgend jaar flink omlaag. Dat stelt de Patiëntenfederatie Nederland in een oproep aan de Tweede Kamer. De Patiëntenfederatie vindt het niet eerlijk dat er aan de ene kant zorgvormen uit het basispakket worden gehaald, maar het eigen risico gelijk blijft.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het eigen risico blijft steken op 385 euro gedurende de gehele kabinetsperiode.

Lees meer
Zorgverzekeraar moet klant goed informeren over voorwaarden polis

Zorgverzekeraar moet klant goed informeren over voorwaarden polis

- Reactie 1

Zorgverzekeraars moeten de patiënt informeren over de vergoedingsvoorwaarden rondom ziekenhuisbehandelingen. Zeker als de patiënt de behandeling in bepaald ziekenhuis niet volledig vergoed krijgt. Ook moet de verzekerde zelf nagaan of zijn/haar verzekeraar wel volledige dekking biedt voor een bepaalde behandeling.

Hierover oordeelde de rechter onlangs in een zaak tussen Zilveren Kruis (van Achmea) en enkele ziekenhuizen.

Lees meer
Wet langdurige zorg (Wlz) minder vaak gebruikt

Wet langdurige zorg (Wlz) minder vaak gebruikt

- Reactie 1

Het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is tussen 2015 en 2017 gedaald van 345.000 naar 340.00 mensen. Door strengere eisen rondom de toelating, komen er simpelweg minder mensen in aanmerking voor Wlz-zorg.

Deze groep ontvangt de nodige zorg op grond van een andere zorgwet, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer
Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

- Reacties 6

Burgers die gebruik maken van hulp en ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan hier per 1 januari 2019 een vast abonnementstarief voor betalen. Ongeacht het inkomen of de voorzieningen waar gebruik van wordt gemaakt, betaalt iedereen 17,50 euro per vier weken.

De maatregel komt voort uit het regeerakkoord en moet de administratie rondom de Wmo vereenvoudigen.

Lees meer

Wat verandert er in de zorgverzekering van 2019?

Ook in 2019 zal er weer wat gaan veranderen rondom de zorgverzekering. De belangrijkste wijzigingen die zich afspelen aan de financiële kant worden hieronder voor je opgesomd:

 • De premie van de basisverzekering gaat omhoog: waarschijnlijk rond de 7 à 8 euro per maand.
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk op een bedrag van 385 euro per verzekerde.
 • De zorgtoeslag voor de minimuminkomens zal hoogstwaarschijnlijk meestijgen met de premie.

Dekking zorgverzekering

Maar ook in de dekking van de basisverzekering gaat er wat veranderen. Het basispakket wordt op een aantal punten uitgebreid. Tegelijkertijd zijn er ook vergoedingen die verdwijnen. Een overzicht:

 • Huisartsen kunnen een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voorschrijven voor mensen met overgewicht. Deze wordt vergoed door de basisverzekering.
 • Er komt een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld voor patiënten die naar consulten of onderzoek moeten in het kader van hun behandeling.
 • De eerste 21 behandelingen oefentherapie bij COPD hoeven patiënten niet langer zelf te betalen. Erg geldt direct vergoeding via de basisverzekering.
 • Paracetamol (1.000 mg) en voedingssupplementen die bij de drogist of supermarkt te koop zijn worden niet langer vergoed uit het basispakket.

Belangrijke data

Een overzicht van belangrijke data voor de zorgverzekering van volgend jaar:

18 september 2018

Prinsjesdag: op deze dag maakt het kabinet de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de zorgverzekering van komend kalenderjaar. Denk aan de hoogte van de nominale premie, de zorgtoeslag en de volledige begroting voor de volksgezondheid.

24 september 2018

Een week na Prinsjesdag is de datum waarop zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw de eerste premie voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend maakt.

Dit is vaak een leidraad voor de verzekeringspremie bij overige verzekeraars.

12 november 2018

De uiterste datum waarop alle zorgverzekeraars hun zorgpremie voor 2019 bekend moeten maken. Vanaf dit moment kun je een zorgverzekering vergelijken.

31 december 2018

Dit is de uiterste datum voor het wisselen van verzekeraar, waarbij je huidige zorgpolis automatisch wordt opgezegd.