Zorgverzekering 2019


“Zorgverzekering duurder in 2019”

Premie zorgverzekering 2018

Het is onvermijdelijk dat de zorgverzekering per 1 januari 2019 weer duurder gaat worden. Sterker nog, zorgverzekeraar CZ heeft al aangekondigd dat de premie volgend jaar met minimaal 84 euro zal stijgen.

Oorzaak

De stijging wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten de laatste jaren alleen maar toenemen. Bovendien nemen de financiële reserves – die verzekeraars gebruiken om de premie te drukken – juist af.

Een zorgverzekering vergelijken, loont daarom ook in 2019 zeker de moeite.

“Eigen risico blijft gelijk”

Het eigen risico zal in 2019 gelijk blijven op 385 euro per verzekerde. Dit is afgesproken in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Eigen bijdrage

Een opvallende wijziging in de voorwaarden van de basisverzekering is dat de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019 maximaal 250 euro bedraagt. Op dit moment is er geen grens gesteld.

Let op: deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

“Basispakket gaat veranderen”

De basisverzekering wordt in 2019 op een aantal punten gewijzigd. Er komen bepaalde behandelvormen bij, maar er worden ook zorgvormen geschrapt.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Paracetamol (1000 mg) wordt niet meer vergoed.
 • Er komt een ruimere vergoedingsregeling voor zittend ziekenvervoer.
 • Hulp bij overgewicht (gecombineerde leefstijl interventie) wordt opgenomen in het basispakket.
 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie direct vergoed.

Het laatste nieuws over Zorgverzekering 2019

‘Vergoeding niet-gecontracteerde zorg onduidelijk’

‘Vergoeding niet-gecontracteerde zorg onduidelijk’

- Reactie 1

Zorgverzekeraars moeten duidelijker zijn in de informatievoorziening rondom niet-gecontracteerde zorg. Verzekerden komen te vaak voor onaangename financiële verrassingen te staan, omdat de zorgnota niet volledig wordt vergoed. Dat blijkt uit onderzoek van toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Consumenten met een naturapolis moeten vaak fors bijbetalen voor een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Bij een restitutiepolis worden de kosten vaak wel volledig gedekt.

Lees meer
Tandarts nauwelijks vergoed: toegankelijkheid in gevaar

Tandarts nauwelijks vergoed: toegankelijkheid in gevaar

- Reacties 3

Er zijn nog altijd veel volwassenen en kinderen die niet of nauwelijks een tandarts bezoeken.

Albert Feilzer, decaan aan het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam, stelt dat de toegankelijkheid van de tandheelkundige zorg in Nederland in gevaar is. Dat komt omdat de vergoeding vanuit de basisverzekering te beperkt is. Daarnaast is er een tekort aan tandartsen.

Uiteindelijk is dit negatief voor de algehele gezondheidszorg in Nederland.

Lees meer
Gemeenten bezorgd om collectieve zorgverzekering

Gemeenten bezorgd om collectieve zorgverzekering

- Reacties 6

Gemeenten maken zich zorgen over het beëindigen van de minimacontracten voor de collectieve zorgverzekering. Zowel Menzis als Zilveren Kruis heeft aangekondigd te gaan stoppen met het aanbieden van de gemeenteverzekering voor mensen met een laag inkomen of een uitkering.

Gemeenten zijn bang dat er hierdoor meer betalingsachterstanden en zorgmijding ontstaat onder bepaalde groepen in de samenleving.

Lees meer
Menzis stopt met zorgverzekering minima in 30 gemeenten

Menzis stopt met zorgverzekering minima in 30 gemeenten

- Reactie 1

Verzekeraar Menzis stopt in ongeveer 30 Nederlandse gemeenten met het aanbieden van de collectieve zorgpolis voor de minima. Dat blijkt uit berichtgeving van de gemeente Apeldoorn en Barendrecht. Bij het gemeentebestuur is er veel verwarring, omdat de minimapolis juist succesvol bleek.

Waarom Menzis precies stopt, is niet bekend. Maar mogelijk zijn de kosten voor het aanbieden van de polis hoger dan verwacht.

Lees meer
Burger mag meepraten over dekking basispakket

Burger mag meepraten over dekking basispakket

- Reactie 1

Burgers zijn prima bereid om mee te praten en aanbevelingen te doen over de inhoud van het basispakket. Voorwaarde is wel dat zij goed worden geïnformeerd, bijvoorbeeld over het feit dat er grenzen zijn aan het beschikbare budget.

Experts van Zorginstituut Nederland willen in 2019 de hulp inschakelen van burgers.

Lees meer
Zorg in Nederland opnieuw uitstekend beoordeeld

Zorg in Nederland opnieuw uitstekend beoordeeld

- Reactie 1

Het Nederlandse zorgstelsel wordt goed beoordeeld op toegankelijkheid en tevredenheid van zorgprofessionals en burgers. Maar qua kostenefficiëntie is er nog wel het een en ander te verbeteren. Dat blijkt uit de Future Health Index (FHI) van Philips.

Singapore scoort van alle onderzochte landen het beste met een totaalscore van 54,61. Nederland scoort 48,93 punten. Het gemiddelde ligt op 43,48.

Lees meer

Wat verandert er in de zorgverzekering van 2019?

Ook in 2019 zal er weer wat gaan veranderen rondom de zorgverzekering. De belangrijkste wijzigingen die zich afspelen aan de financiële kant worden hieronder voor je opgesomd:

 • De premie van de basisverzekering gaat omhoog: waarschijnlijk rond de 7 à 8 euro per maand.
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk op een bedrag van 385 euro per verzekerde.
 • De zorgtoeslag voor de minimuminkomens zal hoogstwaarschijnlijk meestijgen met de premie.

Dekking zorgverzekering

Maar ook in de dekking van de basisverzekering gaat er wat veranderen. Het basispakket wordt op een aantal punten uitgebreid. Tegelijkertijd zijn er ook vergoedingen die verdwijnen. Een overzicht:

 • Huisartsen kunnen een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voorschrijven voor mensen met overgewicht. Deze wordt vergoed door de basisverzekering.
 • Er komt een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld voor patiënten die naar consulten of onderzoek moeten in het kader van hun behandeling.
 • De eerste 21 behandelingen oefentherapie bij COPD hoeven patiënten niet langer zelf te betalen. Erg geldt direct vergoeding via de basisverzekering.
 • Paracetamol (1.000 mg) en voedingssupplementen die bij de drogist of supermarkt te koop zijn worden niet langer vergoed uit het basispakket.

Belangrijke data

Een overzicht van belangrijke data voor de zorgverzekering van volgend jaar:

18 september 2018

Prinsjesdag: op deze dag maakt het kabinet de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de zorgverzekering van komend kalenderjaar. Denk aan de hoogte van de nominale premie, de zorgtoeslag en de volledige begroting voor de volksgezondheid.

24 september 2018

Een week na Prinsjesdag is de datum waarop zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw de eerste premie voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend maakt.

Dit is vaak een leidraad voor de verzekeringspremie bij overige verzekeraars.

12 november 2018

De uiterste datum waarop alle zorgverzekeraars hun zorgpremie voor 2019 bekend moeten maken. Vanaf dit moment kun je een zorgverzekering vergelijken.

31 december 2018

Dit is de uiterste datum voor het wisselen van verzekeraar, waarbij je huidige zorgpolis automatisch wordt opgezegd.