Aantal overstappers zorgverzekering naar recordhoogte

Koen Kuijper 4 reacties

Een recordaantal verzekerden gaat in 2019 wisselen van zorgverzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van Zorgwijzer onder 2.471 respondenten. 7,3 procent (zo’n 1,25 miljoen Nederlanders) van de verzekerden verwacht volgend jaar over te stappen van zorgverzekering.

Vorig jaar koos 6,2 procent voor een andere zorgpolis, blijkt uit definitieve cijfers van Vektis.

Het percentage Nederlanders dat jaarlijks switcht van zorgverzekering schommelt al jaren tussen de zes en zeven procent. De laatste jaren is het aantal overstappers stabiel.

Verwachting

De onderstaande grafiek geeft een beeld van het aantal overstappers in de afgelopen jaren, inclusief een verwachting voor komend verzekeringsjaar.

Overstappers zorgverzekering 2019

In 2019 is 7,3 procent van de verzekerden van plan over te stappen van zorgverzekering. 80,9 procent is niet van plan over te stappen en 11,8 procent weet het nog niet.

Hieronder een overzicht van het percentage overstappers in de afgelopen jaren (bron cijfers: Vektis).

Jaar20122013201420152016201720182019*
% overstappers6,0%7,2%6,5%6,8%6,3%6,4%6,2%7,3%

*Onderzoek Zorgwijzer

Wegvallen collectieven

De oorzaak van de stijging in het aantal overstappers kent Zorgwijzer toe aan het aanbod collectieve zorgverzekeringen. In 2019 zijn er namelijk veel collectieven die komen te vervallen. Iets dat voorgaande jaren helemaal niet speelde.

Zo heeft verzekeraar Menzis aangekondigd in circa 30 gemeenten te stoppen met het aanbieden van de collectieve zorgverzekering voor de minima. Dat houdt in dat de zorgverzekering wordt beëindigd voor veel inwoners met een laag inkomen of bijstandsuitkering. Zij zullen zelfstandig een zorgverzekering moeten uitkiezen. Ook Zilveren Kruis stopt in een aantal gemeenten met het aanbieden van de minimapolis.

Daarnaast hebben de FNV en Menzis, na 13 jaar samenwerken, besloten om te stoppen met de collectieve verzekering voor FNV-leden. Zij kunnen niet langer profiteren van de uitgebreide dekkingen en kortingen op de basis- en aanvullende zorgverzekering. Tienduizenden klanten van FNV-Menzis zijn genoodzaakt om elders een zorgpolis af te sluiten of om te kiezen voor het alternatief van Menzis.

Tot slot bleek onlangs uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat 95 procent van de collectieve verzekeringen gelijk is aan een individuele verzekering. Daarnaast wordt het verschil in prijs tussen collectieve polissen en individuele zorgverzekeringen steeds kleiner. Per 2020 mag de collectieve korting op een basisverzekering maximaal 5 procent bedragen. Nu is dat nog 10 procent.

5 redenen

Prijs, dekking en verandering van zorgbehoefte zijn al jaren de voornaamste redenen voor een overstap. Hieronder de vijf belangrijkste redenen voor een overstap in 2019:

 • 70,2 procent van de verzekerden geeft als motivatie dat de premie te hoog is en denkt zich elders goedkoper te verzekeren.
 • 47,5  procent weet of verwacht dat het zorggebruik verandert en wil daarom een andere of specifieke aanvullende verzekering.
 • 44,8 procent is ontevreden over de dekking en/of voorwaarden van de huidige zorgverzekering of van een bepaalde vergoeding .
 • 26,5 procent geeft aan dat de huidige collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via de gemeente of een vereniging, eind 2018 komt te vervallen. Deze groep is genoodzaakt een andere verzekering te kiezen. Een deel van de respondenten geeft daarbij aan dat de premie van het collectief niet perse gunstiger is dan een reguliere verzekering.
 • 24,3 procent is ontevreden met de klantenservice van zijn/haar verzekeraar.

Tevreden

Zorgwijzer onderzocht ook waarom nog altijd veel verzekerden niet van plan zijn om te wisselen van zorgverzekeraar. Zo blijkt dat nog altijd veel mensen collectief zijn verzekerd, bijvoorbeeld via de werkgever of sportvereniging.

Daarnaast zijn veel verzekerden tevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding die de huidige zorgverzekering biedt.

 • 68,1 procent is tevreden over de huidige prijs-kwaliteitsverhouding bij zijn/haar zorgverzekeraar en ziet daarom geen aanleiding van verzekeringsmaatschappij te veranderen.
 • 55,2 procent stapt niet over, omdat het via de werkgever collectief verzekerd is en korting ontvangt op de basis- en aanvullende verzekering.
 • 32,5 procent heeft geen vertrouwen in een andere zorgverzekeraar.
 • 26,2 procent is – vanwege een chronische ziekte of andere reden – bang om op grond van een medische selectie te worden geweigerd voor een (aanvullende) zorgverzekering en stapt daarom liever niet over.
 • 23,6 procent vindt wisselen van zorgverzekeraar te ingewikkeld.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in de twee weken na Prinsjesdag (18 september 2018). De respondenten zijn onder te verdelen in de volgende leeftijdscategorieën:

LeeftijdscategorieënAantalPercentage
18 – 25 jaar38316%
26 – 35 jaar59424%
36 – 45 jaar50420%
46 – 55 jaar46519%
56 – 65 jaar30712%
65+2189%
Totaal2471100%

46,3 procent van de respondenten is man, 53,7 procent is vrouw. 

Overstappen in 2019

DSW heeft op het moment van schrijven als enige de premie voor komend kalenderjaar bekend gemaakt. Bij de Schiedamse verzekeraar betalen verzekerden 112 euro per maand bij een eigen risico van 375 euro. Dat is 4,50 euro meer dan in 2018.

De overige verzekeringsmaatschappijen zullen rond eind oktober en begin november met hun nieuwe zorgpremies komen.

Het is van medio november tot eind december weer mogelijk om over te stappen naar een andere ziektekostenverzekeraar. Het voordeel van overstappen, is dat de oude zorgverzekering automatisch wordt opgezegd. Bij een overstap via het internet geldt een bedenktijd van 14 dagen.

4 reacties

 • VVeronique

  Helaas moeten wij ook vertrekken omdat Zilveren Kruis Achmea heeft besloten (halverwege 2018) een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie < 18 jaar in te voeren. Ik heb ze nog gebeld in december met vraag of ik me nog een jaar moet voor verzekeren voor orthodontie. Het antwoord was nee. Nu staat intake gepland voor orthodontie 2019 en zegt Zilveren Kruis….nee je moet eerst een jaar voor verzekeren alvorens je vergoeding krijgt. Klacht ingediend omdat ik op tijd was met aangeven, helaas……

 • GGert-Jan

  Beste redactie,

  Waar is het mogelijk dit onderzoek in te zien? Ik zou graag zien wat de exacte vragen waren en wat de samenstelling van de onderzoeksgroep is geweest.

 • EEls

  Helaas stopt Menzis met FNV. Nu moeten we zoeken naar een verzekering waar fysiotherapie, ziekenhuisbezoeken, copd therapie e.d. als noodzaak gezien wordt.
  Het zal wel veel pijnslikkers worden ben ik bang.

 • Hhar

  Misschien valt het nog erg mee wat wegvallen van collectieven betreft.

  Ligt aan wat VGZ doet me de Gemeente Collectief=.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.