Boetepremie kwijtgescholden bij aflossen schuld zorgverzekering

- 1 reacties

Verzekerden die hun schuld bij de zorgverzekeraar volledig aflossen, hoeven straks geen openstaande boetepremie meer te betalen. Dat scheelt soms honderden euro’s.

Vanaf 1 augustus 2018 scheldt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) alle vorderingen op nog openstaande bestuursrechtelijke premie (boetepremie) kwijt. Voorwaarde is wel dat de verzekerde alle schuld uit zorgpremie, verplicht eigen risico en incassokosten volledig heeft afgelost. De verzekerde wordt dan ook afgemeld als wanbetaler bij het CAK.

Dat meldt Zorgverzekeringslijn, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Regeling wanbetalers

Iemand wordt aangemeld als wanbetaler bij het CAK als er zes maanden lang geen zorgpremie is betaald. Dat heeft een aantal vervelende gevolgen:

 • Overstappen van zorgverzekering is niet mogelijk
 • Alleen recht op dekkingen uit de basisverzekering
 • Betalen van incassokosten en een boetepremie
 • Beslaglegging op inkomen, uitkeringen en bezittingen

Er zijn in Nederland ongeveer 230.00 wanbetalers van de zorgverzekering.

Aflossen

Voor 1 augustus 2018 is het zo dat verzekerden na het aflossen van hun schulden nog een eindafrekening ontvangen met openstaande bestuursrechtelijke premie. Die kan soms vele honderden euro’s bedragen, tot grote ergernis van de wanbetaler.

Met de nieuwe regeling is het nog meer in het belang van de verzekerde om de schuld zo snel mogelijk af te lossen. Hiermee hoopt het ministerie van VWS nog meer wanbetalers uit het bestuursrechtelijke premieregime te krijgen.

1 reacties op: “Boetepremie kwijtgescholden bij aflossen schuld zorgverzekering”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.
 • Alweer een ‘lap middel’! zorg verdorie eerst dat die 23.000 mensen niet eens achterstandoplopen bij premiebetaling.
  Dit systeem is ZIEK. Veel premie betalen en een onbegrijpelijk systeem van zorgkosten toeslagen… Geld onnodig rondpompen

  Harry 2.0 -

  Schrijf een reactie op: Harry 2.0

  Het e-mailadres blijft prive.