Duur medicijn spierziekte toch in basispakket

- 2 reacties

Het medicijn Spinraza wordt per 1 augustus toch vergoed uit de basisverzekering. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en fabrikant Biogen hebben na lange prijsonderhandelingen een overeenstemming bereikt.

Dat is goed nieuws voor ongeveer 80 jonge kinderen met de spierziekte SMA. Het middel was anders voor de ouders van de kinderen onbetaalbaar geweest. Zonder prijsonderhandelingen kost Spinraza in het eerste jaar al een half miljoen euro per patiënt. In de jaren erna nog eens 250.000 euro.

Het geneesmiddel is zo duur, omdat er maar een kleine groep patiënten is die baat heeft bij het middel.

Te duur

Zorginstituut Nederland beoordeelt of medicijnen in aanmerking komen voor vergoeding via de zorgverzekering. Het bestuursorgaan oordeelde dat Spinraza wel degelijk werkt, maar eerder te prijzig was voor opname in het basispakket. De prijs zou met minimaal 85 procent omlaag moeten.

Of dit na prijsonderhandelingen ook is gebeurt, is niet duidelijk. In ieder geval heeft Bruins samen met zijn Belgische ambtgenoot Maggie de Block er alles aan gedaan om de onderhandelingspositie te verstevigen. Welke prijs Nederland en België nu voor het middel gaan betalen, blijft geheim. Bruins spreekt wel van een ‘aanvaardbare’ prijs.

Wat komt er nog meer in het basispakket?

Uit eerdere berichtgeving kwam al naar voren dat de vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt uitgebreid in het basispakket. Er is een betere dekking, bijvoorbeeld voor het afreizen van en naar onderzoek, controles en behandeling.

Verder krijgen patiënten met de longaandoening COPD oefentherapie vergoed vanaf de eerste behandeling. Op dit moment moeten zij de eerste 20 behandelingen nog uit eigen zak betalen. Het ministerie stelt wel een limiet aan het aantal behandelingen dat maximaal wordt vergoed. Dit zijn er 70 in het eerste behandeljaar. In de jaren daarna is het aantal behandelingen dat wordt vergoed afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Eigen bijdrage medicijnen

Een andere belangrijke maatregel van de Rijksoverheid is het maximaliseren van de eigen bijdrage voor medicijnen. Deze bedraagt in 2019 maximaal 250 euro. Voor veel patiënten resulteert dit in een behoorlijke besparing, bijvoorbeeld voor mensen die ADHD-medicatie slikken. Voor sommige van deze middelen kan de eigen bijdrage oplopen tot 1.000 euro op jaarbasis. Daar komt volgend jaar dus een einde aan.

2 reacties op: “Duur medicijn spierziekte toch in basispakket”

 • Ten 1e ,geweldig dat 80 kinderen het medicijn vergoed krijgen!
  verder zeer triest! dat de overige mensen met sma het medicijn niet vergoed krijgen.
  Hoewel iedereen met de ziekte sma dit hard nodig heeft,omdat deze ziekte alleen maar achteruitgang betekent.
  Bij de 1 duurd het wat langer als bij de ander,maar achteruitgang is onvermijdbaar!
  Dit medicijn kan er voor zorgen dat achteruitgang stopt.
  Er zijn nog heel veel kinderen en volwassenen die dit medicijn hard nodig hebben!
  In heel veel landen is het al voor alle types goedgekeurd,waaronder Duitsland,Belgie,Luxenburg.
  maar Nedereland wil eerst nog een onderzoek doen,of het bij de overige types wel effect heeft,terwijl deze gegevens al lang beschikbaar zijn.
  Hoe krom en oneerlijk is dat?

  esther -

  Schrijf een reactie op: esther

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Dat is inderdaad goed nieuws!

   Vincent -

   Schrijf een reactie op: Vincent

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Schrijf een reactie

  Het e-mailadres blijft prive.