Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

- 13 reacties

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel.

Update: in een brief van het kabinet aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat het abonnementstarief van 17,50 euro pas per 2020 in werking treedt.

Inkomensafhankelijk

Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage berekend aan de hand van:

 • Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
 • De leeftijd van de aanvrager

Het nieuwe ‘abonnementstarief’ dat volgend jaar ingaat, moet de administratie rondom de Wmo een stuk eenvoudiger maken. Iedereen betaalt dezelfde eigen bijdrage, ongeacht de voorziening waar gebruik van wordt gemaakt. Ook het inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de berekening.

Vereniging van gemeenten

Volgens de vereniging van gemeenten (VNG) wordt het solidariteitsprincipe doorbroken met de nieuwe maatregel. Voor veel mensen met een modaal of hoger inkomen gaan de kosten voor de Wmo omlaag, wat zal gaan leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen. Met andere woorden, in de toekomst worden er waarschijnlijk meer voorzieningen door de gemeente geleverd, maar staat daar een lagere opbrengst aan eigen bijdragen tegenover.

Volgens een doorrekening van het CPB valt er 290 miljoen aan inkomsten voor de gemeenten weg. Dit verlies wordt deels gecompenseerd door een kapitaalinjectie van 145 miljoen euro door het kabinet. De helft van de rekening ligt echter bij de gemeenten zelf.

13 reacties op: “Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.
 • Heb ik goed begrepen dat de wet alweer uitgesteld wordt?
  Ben dus alweer blij gemaakt met een dooie mus.
  De regering houdt zich dus alweer niet aan afspraken

  D de weerd -

  Schrijf een reactie op: D de weerd

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Nu komt er een regeling en is het weer niet goed.
   Voo mij persoonlijk is het en flinke besparing als ik om de 4 weken het voorgestelde bedrag maar hoef te betalen, in 2019 of 2020 NIet zo zeuren man.

   H M -

   Schrijf een reactie op: H M

   Het e-mailadres blijft prive.
 • er zijn diverse berichten over wanneer deze wijziging in werking treedt. Ik sta voor de keuze om nu het hulpaanbod te accepteren of niet. Ik kan de hoge bijdrage best een paar maanden betalen van mijn spaargeld maar als je chronisch ziek bent maak je op alle fronten extra kosten. Als ik weet dat het per 1 januari 2019 anders wordt dan durf ik het wel aan, anders niet. Dan zou ik de zorg moeten stoppen en dan moet ik mijn woningaanpassing terugbetalen. Er hangt dus veel van deze beslissing af! Wie weet het fijner ervan?

  henrieke -

  Schrijf een reactie op: henrieke

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Geldt deze aanpassing voor HH1 (WMO algemene voorziening) én HH2 (WMO maatwerkvoorziening)??

  Yannie -

  Schrijf een reactie op: Yannie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Wat een bijzondere actie: mensen met een hoger inkomen hoeven dus niets meer bij te dragen….ik voorzie net als onderstaande reageerders een grote toeloop op de middelen. Ik stam zelf nog uit de tijd dat er gekeken werd bij de eigen bijdrage wat goedkoper was voor de klant: het minimale tarief was 10, — gulden per 4 weken voor mensen met een kleine beurs. Hogere inkomens betaalden dan de uurprijs, want dat pakte voor hen het voordeligst uit. Ook deze nieuwe regeling is oneerlijk!

  Annette -

  Schrijf een reactie op: Annette

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Onlangs is er in een brief van de VNG aan gemeente het volgende gecommuniceerd:
  “Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief Wmo gelden. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De afgelopen maanden is de VNG met het ministerie van VWS het gesprek aangegaan om de consequenties van de maatregel in kaart te brengen en om de maatregel nader uit te werken.”
  De Wmo-clienten zullen dus helaas nog een jaar moeten wachten tot dat het rijk deze maatregel in de Wet heeft opgenomen.
  Met vriendelijke groet.

  Gijs van Riet -

  Schrijf een reactie op: Gijs van Riet

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind dit een oneerlijke regeling die alleen voor de hogere inkomens voordelig is de mensen op de armoede grens schieten er niets mee op die betalen al € 17,50 wat voor hun op een inkomen van € 1000,00 al heel veel is.
  Wie komt er nu nog voor de chronische zieken en gehandicapte en aowers op of zijn die allemaal schatrijk.

  J.Kloosterman -

  Schrijf een reactie op: J.Kloosterman

  Het e-mailadres blijft prive.
  • No en. Die gaan toch niet meer betalen. Alleen de mensen die het wegens stapeling van kosten niet kunnen betalen en geen minimuminkomen hebben worden hier mee geholpen.
   Vind je dat dan niet fijn voor die mensen, dat ze nu ook hulp kunnen krijgen?

   Elpino -

   Schrijf een reactie op: Elpino

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dus zeker wel goed voor de chronisch zieken en gehandicapten. Alleen het geld zal ergens vandaan moeten komen. De belastingen zullen dan wel weer omhoog gaan. Ik vind best dat er een plafond in mag van zeg maar 40000 bruto waarboven je meer moet betalen.

   Elpino -

   Schrijf een reactie op: Elpino

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Super, alle mensen die een beetje gebben gespaard voor hun oude dag worden niet meer gedupeerd door hoge eigen bijdrage. Super

  Karin lauer -

  Schrijf een reactie op: Karin lauer

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Eindelijk gerechtigheid

  D de weerd -

  Schrijf een reactie op: D de weerd

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik heb er slapeloze nachten van gehad. De eigen bijdrage wmo voor ons jonge gezin met hardwerkende zelfstandig ondernemer als kostwinner was enorm. Vaste lasten van 250 euro per 4 weken voor hulpmiddelen ivm lichamelijke beperking moeder drukken heel zwaar op het gezin. Veel opluchting door deze wijziging in de bijdrage wmo

  hage -

  Schrijf een reactie op: hage

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Vreemd dat dit geen tumult opleverd. Iedereen die nu voorzieningen zelf aanschaft omdat de eigen bijdrage te hoog is , zal proberen dit via de WMO te regelen .
  Als de keuze is een scootmobiel via de WMO voor 17,50 of zoals in het verleden inkomens afhankelijk ( bv 400 euro) of zelf regelen .
  , dan is de keuze gemakkelijk.

  Herman -

  Schrijf een reactie op: Herman

  Het e-mailadres blijft prive.