Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

- 105 reacties

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel.

Update: conform de huidige plannen zal de eerste stap richting de invoering al per 1 januari 2019 worden gezet, dan gaat het tarief van €17,50 gelden voor maatwerkvoorzieningen, middels een wijziging van het uitvoeringsbesluit. Voor de volledige invoering moet er een wetswijziging plaatsvinden. De inwerkingtreding daarvan is voorzien op 1 januari 2020, het abonnementstarief zal dan ook voor een deel van de algemene voorzieningen gaan gelden.

Inkomensafhankelijk

Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage berekend aan de hand van:

 • Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
 • De leeftijd van de aanvrager

Het nieuwe ‘abonnementstarief’ dat volgend jaar ingaat, moet de administratie rondom de Wmo een stuk eenvoudiger maken. Iedereen betaalt dezelfde eigen bijdrage, ongeacht de voorziening waar gebruik van wordt gemaakt. Ook het inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de berekening.

Vereniging van gemeenten

Volgens de vereniging van gemeenten (VNG) wordt het solidariteitsprincipe doorbroken met de nieuwe maatregel. Voor veel mensen met een modaal of hoger inkomen gaan de kosten voor de Wmo omlaag, wat zal gaan leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen. Met andere woorden, in de toekomst worden er waarschijnlijk meer voorzieningen door de gemeente geleverd, maar staat daar een lagere opbrengst aan eigen bijdragen tegenover.

Volgens een doorrekening van het CPB valt er 290 miljoen aan inkomsten voor de gemeenten weg. Dit verlies wordt deels gecompenseerd door een kapitaalinjectie van 145 miljoen euro door het kabinet. De helft van de rekening ligt echter bij de gemeenten zelf.

105 reacties op: “Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk”

 • Mensen met een eigen vermogen, hebben al jaren , heel veel eigen bijdrage moeten betalen .
  Dus zo erg is het niet , als zij nu minder hoeven te betalen . ( vooral met de WMO )

  Hèlen -

  Schrijf een reactie op: Hèlen

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Wat betekend dit voor de eigen bijdrage voor iemand die in een zorginstelling woont?
  Wordt dit ook goedkoper?

  aart voorn -

  Schrijf een reactie op: aart voorn

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Vorig jaar betaalde ik 17,60 per 4 weken voor de huishoudelijke hulp dat kon ik declareren bij de Menzis Gemeentepolis Doetinchem, zodat ik niks hoefde te betalen. Nu moet ik echter 2.50 per uur bijbetalen en kan ik het niet
  meer declareren. Nu ga ik er dus 15 euro per 4 weken op achteruit. Ik dacht dat mensen in de bijstand er ook
  op vooruit zouden gaan dit jaar.

  G Visser -

  Schrijf een reactie op: G Visser

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik heb een brief gehad van de gemeente Tilburg dat de huishoudelijke hulp, die onder de algemene middelen valt, in 2019 niet onder de 17,50 valt misschien wel in 2020 even afwachten

  Desiree -

  Schrijf een reactie op: Desiree

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Ja heb ik ook gehad, ben gestopt vind het vreemd dat ze onderscheid maken tussen hulp in de huishouding of huishoudelijke ondersteuning, maat werk is maatwerk en eigen bijdrage staat voor iedereen in 2019 op 17,50. De gemeente wijkt af.

   M -

   Schrijf een reactie op: M

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Eigen bijdrage voor iedereen gelijk tenzij je aangewezen bent op beschermd wonen en ouder dan 22 bent, dan draag je alsnog ongeveer 60% van je inkomen over aan het CAK als je een wajong of een dergelijke uitkering hebt. Ik krijg zelf 70% van het minimumloon wat neerkomt op ongeveer netto 943 euro in de maand, daar betaal ik dan 540 euro eigen bijdrage over. Het zou allemaal net moeten kunnen maar zuinig aan, weinig nieuwe kleding en weinig reizen. Dat deed ik al weinig maar nu er ook geen ruimte voor is dan merk je wel dat het hard achteruit gaat. Aangezien er geen vooruitgang in het beschermd wonen afgelopen jaar bij mij te zien was ben ik nu ook aangemeld voor 24-uurs zorg in een orthopedagogische woonvorm. Dat kost de maatschappij via de zorgverzekering nog meer geld wat waarschijnlijk niet nodig was geweest als er maar iets minder was bezuinigd. Maar ja, ik denk ook niet dat het CAK zich daar druk om maakt want zij betalen die rekening niet. Dan had ik mij kunnen focussen op zelfontplooing ipv zorgen maken over dat ik genoeg geld over hou voor andere zaken zoals de tandarts, nieuwe kleding( en dan vooral schoenen), kosten voor het openbaar vervoer om familie te zien, de kosten van het eigen risico(etc.) om aan het eind van het jaar het eigen risico te kunnen ophoesten want gesprekken bij de psycholoog zijn voor mij een verplichting wil ik hier blijven wonen en ik zit elk jaar tot nu toe aan het volledige eigen risico. Waarom ik hier dan voor kies? Omdat ik wel afhankelijk ben van deze zorg en ik waarschijnlijk zonder deze zorg er nu niet meer was, ik zou daar dankbaar voor willen zijn maar de waarheid is hoewel het nu stabieler met mij gaat ik niet vooruit kom vanuit deze situatie en de eigen bijdrage is daarin voor mij een grote factor.

  Anoniem -

  Schrijf een reactie op: Anoniem

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Super de nieuwe regeling. Iedereen gelijk. Mensen die wel een laag inkomen krijgen per maand, maar wel zelf gespaard hebben hoeven omdat ze zelf gespaard hebben nu niet meer zo veel te betalen.

  Yvonne -

  Schrijf een reactie op: Yvonne

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Een beetje kort door de bocht die herziene eigen bijdrage
   INKOMEN is iets anders dan VERMOGEN.
   VERMOGEN kun je inderdaad door de jaren heen opbouwen door te sparen, dus heb je over je gespaarde vermogen (verkregen via inkomen netto) al belasting betaald; dus voor het VERMOGEN is er een drempel van € 25.000 p.p. ingebouwd, terecht.
   INKOMEN ontvang je regulier; hoe hoger het reguliere inkomen hoe meer eigen bijdrage (naar draagkracht) heffen; terecht! Echter natuurlijk niet dusdanig hoog dat je regulier niets meer kunt overhouden.
   De nieuwe regeling is niet eerlijk ten opzichte van mensen met een hoog inkomen en veel vermogen.

   Anna -

   Schrijf een reactie op: Anna

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Die laatste regel moet natuurlijk zijn:
   Die nieuwe regeling is niet eerlijk ten opzichte van mensen met een laag inkomen.

   Anna -

   Schrijf een reactie op: Anna

   Het e-mailadres blijft prive.
  • nee ik vind de nieuwe regeling ook niet eerlijk.

   m -

   Schrijf een reactie op: m

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Zou willen dat de hoge eigen bijdrage ban wlz ook flink zakt mijn zoon levert daar meer als de helft van zijn eajong uitkering voor in. Triest gewoon.

  Nell -

  Schrijf een reactie op: Nell

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Een belachelijke maatregel. Ik heb meteen aangevraagd, terwijl ik meer dan twee keer modaal verdien in mijn eentje. Gemeenschapsgelden voor zorg moeten ten goede komen aan mensen met een smalle beurs. Je kunt dan zeggen: vraag niet aan. Maar ik ben geen dief van mijn eigen portemonnee, terwij het ook niets oplost; andere veel verdieners zullen wel aanvragen. Deze maatregel mag worden teruggedraaid!

  Willie -

  Schrijf een reactie op: Willie

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Beste Willie , je hebt geen idee waar je over praat !! Meeste mensen die gebruik maken van de wmo hebben een beperking !! Wat mezelf betreft , ben arbeidsongeschikt heb zeker 550 euro netto moeten inleveren in de maand !! De eigen bijdrage was altijd zo hoog dat je net boven het bijstand niveau uit kwam !! Mensen vragen er niet om ziek te worden !! En hoeven daar niet voor gestraft te worden !! Maar voor iedereen die dit leest fijne feestdagen en een voorspoedig en een gezond 2019 ,

   Lowie -

   Schrijf een reactie op: Lowie

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Er zijn nu welgestelde mensen die een zwarte werkster hebben en zelf hun traplift en scootmobiel betalen. Nieuwe regeling maakt dat ook deze groep richting gemeenten gaan. Onze gemeente zit hier niet op te wachten . Houdt in dat miljonair ook van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Dat is natuurlijk belachelijk. Is gemeente potje op dan gaat dit ten koste van mensen die het echt nodig hebben.

   Joviool -

   Schrijf een reactie op: Joviool

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Ik ben blij dat de eigenbijdrage weggaat Zat 44 jaar in het arbeidsproces Modaal verdiend ,maar daar betaal je ook je premies naar dus genoeg Nu wil ik aanspraak maken op de WMO en kan ik de scootmobiel en traplift zelf betalen

   R van beek -

   Schrijf een reactie op: R van beek

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Wanneer lezen we dat dat het eigen risico van de zorgverzekering op 17,50 wordt gezet?
  Dit zou nog meer verlichting voor velen brengen.
  Kan dit ook nog in 2019 ingaan? net als deze regeling?.

  har -

  Schrijf een reactie op: har

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Waarom blijft de gemeente tilburg zeggen dat huishoudelijke zorg volgens hun niet onder de nieuwe wmo regels geld? Zelfs op de gemeente site word dit nu gepubliceerd.

  Corhanna -

  Schrijf een reactie op: Corhanna

  Het e-mailadres blijft prive.
  • THulp aan huis (Wmo)

   Hulp aan huis is voor mensen die door ziekte, beperking of ouderdom, het huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben die dit kunnen overnemen. Hulp aan huis kost tussen de 1 en 15 euro per uur. U betaalt met cheques die u vooraf ontvangt en achteraf afrekent. Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), vraag dan via uw hulpverlener of zorgkantoor om hulp bij het huishouden.
   och eens goed kijken Corhanna; dit staat op de site van Tilburg:

   Henk Knol -

   Schrijf een reactie op: Henk Knol

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Wrer een maatregel van rutte iedereen er op vooruit dilke neus word weer betalen was net afgeschaft in amsterdam btw omhoog zorg verzekering electra gele festjes opstand hier tegen weer de zwakken pakken de vergoeding voor gronische zoeken is ook afgeschafd wat je kreeg in december schande rutte tekenaar weer een accoord je haalt je geld tog bij de zwakkere

  Abbenhues -

  Schrijf een reactie op: Abbenhues

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Hoe lang moet je de eigen bijdrage van € 17.50 betalen, tot het hele bedrag is afgelost van wat de gemeente heeft betaald? Of is er een termijn aan verbonden.

  K.J -

  Schrijf een reactie op: K.J

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Om mensen zo lang thuis te laten wonen is prachtig maar hier moeten ook dan de AOW-ers zonder en met een klein pensioentje geholpen worden.Geen menselijk bestaan meer ondanks subsidies als de prijzen weer omhoog gaan in 2019.
  Eigen bijdrage WMO kan ineens in 2019 voor iedereen 17,50 gaan worden rijk of arm.

  Kan dit dan ook niet voor het eigenrisico zorgverzekering? Rare verhouding .
  De oudere samenwonende onder ons zijn al uitgekleed van hun inkomen en chronisch zieken ook.
  Zoals geen tegemoetkoming zorgkosten meer.
  Samenwonende ouderen zijn de dupe beter allebei een woning aanhouden als dit kan.
  Want anders kan je wel eens te kort gaan komen door deze regering en de komende regeringen.
  Alleenstaanden worden nu weer de klos en zo vinden ze bij iedereen wel wat men extra heeft gekregen weer terug te halen.

  har -

  Schrijf een reactie op: har

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Heb je een scootmobiel via de WMO dan krijg je geen pasje vervoer op maat Trevvel.
  Dan kan je in de regen rijden naar waar naar toe?.
  Scootmobiel dan ook pasje vervoer op maat, want deze regeling moet net als bovenstaande regeling snel veranderd worden.
  Het is te gek om ondanks een scootmobiel geen pasje vervoer van deur tot deur te krijgen bij Gemeente Rotterdam Trevvel. Het is hier meestal regen en s,avonds in het donkerkans op aanrandingen etc.

  har -

  Schrijf een reactie op: har

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Geldt de nieuwe regeling ook voor de dagbesteding ?

  I. V . Garling -

  Schrijf een reactie op: I. V . Garling

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Geachte,

  Ik heb jaren huishoudelijke hulp gehad,omdat ik ben gaan samenwonen was het op een gegeven moment onbetaalbaar en was ik verplicht om het allemaal alleen te doen met mijn partner, die 40 uur in de week werkt, en die in 2016 een open hart operatie heeft gehad, kan ik nu het nog maar 17.50 euro is, weer aanvraag doen voor huishoudelijke hulp .

  Petra -

  Schrijf een reactie op: Petra

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Gemeebte tilburg doet nog niet mee aan die 17.50 daar valt de huishoudelijke zorg onder algemene voorzieningen….??!! Dus die mensen mogen nog een jaartje gewoon betalen…

  Monique -

  Schrijf een reactie op: Monique

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Hallo Monique, nee hoor , elke gemeente is verplicht zich hier aan te houden !! De eigen bijdrage is maximaal 17.50euro mag wel minder !! Heb dus een brief van het CAK gehad waar dit duidelijk in staat !! Het is namelijk een reageerakkoord . Alvast een fijn weekend toegewenst

   Lowie -

   Schrijf een reactie op: Lowie

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Ik heb helemaal nog geen brief gehad van het CAK omtrent een verlaging naar 17.50 euro in 2019.

   Fulp Keijmel -

   Schrijf een reactie op: Fulp Keijmel

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Nee hoor vanmorgen gemeente gebeld doet daar niet aan mee .
   Groetjes Ria

   Ria -

   Schrijf een reactie op: Ria

   Het e-mailadres blijft prive.
  • De ombudsman bellen! Gemeenten zijn verplicht dit te doen.

   Bini -

   Schrijf een reactie op: Bini

   Het e-mailadres blijft prive.
  • klopt, tilburg ziet dit als algehele voorzieningen en doet niet mee, gewoon meer betalen veranderd niet, jurist gesproken er gebeurd niks dus niet landelijk maar Eigen beleid, zo toch geen zin meer in hulp van de gemeente ook al is het nodig.

   marij -

   Schrijf een reactie op: marij

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Gemeente Beuningen ook niet.

   Cokkie Bonté -

   Schrijf een reactie op: Cokkie Bonté

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind het een hele goede maatregel. Ik moet omstreeks € 100,- betalen aan het CAK als Eigen Bijdrage. En daar komen nog medicijnen die niet meer worden vergoed bij. Mijn gezonde buurman heeft deze hoge kosten niet omdat hij zelf zijn huis kan schoon houden en geen scootmobiel nodig heeft. Mijb Eigen Bijdrage is zo hoog omdat mijn spaargeld óók meetelt. Mijn gezonde buurman hoeft geen cent van zijn spaargeld in te leveren. Ik vind dit oneerlijk.
  En dankzij deze maatregel kan ik eindelijk óók gaan samenwonen! Nu zou mijn Eigen Bijdrage meer dan verdubbelen omdat mijn partner ook een inkomen heeft. En dat zou zo’n hoog bedrag worden dat wij niet alle zorg meer zouden afnemen, hoewel deze zorg echt nodig is.
  Nee, wij wonen nu niet samen, houden fijn allebei een woning bezet vanwege de forse verhoging van de Eigen Bijdrage als wezouden gaan samenwonen.
  Nu nog regelen dat een partner niet verplicht mantelzorger wordt. Ik ben zijn PARTNER, niet zijn PATIËNT! En bovendien moet mijn partner regelmatig naar het buitenland voor zijn werk.
  Een gehandicapte vriendin is getrouwd met een man die in wisseldienst werkt. Hij heeft dus minimaal 1 week per maand nachtdienst en 1 week late dienst. Zij kreeg geen huishoudelijke hulp van de thuiszorg! Want hij kon het huishouden wel overdag doen vóórdat zijn nachtdienst begon. Dat hij dan overdag moest slapen had de gemeente niets mee te maken. Als zijn dienst om 23.00 uur begon dan kon hij toch slapen tot 18.00 en dan daarna tot 22.00 het huishouden doen? Dat heeft hij gedaan! Om 22.00 uur stond de wasmachine nog te centrifugeren en dus herrie te maken. Bovendien had hij een lekker muziekje opgezet, zeg maar een soort arbeidsvitamine. En lekker nog even om 22.20 stofzuigen. U snapt het al: de buren begonnen te klagen! Hun kinderen konden niet slapen. Dankzij een klachtenbrief van de naaste buren in de flat begreep de gemeente eindelijk dat er huishoudelijke hulp van de thuiszorg moest komen.

  Ella -

  Schrijf een reactie op: Ella

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind het een hele goede maatregel. Ik moet omstreeks € 100,- betalen aan het CAK als Eigen Bijdrage. En daar komen nog medicijnen die niet meer worden vergoed bij. Mijn gezonde buurman heeft deze hoge kosten niet omdat hij zelf zijn huis kan schoon houden en geen scootmobiel nodig heeft. Mijb Eigen Bijdrage is zo hoog omdat mijn spaargeld óók meetelt. Mijn gezonde buurman hoeft geen cent van zijn spaargeld in te leveren. Ik vind dit oneerlijk.
  En dankzij deze maatregel kan ik eindelijk óók gaan samenwonen! Nu zou mijn Eigen Bijdrage meer dan verdubbelen omdat mijn partner ook een inkomen heeft. En dat zou zo’n hoog bedrag worden dat wij niet alle zorg meer zouden afnemen, hoewel deze zorg echt nodig is.
  Nee, wij wonen nu niet samen, houden fijn allebei een woning bezet vanwege de forse verhoging van de Eigen Bijdrage als wezouden gaan samenwonen.
  Nu nog regelen dat een partner niet verplicht mantelzorger wordt. Ik ben zijn PARTNER, niet zijn PATIËNT! En bovendien moet mijn partner regelmatig naar het buitenland voor zijn werk.
  Een gehandicapte vriendin is getrouwd met een man die in wisseldienst werkt. Hij heeft dus minimaal 1 week per maand nachtdienst en 1 week late dienst. Zij kreeg geen huishoudelijke hulp van de thuiszorg! Want hij kon het huishouden wel overdag doen vóórdat zijn nachtdienst begon. Dat hij dan overdag moest slapen had de gemeente niets mee te maken. Als zijn dienst om 23.00 uur begon dan kon hij toch slapen tot 18.00 en dan daarna tot 22.00 het huishouden doen? Dat heeft hij gedaan! Om 22.00 uur stond de wasmachine nog te centrifugeren en dus herrie te maken. Bovendien had hij een lekker muziekje opgezet, zeg maar een soort arbeidsvitamine. En lekker nog even om 22.20 stofzuigen. U snapt het al: de buren begonnen te klagen! Hun kinderen konden niet slapen. Dankzij een klachtenbrief van de naaste buren in de flat begreep de gemeente eindelijk dat er huishoudelijke hulp van de thuiszorg moest komen.

  Ella -

  Schrijf een reactie op: Ella

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik werk als huishoudelijke hulp via thuiszorg en heb een client die veel moet betalen voor mij per 4 weken vindt hij. …maar ik werk ook veel uren bij hem in de maand en als we dat om gaan rekenen werk ik voor slechts 5 euro netto per uur bij hem! Nu die eigen bijdrage zo naar beneden gaat wie gaat mij dan nog betalen en hoeveel? Natuurlijk ga ik zwart werken als dit doorgaat dat werkt de regering zelf in de hand ik denk dat dat zelfs de bedoeling is van de regering

  Miep -

  Schrijf een reactie op: Miep

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Beste Miep, u vraagt zich af wie u betaalt. Wat denkt u van uw werkgever?

   Ella -

   Schrijf een reactie op: Ella

   Het e-mailadres blijft prive.
  • De thuiszorgorganisaties die al voor (te) lage tarieven gecontracteerd zijn? Met hun medewerkers die met liefde voor mensen zorgen. Helaas voor schandalig lage lonen.

   Brummen -

   Schrijf een reactie op: Brummen

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Beste Miep, dat heeft werkelijk helemaal niets met elkaar te maken.

   Maria -

   Schrijf een reactie op: Maria

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Op grond van de brief dd. xx dec2018 van het CAK gaat iedereen idd €17.50/4weken betalen, maar er schuilt een addertje onder het gras: in de laatste alinea staat dat vanaf maart2019 facturen verstuurd worden voor de hulp die in 2019 vanuit de WMO geleverd wordt. Dus komt dat bovenop die €17.50?
  Gebeld en ik word doorverwezen naar deze site waar ik weinig helderheid krijg. Ik vertrouw het niet.

  WGM van Weert -

  Schrijf een reactie op: WGM van Weert

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Beste heer /mevrouw van Weert , u hoeft daar niet bang voor te zijn !! Iedereen betaald in januarie en februarie de eigen bijdrage van november en december !! In maart betaalt iedereen de eerste bijdrage van het jaar 2019

   Lowie -

   Schrijf een reactie op: Lowie

   Het e-mailadres blijft prive.
  • WGM van Weert,

   Nu tot en met februari 2019 U krijgt facturen voor hulp of ondersteuning vanuit de WMO die u in 2018 heeft gehad. Het CAK loopt wat achter met zijn facturen van 2018 en die krijgt u nog toegestuurt. Dit bedoelen ze hiermee. 2019 moet zijn 2018.
   Dus geen addertje onder het gras. Dus het lag aan uw lezen van deze brief.

   har -

   Schrijf een reactie op: har

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Nou dit is geen super inkomen 3000 euro
  Begin maar … Geen zorgtoeslag, Geen huurtoeslag, geen kwijtscheldingen, geen studiebeurs, geen extra bijdrage huishoudelijke apparaten geen kledingbeurs, wel hoge bijdrage wmo. Dus toch niet echt een vetpot hoor wel reiskosten wel kledingonkosten en jawel deze hoge bijdrage is absurd ma

  Nelly -

  Schrijf een reactie op: Nelly

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Deze week kreeg ik na 5 maanden eindelijk de beschikking binnen van het CAK.
  Meer dan 80€ per maand betalen voor de scootmobiel.
  Voor het gemak is deze berekening ook nog eens gedaan over de periode voor het ziek worden en ik nog in dienst was van mijn werkgever.
  Ondertussen gaat ie loon met 30% omlaag maar dat is pech.
  Heel mijn leven gewerkt en het lijkt wel of ik nu daarvoor gestraft wordt door een hoog maandbedrag.
  En wanneer je de gemeenschap al veel geld hebt gekaptst als je in de bijstand zit, wordt je ook nog eens beloond met een flink lagere periodieke bijdrage.
  En ondertussen moet ik maar zien hoe ik de 80€ op hoest na maandelijks al een stuk minder inkomen te hebben.
  Zo krom.
  Terecht als het gelijk getrokken wordt.

  Hendrik -

  Schrijf een reactie op: Hendrik

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Ik sta hieronder ook nog ergens !! Maar als je kunt aangeven dat je minder verdient wordt de bijdrage aangepast !! Ik heb het zelf gehad !! Van een goede vaste baan naar een arbeidsongeschiktheidsuitkering !! Maar lees steeds vaker op Google dat verschillende gemeenten de nieuwe maatregel hebben aangepast voor 2019 !!! Kan nog niet vinden dat de nieuwe maatregel al definitief is .

   Lowie -

   Schrijf een reactie op: Lowie

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Beste Hendrik,
   Indien het inkomen flink gedaald is dan kunt u een peiljaar verlegging aanvragen en wordt uw eigen bijdrage berekend op basis van het inkomen van dit jaar . Succes!

   Mia -

   Schrijf een reactie op: Mia

   Het e-mailadres blijft prive.
  • beste hendrik
   Ik heb net contact gehad met het cak. Deze regeling gaat door met ingang van 01-01-2019 dus we hebben een beetje mazzel. In den haag en sommige andere gemeentes krijg je traplist en scootmobiel gewoon gratis elektra wordt betaald en schade gerepareerd kost noppes. Ik woon in de gemeente buren hier zeggen ze ga maar verhuizen.
   vriendelijke groet

   john -

   Schrijf een reactie op: john

   Het e-mailadres blijft prive.
  • inderdaad John gemeente buren is een ellende ik vroeg een traplift en invalidedouche renovatie en kon ook verhuizen van de wmo adviseur. Ik ben van afkomst een Hagenees en daar krijg je idd scootmobiel en traplift voor niets. Ik ben benieuwd hoe gemeente buren ons gaat terugpakken
   allemaal sterkte gewenst
   John (een andere john)

   john -

   Schrijf een reactie op: john

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Beste John, gerechtelijke uitspraak. Gemeenten zijn verplicht een tralift te installeren op hun kosten!

   Bini -

   Schrijf een reactie op: Bini

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dag, de eigen bijdrage wordt door het CAK berekend op het inkomen van 2 jaar terug, het ” peiljaar”.Als uw inkomen nu duidelijk lager is geworden, kunt u gewoon ” verandering van peiljaar ” aanvragen.Daar zijn formulieren voor bij het CAK.Zij kunnen u ook telefonisch helpen.Ook op hun site staat ergens, wat d regels zijn voor verandering van peiljaar.Is ook te Googlen.Succes!

   Ine -

   Schrijf een reactie op: Ine

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Als dit doorgang vindt is het gevolg dat de gemeente op het hoofd gaat krabben over die “open eind regeling” want waar moet men het geld vandaan trekken ? Jaar in jaar uit wordt er bezuinigd onder de noemer maatwerk en vallen tegemoetkomingen weg. Ook in het basispakket trouwens van verzekeringen. In de Participatiewet wordt nog wel eens gezegd dat men hiervoor dient te reserveren in de bijstand als het om een kapotte wasmachine gaat. Wat god’s-onmogelijk is. Ik kan me voorstellen dat mensen met een hoog inkomen makkelijker een potje kunnen maken voor dat soort zaken onvoorzien. Persoonlijk vind ik dat er best een plafond mag zijn wat vermogen betreft bv. Anders pakt het wel erg zuur uit voor degenen die chronisch ziek, gehandicapt zijn en een minimaal inkomen hebben. Dat zagen we al gebeuren in de sociale huursector waar het vermogen ook geen rol speelt maat het inkomen. Het gaat om de gevolgen. Iedere gemeente rekent op basis van creatieve belastingen de oplopende tekorten langs andere wegen weer terug.

  CJABosma -

  Schrijf een reactie op: CJABosma

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik heb een netto inkomen van 3000 pm. Mijn vrouw heeft nu een traplift nodig. Via WMO krijg je eventueel de goedkoopste oplossing. Geen extra opties mogelijk die je dan zelf zou betalen. Zij besluiten welk merk. Nu is een binnenkant draaiende lift veel praktischer voor andere thuiswonenden, maar iets duurder en wordt niet door gecontracteerde leverancier geleverd. Mijn eigen bijdrage is 450 euro per 4 weken 3 jaar maximaal of zolang tot de lift volledig is betaald. Enige “voordeel” is dan dat WMO korting bij leverancier krijgt ivm grootafname. Ik ben best voor eigen bijdrage op basis van draagkracht. Maar ik betaal dus de lift uiteindelijk volledig zelf. Dit vind ik toch echt te gortig. Ook hier mag de maatschappij in meehelpen. Dit moet gewoon aangepakt worden. Moet veel eenvoudiger worden zodat we eerst eens flink kunnen besparen op de belachelijk dure WMO rompslomp. Alsof mensen voor de lol zo’n traplift aanvragen.

  S. de Bruin -

  Schrijf een reactie op: S. de Bruin

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Hallo mijnheer de Bruin
   Per 1-1-2019 gaat de eigen bijdrage voor iedereen naar € 17,50 per 4 weken. Indien uw huisgenote nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt wordt het zelfs € 0,00 !
   Dus voor U wordt het wel gunstiger om via de WMO die traplift aan te vragen.
   Dit voornemen van de regering moet eerst nog wel in de Staatscourant worden gepubliceerd alvorens het ingaat.

   Paul Roborgh -

   Schrijf een reactie op: Paul Roborgh

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dag, veel mensen met een redelijk inkomen besluiten om zelf een traplift of scootmobiel te kopen, om de reden, die u beschrijft.Via de eigen bijdrage betaal je hem anders toch helemaal.Zelf kopen kan ook met gebruikte trapliften, scoots, enz.Er zijn bedrijven genoeg, die een assortiment gebruikte hulpmiddelen hebben, ook met garantie!
   Ook particulieren bieden deze hulpmiddelen aan, maar dan zonder garantie

   Ine -

   Schrijf een reactie op: Ine

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Met zo’n inkomen kun je dat prima zelf betalen natuurlijk.
   Waarom precies moet de maatschappij daarbij dan meehelpen… ?

   DZ -

   Schrijf een reactie op: DZ

   Het e-mailadres blijft prive.
  • geachte Hr. de Bruin, wat durft U te klagen met 3000 euro inkomen netto per maand. Er zijn mensen die het nog niet eens per 2 maanden hebben. Schaamt U zich.Wat een rijkdom, en geniet ervan, zonder te morren

   Coby -

   Schrijf een reactie op: Coby

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Hij hoeft zich niet te schamen, doordat hij een hoger inkomen heeft krijgt hij o toeslagen nou dat scheelt al veel,op hen die een laag inkomen hebben. Hij mag alleen huren boven de huursubsidie grens. Begin maar te tellen…dan heb je het vaak beter in een lagere loongroep. Die toeslagen lopen dan rap op.

   Kee -

   Schrijf een reactie op: Kee

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Ik voel voor U, maar hopelijk neemt U me niet kwalijk dat ik niet snap waar U over klaagt. Er zijn veel mensen die het BRUTO met eenderde van Uw Netto salaris moeten doen, en die moeten ook deze kosten maken… Waarvan is voor de meesten een raadsel. Alles wordt duurder, er zijn limieten aan waar je nog kunt bezuinigen als je hele inkomen naar huur, gas, licht, water, en zorgverzekering gaat, en je aan het eind van de maand hooguit 300 Euro over hebt om van te eten en “leuke” dingen te doen, zoals je bijdrage voor een bril, of een paar nieuwe schoenen omdat het vorige paar eindelijk na 6 jaar dagelijks gebruik uit elkaar valt…. Ik snap dat het geen favoriete uitgaven zijn, maar aan de andere kant, met een netto inkomen van 3000€ per maand, moet het toch een stuk makkelijker zijn dan van onder minimum. Dit is niet bedoeld als “zeur niet” Ik snap het, maar er is ook een andere kant, die veel mensen over het hoofd zien, omdat ze niet in “die kringen” verkeren…

   Erica -

   Schrijf een reactie op: Erica

   Het e-mailadres blijft prive.
 • een maatregel is er om mensen tegemoet te komen, maar daar ziet het er niet uit,minder uren minder hulp en ook alles gelijk.
  zo te zien is hij of zij waar de inkomsten beter zijn beter af.
  en de mensen die al minder hebben zoals het nu is ,er slechter van af.

  ruud -

  Schrijf een reactie op: ruud

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind het een vreemde maatregel, dat de WMO-bijdrage voor iedereen gelijk blijft. Het moet naar draagkracht berekend worden. Degenen die het kunnen betalen, moeten naar verhouding ook meer bijdragen.
  Zo worden de armen steeds armer en de rijken steeds rijker!

  Tiny Teheux -

  Schrijf een reactie op: Tiny Teheux

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Er zijn net zo als ik veel mensen die een lichamelijke beperkingen hebben die hulp nodig hebben !! Moeten die financieel ook gestraft worden omdat ze ziek zijn ?? Wij hebben daar ook niet om gevraagd !! En heel veel van die mensen net zo als ik zijn al financieel gestraft omdat ze arbeidsongeschikt zijn en al behoorlijk gekort zijn op hun loon !!! En de regering wil graag dat de mensen langer thuis willen wonen !! Dan moeten ze ook de hulp bieden Die de mensen nodig hebben zodat ze ook nog een beetje financieel van de leuke dingen van het leven kunnen genieten

   Lowie -

   Schrijf een reactie op: Lowie

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Lowie, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden dan jij nu gedaan hebt! Ik moet zelfs van eenmalige CAO-tegemoetkomingen afzien omdat ik die anders met de nodige rompslomp weer moet verrekenen met het UWV. Wat ik extra kan verdienen, daarvan zegt het UWV dankjewel, hoeven wij minder uit te keren en per saldo blijf ik dus met hetzelfde geld achter….. Terwijl ik er ondanks mijn ontstane handicap bewust voor gekozen heb te willen knokken voor een plek op de arbeidsmarkt…. Nee, ik ben NIET zielig, maar dit soort dingen is zo krom als de gewitwel….

   Peter -

   Schrijf een reactie op: Peter

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dat dus!

   Sabi a -

   Schrijf een reactie op: Sabi a

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Hoezo genieten. De wajong ers kiezen er ook niet voor en leven van 943 euro pm. Daarnaast veel meerkosten. Voor hen is 17,50 al te veel. Die kunnen niet genieten of op vakantie. Daarnaast betaald stel onder aow leeftijd 0 euro eigen bijdrage. Die hebben al inkomen en uitkering samen dus meer te besteden. Zelfs mensen met ton op de bank betalen niks of 17,50.belachelijk gewoon

   Joviool -

   Schrijf een reactie op: Joviool

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Wat heeft dat met arm te maken,dus als je hard hebt gewerkt moet je alles maar zelf betalen.Heb je wel eens uit gerekend wat een niet werkende netto overhoud t.o.v van een werkende.Je moet eens uitrekenen hoeveel subsidies diegene krijgen en daar door genoeg krijgen voor niets doen.

   Leen -

   Schrijf een reactie op: Leen

   Het e-mailadres blijft prive.
  • En zo zou het inderdaad moeten gaan.
   Maar zo zou het dan ook moeten gaan met de zorgverzekering.

   har -

   Schrijf een reactie op: har

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Helemaal mee eens Tiny, iemand met 5 ton op het spaarbank boekje wrijft zich in de handen, die hoeven niet van speklapjes en gehakt uit de aanbieding te leven, ik vind het zo onterecht, en ja, zo worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer, SCHANDE RUTTE

   Leona -

   Schrijf een reactie op: Leona

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Het zou wel fijn zijn als duidelijk wordt of die 17,50 euro definitief gaat gelden. Mijn buurman is toe aan een traplift dat gaat hem 150 euro per 4 weken kosten. Ik vind dat een behoorlijk bedrag. Mijn buurman heeft ook nog eens veel extra kosten aan medicijnen die niet vergoed worden. Het zou mooi zijn als dit doorgaat. Hij heeft de traplift echt nodig.

  buurvrouw -

  Schrijf een reactie op: buurvrouw

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Begreep dat de VNG er tegen is deze brief is wel te vinden op het internet !!! Begreep dat het nu bij de raad van state ligt .

   Lowie -

   Schrijf een reactie op: Lowie

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Begreep dat de VNG er tegen is deze brief is wel te vinden op het internet !!! Begreep dat het nu bij de raad van state ligt .

   Lowie -

   Schrijf een reactie op: Lowie

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Heb mij laten vertellen dat de regeling voor iedereen hetzelfde bijdrage van €17.50 voor 2019 niet door gaat ?? Wie kan daar iets meer over vertellen ?

  Lowie -

  Schrijf een reactie op: Lowie

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Lowie ik ook geen idee. Mijn buurman is toe aan een traplift, maar zou nu 120 euro moeten gaan betalen per 4 weken, das best een verschil. Dat opgeteld bij alle extra kosten medicijnen die niet vergoed worden. Ik zou ook wel graag willen weten of dit nu wettelijk geregeld is/gaat worden.

   buurvrouw -

   Schrijf een reactie op: buurvrouw

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Als ze nu 120 moeten betalen is dat naar bruto draagkracht ik vind dit on eerlijk de een houd van 3000 bruto 2000 netto over de ander met veel extra ziekte kosten en lasten amper 1500 of nog minder de stel regel moet zijn dat iedere nederlander permaand 400 euro netto zou moeten overhouden voor eten drinken kleding en bvb kleine hobby
   Dat is echt een minimale eis

   Kok -

   Schrijf een reactie op: Kok

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Mensen met een jaar inkomen van 11.385 moeten zeker meer krijgen om een dragelijk leven te hebben.
   Zij zijn haast ten doden opgeschreven wat een vrolijk menswaardig leven te leiden.
   Minima en chronisch zieken moeten een menswaardig leven hebben net als die hoge heren in
   Den Haag.
   Iedereen in Nederland kom ook naar buiten met een Geel jasje aan.
   Het is voor velen vijf voor twaalf en tegen het eind van het jaar nog maals.

   har -

   Schrijf een reactie op: har

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Gaat het nu echt gebeuren? Eindelijk een stop van het idiote rondpompen van WMO zorggelden.
  De gemeente betaald WMO Zorggeld uit en vervolgens moet je 60 % hiervan maandelijks terugbetalen aan het CAK
  Met als gevolg enorme bureaucratie bij gemeenten, het CAk en de zorgvrager

  j. van Sark -

  Schrijf een reactie op: j. van Sark

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Wij vin. Hert schannen op het momendt kan je hert niet meer betallen en niemandt durf wat te doen ik zal hert wel willen maar ik hert niet slleen eandt mijn gezondt laat hert niet toe maar als een ander het wel doet zal ik graaxh mee willen helpen

  kruize -

  Schrijf een reactie op: kruize

  Het e-mailadres blijft prive.
 • De eigen bijdrage is alleen maar een boete omdat je gehandicapt bent Ik word gedwongen hulp vanuit de overheid te accepteren en vervolgens moet ik er voor betalen. Ik word gediscrimineerd door de fascist die Mark Rutte heeft Hij die mij zorg ontnam en mij van een normaal leven beroofde door me uit te sluiten en me te beperken maar als het voor die rijke vriendjes van hem worden mensen zoals ik uitgezogen Ik wil graag mijn zorg zelf betalen zodat ik van die fascist af ben maar ja omdat ik beperkt ben verdien ik natuurlijk minder

  Tobias -

  Schrijf een reactie op: Tobias

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Harde woorde naar Mark Rutte maar voor een deel ben ik het met jou eens maaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr
   Ik kost door mijn handicap de staat minimaal 50.000 euro heb mijn vrouw destijds uit het verpleeghuis gehaald thuin met pgb verzorgd scheelde flinke duit van 144.000€ in verpleeghuis naar 88.000€ thuiis dit heeft al met al heeft dat zon 627.000€ gekost plus ik zelf zo.n 1.400.000€ als ik 80 mag worden daar ben ik ondanks alle bezuinigingen ook aan ik kan nooit 2 miljoen ophoesten of ik moet een flinke loterij winnen dan betaal ik alles of een deel terug ik ben dankbaar dat ik in nederland woon en ja ik moet naar de voetselbank om rond te komen ik word wel verzorgd maar het kan altijd beter

   Kok -

   Schrijf een reactie op: Kok

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Waarom wel voor de wmo en niet voor de wlz. Ik gebruik alleen maar zaken die ook via de wmo kunnen, maar heb een wlz indicatie omdat ik wegrakingen heb en daarom 24/7 toezicht moet hebben. Die toezicht wordt door mijn vrouw (matelzorgster) gedaan. Is dit niet gelijke gevallen ongelijk behandelen.

  Arend -

  Schrijf een reactie op: Arend

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind het een goede regeling. Met een midden inkomen betaal je de hoofdprijs. Mensen zien van hulpmiddelen af door de hoge kosten. Resultaat nog meer eenzaamheid, De miljoenen die “ misgelopen” worden, kan misschien uit de pot van de buitenlandse investeerders komen, die hoeven toch geen rente meer te betalen of de pot van de omhoog geschroefde AOW, die bestaat ook uit miljarden. Gewoon meer geld besteden aan je eigen bevolking!!

  Ellen custers -

  Schrijf een reactie op: Ellen custers

  Het e-mailadres blijft prive.
 • In Eindhoven betaal je altijd hetzelfde bedrag volgens je inkomen,maar ik krijg 4 uur per maand minder hulp,moet toch het volle pond betalen,veel mensen krijgen 1.30 uur hulp en moeten daarvoor ook het volledige bedrag betalen en er blijven veel normale klusjes liggen.
  Mensen durven niet te klagen ,bang dat ze hun vertrouwde hulp kwijtraken,of helemaal geen hulp krijgen.
  Het is wel fijn voor “zwartwerksters” die verhogen meteen hun uurloon.
  Ik wacht tot 1 Jan.2019 ,gaat die wet dan niet in ,dan moet ik ook iets anders bedenken.

  Annemarie -

  Schrijf een reactie op: Annemarie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Jammer dat de persoonsgebonden budgetten in 2019 drastisch worden gekort!!
  Voor Wmo Huishouding van 3800 naar 2700 per jaar. Voor de ouderen van minder uren aan geleverde zorg…..

  Jannie -

  Schrijf een reactie op: Jannie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Of de regeling nu wel of niet goed is, ik denk dat niemand stil staat bij het feit dat de gemeentelijke belastingen zullen gaan stijgen en mensen per saldo alsnog gekort worden op hun besteedbaar inkomen.
  Het CPB heeft berekend dat de gemeenten 290 mln aan inkomsten zullen mislopen, maar ik verwacht dat dit door de toeloop van de hulpmiddelen aanvragen veel hoger zal uitvallen. De gemeenten krijgen dan weliswaar 145 mln van het kabinet, maar hetgeen ze tekort komen moet toch ergens vandaan komen…..oftewel belastingverhoging.

  R. Koopmans -

  Schrijf een reactie op: R. Koopmans

  Het e-mailadres blijft prive.
  • de gemeenten bepalen hoeveel uur men bijvoorbeeld huishoudhulp krijgt.
   daar zullen ze op gaan beknotten. de “rijken ” onder ons hebben meestal niet geregistreerde hulp en zullen niet zo gauw overstappen naar hulp van de gemeente vanwege te verwachten extra beperken van de uren.
   het zwart geld circuit zal er niet door verminderen, denk ik. maar wie weet precies
   hoe er gereageerd gaat worden? de ene gemeente is de andere niet.

   Klaas -

   Schrijf een reactie op: Klaas

   Het e-mailadres blijft prive.
 • PLUS GEZONDHEID VAN DE GEMEENTE,HELAAS PINDAKAAS

  JUUL BEEN -

  Schrijf een reactie op: JUUL BEEN

  Het e-mailadres blijft prive.
 • dan begrijp ik het deels lijkt dan of je vanaf 2019 17,50 gaat betalen voor het ene en het ander de algemene voorziening blijft dan nog een jaar op zich wachten, dus denk ik heb je beide moet gaan betalen tel dan maar op!?! of is dat te kor door de bocht? verkeerd begrepen, immers lijkt er altijd een addert onder het gras te zitten!

  Rene Kostense -

  Schrijf een reactie op: Rene Kostense

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Heb ik goed begrepen dat de wet alweer uitgesteld wordt?
  Ben dus alweer blij gemaakt met een dooie mus.
  De regering houdt zich dus alweer niet aan afspraken

  D de weerd -

  Schrijf een reactie op: D de weerd

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Nu komt er een regeling en is het weer niet goed.
   Voo mij persoonlijk is het en flinke besparing als ik om de 4 weken het voorgestelde bedrag maar hoef te betalen, in 2019 of 2020 NIet zo zeuren man.

   H M -

   Schrijf een reactie op: H M

   Het e-mailadres blijft prive.
 • er zijn diverse berichten over wanneer deze wijziging in werking treedt. Ik sta voor de keuze om nu het hulpaanbod te accepteren of niet. Ik kan de hoge bijdrage best een paar maanden betalen van mijn spaargeld maar als je chronisch ziek bent maak je op alle fronten extra kosten. Als ik weet dat het per 1 januari 2019 anders wordt dan durf ik het wel aan, anders niet. Dan zou ik de zorg moeten stoppen en dan moet ik mijn woningaanpassing terugbetalen. Er hangt dus veel van deze beslissing af! Wie weet het fijner ervan?

  henrieke -

  Schrijf een reactie op: henrieke

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Geldt deze aanpassing voor HH1 (WMO algemene voorziening) én HH2 (WMO maatwerkvoorziening)??

  Yannie -

  Schrijf een reactie op: Yannie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Wat een bijzondere actie: mensen met een hoger inkomen hoeven dus niets meer bij te dragen….ik voorzie net als onderstaande reageerders een grote toeloop op de middelen. Ik stam zelf nog uit de tijd dat er gekeken werd bij de eigen bijdrage wat goedkoper was voor de klant: het minimale tarief was 10, — gulden per 4 weken voor mensen met een kleine beurs. Hogere inkomens betaalden dan de uurprijs, want dat pakte voor hen het voordeligst uit. Ook deze nieuwe regeling is oneerlijk!

  Annette -

  Schrijf een reactie op: Annette

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Onlangs is er in een brief van de VNG aan gemeente het volgende gecommuniceerd:
  “Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief Wmo gelden. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De afgelopen maanden is de VNG met het ministerie van VWS het gesprek aangegaan om de consequenties van de maatregel in kaart te brengen en om de maatregel nader uit te werken.”
  De Wmo-clienten zullen dus helaas nog een jaar moeten wachten tot dat het rijk deze maatregel in de Wet heeft opgenomen.
  Met vriendelijke groet.

  Gijs van Riet -

  Schrijf een reactie op: Gijs van Riet

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind dit een oneerlijke regeling die alleen voor de hogere inkomens voordelig is de mensen op de armoede grens schieten er niets mee op die betalen al € 17,50 wat voor hun op een inkomen van € 1000,00 al heel veel is.
  Wie komt er nu nog voor de chronische zieken en gehandicapte en aowers op of zijn die allemaal schatrijk.

  J.Kloosterman -

  Schrijf een reactie op: J.Kloosterman

  Het e-mailadres blijft prive.
  • No en. Die gaan toch niet meer betalen. Alleen de mensen die het wegens stapeling van kosten niet kunnen betalen en geen minimuminkomen hebben worden hier mee geholpen.
   Vind je dat dan niet fijn voor die mensen, dat ze nu ook hulp kunnen krijgen?

   Elpino -

   Schrijf een reactie op: Elpino

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Wat nou en ik ga van 0 euro naar 17,5
   Laag inkomen en kan dat niet betalen.
   CU had ook een regel bedacht dat ik vrij zal zijn van eigen bijdrage.
   Nergens terug te vinden.

   Kans dat ik ook veel van mijn medicijnen moet betalen omdat ze vinden dat je deze bij de drogist kan halen.
   Zeker maar als je allergie bent voor stoffen vind je ze niet.
   In totaal zit je in eens met een extra uitgaven van ruim 690 euro

   Pluk hé geld van gezonde rijken die rijker worden

   Kees -

   Schrijf een reactie op: Kees

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Begrijp mij niet verkeerd Kees. Als je dit echt niet kunt betalen vind ik dat de gemeenschap dit over dient te nemen. Nu heb ik echter een inkomen van 3000 netto per maand en moet nu de traplift volledig zelf betalen. 8000 euro. Vind ik toch ook niet helemaal eerlijk. Ook daar zou de gemeenschap zijn verantwoordelijkheid mogen nemen.

   S. de Bruin -

   Schrijf een reactie op: S. de Bruin

   Het e-mailadres blijft prive.
  • geachte heer de bruin,

   dat u durft te klagen met netto 3000 euro is schijnend voor de mindere inkomens. U zult die 8000 euro best op de rekening hebben staan en die traplift is zeker voor 3 etages? Nee u bent een geluksvogel vergeleken met de meeste mensen. U moest zich schamen alsu voor 17,50 per maand een traplift verwacht van 8000 eurie s

   john -

   Schrijf een reactie op: john

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Wat een belachelijke reactie met een hoop aannames en vooroordelen John! Bah

   Peeters -

   Schrijf een reactie op: Peeters

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dus zeker wel goed voor de chronisch zieken en gehandicapten. Alleen het geld zal ergens vandaan moeten komen. De belastingen zullen dan wel weer omhoog gaan. Ik vind best dat er een plafond in mag van zeg maar 40000 bruto waarboven je meer moet betalen.

   Elpino -

   Schrijf een reactie op: Elpino

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Mee eens

   Kees -

   Schrijf een reactie op: Kees

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dit is inderdaad een oneerlijke regeling die voor de hogere inkomens voordelig is.
   Maar gelukkig ook deze middeninkomens die soms 100 Euro of meer moesten bijleggen door het CAK.
   zijn nu ook op 17,50 gezet. Waar schieten mensen in de armoede grens wel mee op? nergens mee toch het wordt voor deze groepen alleen maar duurder.

   har -

   Schrijf een reactie op: har

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Super, alle mensen die een beetje gebben gespaard voor hun oude dag worden niet meer gedupeerd door hoge eigen bijdrage. Super

  Karin lauer -

  Schrijf een reactie op: Karin lauer

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Inderdaad Karin. Een fantastische maatregel. Ik betaal omstreeks € 100,- aan Eigen Bijdrage aan het CAK. Heb ik dan zo’n hoog inkomen? Welnee, gewoon modaal. Het is toch van de zotte dat de zieke/gehandicapte zijn zuinig bijeen gespaarde spaargeld, uit de tijd dat hij nog kón werken, moet afdragen aan het CAK als Eigen Bijdrage? Mijn gezonde buurman heeft deze hoge kosten niet omdat hij gezond is.

   Ella -

   Schrijf een reactie op: Ella

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dat de eigen bijdrage te hoog was is een feit. Waarom geen regeling dat iedereen een rederlijk en gelijk % van zijn / haar inkomen betaalt. Dan houden mensen met een goed inkomen nog altijd veel meer over dan de mensen die net boven bijstandniveau zitten. Ik vind dit niet eerlijk voor de minima die nooit de kans hebben gehad om uberhaupt te sparen. Ik moet leven van 1250 euro netto en krijg alleen zorgtoeslag, verder NIETS. Niet iedere gemeente heeft een goed minimabeleid. Ik ben bijna 12% van mijn netto inkomen INCLUSIEF zorgtoeslag kwijt aan zorgpremie, eigen risico, eigen bijdrage, zelf betalen medicatie.

   Maria -

   Schrijf een reactie op: Maria

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Eindelijk gerechtigheid

  D de weerd -

  Schrijf een reactie op: D de weerd

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik heb er slapeloze nachten van gehad. De eigen bijdrage wmo voor ons jonge gezin met hardwerkende zelfstandig ondernemer als kostwinner was enorm. Vaste lasten van 250 euro per 4 weken voor hulpmiddelen ivm lichamelijke beperking moeder drukken heel zwaar op het gezin. Veel opluchting door deze wijziging in de bijdrage wmo

  hage -

  Schrijf een reactie op: hage

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Vreemd dat dit geen tumult opleverd. Iedereen die nu voorzieningen zelf aanschaft omdat de eigen bijdrage te hoog is , zal proberen dit via de WMO te regelen .
  Als de keuze is een scootmobiel via de WMO voor 17,50 of zoals in het verleden inkomens afhankelijk ( bv 400 euro) of zelf regelen .
  , dan is de keuze gemakkelijk.

  Herman -

  Schrijf een reactie op: Herman

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Schrijf een reactie

  Het e-mailadres blijft prive.