Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

- 6 reacties

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel.

Update: in een brief van het kabinet aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat het abonnementstarief van 17,50 euro pas per 2020 in werking treedt.

Inkomensafhankelijk

Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage berekend aan de hand van:

 • Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
 • De leeftijd van de aanvrager

Het nieuwe ‘abonnementstarief’ dat volgend jaar ingaat, moet de administratie rondom de Wmo een stuk eenvoudiger maken. Iedereen betaalt dezelfde eigen bijdrage, ongeacht de voorziening waar gebruik van wordt gemaakt. Ook het inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de berekening.

Vereniging van gemeenten

Volgens de vereniging van gemeenten (VNG) wordt het solidariteitsprincipe doorbroken met de nieuwe maatregel. Voor veel mensen met een modaal of hoger inkomen gaan de kosten voor de Wmo omlaag, wat zal gaan leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen. Met andere woorden, in de toekomst worden er waarschijnlijk meer voorzieningen door de gemeente geleverd, maar staat daar een lagere opbrengst aan eigen bijdragen tegenover.

Volgens een doorrekening van het CPB valt er 290 miljoen aan inkomsten voor de gemeenten weg. Dit verlies wordt deels gecompenseerd door een kapitaalinjectie van 145 miljoen euro door het kabinet. De helft van de rekening ligt echter bij de gemeenten zelf.

6 reacties op: “Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.
 • Onlangs is er in een brief van de VNG aan gemeente het volgende gecommuniceerd:
  “Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief Wmo gelden. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De afgelopen maanden is de VNG met het ministerie van VWS het gesprek aangegaan om de consequenties van de maatregel in kaart te brengen en om de maatregel nader uit te werken.”
  De Wmo-clienten zullen dus helaas nog een jaar moeten wachten tot dat het rijk deze maatregel in de Wet heeft opgenomen.
  Met vriendelijke groet.

  Gijs van Riet -

  Schrijf een reactie op: Gijs van Riet

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind dit een oneerlijke regeling die alleen voor de hogere inkomens voordelig is de mensen op de armoede grens schieten er niets mee op die betalen al € 17,50 wat voor hun op een inkomen van € 1000,00 al heel veel is.
  Wie komt er nu nog voor de chronische zieken en gehandicapte en aowers op of zijn die allemaal schatrijk.

  J.Kloosterman -

  Schrijf een reactie op: J.Kloosterman

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Super, alle mensen die een beetje gebben gespaard voor hun oude dag worden niet meer gedupeerd door hoge eigen bijdrage. Super

  Karin lauer -

  Schrijf een reactie op: Karin lauer

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Eindelijk gerechtigheid

  D de weerd -

  Schrijf een reactie op: D de weerd

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik heb er slapeloze nachten van gehad. De eigen bijdrage wmo voor ons jonge gezin met hardwerkende zelfstandig ondernemer als kostwinner was enorm. Vaste lasten van 250 euro per 4 weken voor hulpmiddelen ivm lichamelijke beperking moeder drukken heel zwaar op het gezin. Veel opluchting door deze wijziging in de bijdrage wmo

  hage -

  Schrijf een reactie op: hage

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Vreemd dat dit geen tumult opleverd. Iedereen die nu voorzieningen zelf aanschaft omdat de eigen bijdrage te hoog is , zal proberen dit via de WMO te regelen .
  Als de keuze is een scootmobiel via de WMO voor 17,50 of zoals in het verleden inkomens afhankelijk ( bv 400 euro) of zelf regelen .
  , dan is de keuze gemakkelijk.

  Herman -

  Schrijf een reactie op: Herman

  Het e-mailadres blijft prive.