Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

Artikel door: Thomas van CampenhoutEigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel.

Update: conform de huidige plannen zal de eerste stap richting de invoering al per 1 januari 2019 worden gezet, dan gaat het tarief van €17,50 gelden voor maatwerkvoorzieningen, middels een wijziging van het uitvoeringsbesluit. Voor de volledige invoering moet er een wetswijziging plaatsvinden. De inwerkingtreding daarvan is voorzien op 1 januari 2020, het abonnementstarief zal dan ook voor een deel van de algemene voorzieningen gaan gelden.

Inkomensafhankelijk

Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage berekend aan de hand van:

  • Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner
  • Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner
  • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
  • De leeftijd van de aanvrager

Het nieuwe ‘abonnementstarief’ dat volgend jaar ingaat, moet de administratie rondom de Wmo een stuk eenvoudiger maken. Iedereen betaalt dezelfde eigen bijdrage, ongeacht de voorziening waar gebruik van wordt gemaakt. Ook het inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de berekening.

Vereniging van gemeenten

Volgens de vereniging van gemeenten (VNG) wordt het solidariteitsprincipe doorbroken met de nieuwe maatregel. Voor veel mensen met een modaal of hoger inkomen gaan de kosten voor de Wmo omlaag, wat zal gaan leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen. Met andere woorden, in de toekomst worden er waarschijnlijk meer voorzieningen door de gemeente geleverd, maar staat daar een lagere opbrengst aan eigen bijdragen tegenover.

Volgens een doorrekening van het CPB valt er 290 miljoen aan inkomsten voor de gemeenten weg. Dit verlies wordt deels gecompenseerd door een kapitaalinjectie van 145 miljoen euro door het kabinet. De helft van de rekening ligt echter bij de gemeenten zelf.