Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

- 27 reacties

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel.

Update: conform de huidige plannen zal de eerste stap richting de invoering al per 1 januari 2019 worden gezet, dan gaat het tarief van €17,50 gelden voor maatwerkvoorzieningen, middels een wijziging van het uitvoeringsbesluit. Voor de volledige invoering moet er een wetswijziging plaatsvinden. De inwerkingtreding daarvan is voorzien op 1 januari 2020, het abonnementstarief zal dan ook voor een deel van de algemene voorzieningen gaan gelden.

Inkomensafhankelijk

Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage berekend aan de hand van:

 • Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
 • De leeftijd van de aanvrager

Het nieuwe ‘abonnementstarief’ dat volgend jaar ingaat, moet de administratie rondom de Wmo een stuk eenvoudiger maken. Iedereen betaalt dezelfde eigen bijdrage, ongeacht de voorziening waar gebruik van wordt gemaakt. Ook het inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de berekening.

Vereniging van gemeenten

Volgens de vereniging van gemeenten (VNG) wordt het solidariteitsprincipe doorbroken met de nieuwe maatregel. Voor veel mensen met een modaal of hoger inkomen gaan de kosten voor de Wmo omlaag, wat zal gaan leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen. Met andere woorden, in de toekomst worden er waarschijnlijk meer voorzieningen door de gemeente geleverd, maar staat daar een lagere opbrengst aan eigen bijdragen tegenover.

Volgens een doorrekening van het CPB valt er 290 miljoen aan inkomsten voor de gemeenten weg. Dit verlies wordt deels gecompenseerd door een kapitaalinjectie van 145 miljoen euro door het kabinet. De helft van de rekening ligt echter bij de gemeenten zelf.

27 reacties op: “Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk”

 • Heb mij laten vertellen dat de regeling voor iedereen hetzelfde bijdrage van €17.50 voor 2019 niet door gaat ?? Wie kan daar iets meer over vertellen ?

  Lowie -

  Schrijf een reactie op: Lowie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Gaat het nu echt gebeuren? Eindelijk een stop van het idiote rondpompen van WMO zorggelden.
  De gemeente betaald WMO Zorggeld uit en vervolgens moet je 60 % hiervan maandelijks terugbetalen aan het CAK
  Met als gevolg enorme bureaucratie bij gemeenten, het CAk en de zorgvrager

  j. van Sark -

  Schrijf een reactie op: j. van Sark

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Wij vin. Hert schannen op het momendt kan je hert niet meer betallen en niemandt durf wat te doen ik zal hert wel willen maar ik hert niet slleen eandt mijn gezondt laat hert niet toe maar als een ander het wel doet zal ik graaxh mee willen helpen

  kruize -

  Schrijf een reactie op: kruize

  Het e-mailadres blijft prive.
 • De eigen bijdrage is alleen maar een boete omdat je gehandicapt bent Ik word gedwongen hulp vanuit de overheid te accepteren en vervolgens moet ik er voor betalen. Ik word gediscrimineerd door de fascist die Mark Rutte heeft Hij die mij zorg ontnam en mij van een normaal leven beroofde door me uit te sluiten en me te beperken maar als het voor die rijke vriendjes van hem worden mensen zoals ik uitgezogen Ik wil graag mijn zorg zelf betalen zodat ik van die fascist af ben maar ja omdat ik beperkt ben verdien ik natuurlijk minder

  Tobias -

  Schrijf een reactie op: Tobias

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Waarom wel voor de wmo en niet voor de wlz. Ik gebruik alleen maar zaken die ook via de wmo kunnen, maar heb een wlz indicatie omdat ik wegrakingen heb en daarom 24/7 toezicht moet hebben. Die toezicht wordt door mijn vrouw (matelzorgster) gedaan. Is dit niet gelijke gevallen ongelijk behandelen.

  Arend -

  Schrijf een reactie op: Arend

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind het een goede regeling. Met een midden inkomen betaal je de hoofdprijs. Mensen zien van hulpmiddelen af door de hoge kosten. Resultaat nog meer eenzaamheid, De miljoenen die “ misgelopen” worden, kan misschien uit de pot van de buitenlandse investeerders komen, die hoeven toch geen rente meer te betalen of de pot van de omhoog geschroefde AOW, die bestaat ook uit miljarden. Gewoon meer geld besteden aan je eigen bevolking!!

  Ellen custers -

  Schrijf een reactie op: Ellen custers

  Het e-mailadres blijft prive.
 • In Eindhoven betaal je altijd hetzelfde bedrag volgens je inkomen,maar ik krijg 4 uur per maand minder hulp,moet toch het volle pond betalen,veel mensen krijgen 1.30 uur hulp en moeten daarvoor ook het volledige bedrag betalen en er blijven veel normale klusjes liggen.
  Mensen durven niet te klagen ,bang dat ze hun vertrouwde hulp kwijtraken,of helemaal geen hulp krijgen.
  Het is wel fijn voor “zwartwerksters” die verhogen meteen hun uurloon.
  Ik wacht tot 1 Jan.2019 ,gaat die wet dan niet in ,dan moet ik ook iets anders bedenken.

  Annemarie -

  Schrijf een reactie op: Annemarie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Jammer dat de persoonsgebonden budgetten in 2019 drastisch worden gekort!!
  Voor Wmo Huishouding van 3800 naar 2700 per jaar. Voor de ouderen van minder uren aan geleverde zorg…..

  Jannie -

  Schrijf een reactie op: Jannie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Of de regeling nu wel of niet goed is, ik denk dat niemand stil staat bij het feit dat de gemeentelijke belastingen zullen gaan stijgen en mensen per saldo alsnog gekort worden op hun besteedbaar inkomen.
  Het CPB heeft berekend dat de gemeenten 290 mln aan inkomsten zullen mislopen, maar ik verwacht dat dit door de toeloop van de hulpmiddelen aanvragen veel hoger zal uitvallen. De gemeenten krijgen dan weliswaar 145 mln van het kabinet, maar hetgeen ze tekort komen moet toch ergens vandaan komen…..oftewel belastingverhoging.

  R. Koopmans -

  Schrijf een reactie op: R. Koopmans

  Het e-mailadres blijft prive.
  • de gemeenten bepalen hoeveel uur men bijvoorbeeld huishoudhulp krijgt.
   daar zullen ze op gaan beknotten. de “rijken ” onder ons hebben meestal niet geregistreerde hulp en zullen niet zo gauw overstappen naar hulp van de gemeente vanwege te verwachten extra beperken van de uren.
   het zwart geld circuit zal er niet door verminderen, denk ik. maar wie weet precies
   hoe er gereageerd gaat worden? de ene gemeente is de andere niet.

   Klaas -

   Schrijf een reactie op: Klaas

   Het e-mailadres blijft prive.
 • PLUS GEZONDHEID VAN DE GEMEENTE,HELAAS PINDAKAAS

  JUUL BEEN -

  Schrijf een reactie op: JUUL BEEN

  Het e-mailadres blijft prive.
 • dan begrijp ik het deels lijkt dan of je vanaf 2019 17,50 gaat betalen voor het ene en het ander de algemene voorziening blijft dan nog een jaar op zich wachten, dus denk ik heb je beide moet gaan betalen tel dan maar op!?! of is dat te kor door de bocht? verkeerd begrepen, immers lijkt er altijd een addert onder het gras te zitten!

  Rene Kostense -

  Schrijf een reactie op: Rene Kostense

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Heb ik goed begrepen dat de wet alweer uitgesteld wordt?
  Ben dus alweer blij gemaakt met een dooie mus.
  De regering houdt zich dus alweer niet aan afspraken

  D de weerd -

  Schrijf een reactie op: D de weerd

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Nu komt er een regeling en is het weer niet goed.
   Voo mij persoonlijk is het en flinke besparing als ik om de 4 weken het voorgestelde bedrag maar hoef te betalen, in 2019 of 2020 NIet zo zeuren man.

   H M -

   Schrijf een reactie op: H M

   Het e-mailadres blijft prive.
 • er zijn diverse berichten over wanneer deze wijziging in werking treedt. Ik sta voor de keuze om nu het hulpaanbod te accepteren of niet. Ik kan de hoge bijdrage best een paar maanden betalen van mijn spaargeld maar als je chronisch ziek bent maak je op alle fronten extra kosten. Als ik weet dat het per 1 januari 2019 anders wordt dan durf ik het wel aan, anders niet. Dan zou ik de zorg moeten stoppen en dan moet ik mijn woningaanpassing terugbetalen. Er hangt dus veel van deze beslissing af! Wie weet het fijner ervan?

  henrieke -

  Schrijf een reactie op: henrieke

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Geldt deze aanpassing voor HH1 (WMO algemene voorziening) én HH2 (WMO maatwerkvoorziening)??

  Yannie -

  Schrijf een reactie op: Yannie

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Wat een bijzondere actie: mensen met een hoger inkomen hoeven dus niets meer bij te dragen….ik voorzie net als onderstaande reageerders een grote toeloop op de middelen. Ik stam zelf nog uit de tijd dat er gekeken werd bij de eigen bijdrage wat goedkoper was voor de klant: het minimale tarief was 10, — gulden per 4 weken voor mensen met een kleine beurs. Hogere inkomens betaalden dan de uurprijs, want dat pakte voor hen het voordeligst uit. Ook deze nieuwe regeling is oneerlijk!

  Annette -

  Schrijf een reactie op: Annette

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Onlangs is er in een brief van de VNG aan gemeente het volgende gecommuniceerd:
  “Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief Wmo gelden. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De afgelopen maanden is de VNG met het ministerie van VWS het gesprek aangegaan om de consequenties van de maatregel in kaart te brengen en om de maatregel nader uit te werken.”
  De Wmo-clienten zullen dus helaas nog een jaar moeten wachten tot dat het rijk deze maatregel in de Wet heeft opgenomen.
  Met vriendelijke groet.

  Gijs van Riet -

  Schrijf een reactie op: Gijs van Riet

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik vind dit een oneerlijke regeling die alleen voor de hogere inkomens voordelig is de mensen op de armoede grens schieten er niets mee op die betalen al € 17,50 wat voor hun op een inkomen van € 1000,00 al heel veel is.
  Wie komt er nu nog voor de chronische zieken en gehandicapte en aowers op of zijn die allemaal schatrijk.

  J.Kloosterman -

  Schrijf een reactie op: J.Kloosterman

  Het e-mailadres blijft prive.
  • No en. Die gaan toch niet meer betalen. Alleen de mensen die het wegens stapeling van kosten niet kunnen betalen en geen minimuminkomen hebben worden hier mee geholpen.
   Vind je dat dan niet fijn voor die mensen, dat ze nu ook hulp kunnen krijgen?

   Elpino -

   Schrijf een reactie op: Elpino

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Wat nou en ik ga van 0 euro naar 17,5
   Laag inkomen en kan dat niet betalen.
   CU had ook een regel bedacht dat ik vrij zal zijn van eigen bijdrage.
   Nergens terug te vinden.

   Kans dat ik ook veel van mijn medicijnen moet betalen omdat ze vinden dat je deze bij de drogist kan halen.
   Zeker maar als je allergie bent voor stoffen vind je ze niet.
   In totaal zit je in eens met een extra uitgaven van ruim 690 euro

   Pluk hé geld van gezonde rijken die rijker worden

   Kees -

   Schrijf een reactie op: Kees

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Dus zeker wel goed voor de chronisch zieken en gehandicapten. Alleen het geld zal ergens vandaan moeten komen. De belastingen zullen dan wel weer omhoog gaan. Ik vind best dat er een plafond in mag van zeg maar 40000 bruto waarboven je meer moet betalen.

   Elpino -

   Schrijf een reactie op: Elpino

   Het e-mailadres blijft prive.
  • Mee eens

   Kees -

   Schrijf een reactie op: Kees

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Super, alle mensen die een beetje gebben gespaard voor hun oude dag worden niet meer gedupeerd door hoge eigen bijdrage. Super

  Karin lauer -

  Schrijf een reactie op: Karin lauer

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Eindelijk gerechtigheid

  D de weerd -

  Schrijf een reactie op: D de weerd

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Ik heb er slapeloze nachten van gehad. De eigen bijdrage wmo voor ons jonge gezin met hardwerkende zelfstandig ondernemer als kostwinner was enorm. Vaste lasten van 250 euro per 4 weken voor hulpmiddelen ivm lichamelijke beperking moeder drukken heel zwaar op het gezin. Veel opluchting door deze wijziging in de bijdrage wmo

  hage -

  Schrijf een reactie op: hage

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Vreemd dat dit geen tumult opleverd. Iedereen die nu voorzieningen zelf aanschaft omdat de eigen bijdrage te hoog is , zal proberen dit via de WMO te regelen .
  Als de keuze is een scootmobiel via de WMO voor 17,50 of zoals in het verleden inkomens afhankelijk ( bv 400 euro) of zelf regelen .
  , dan is de keuze gemakkelijk.

  Herman -

  Schrijf een reactie op: Herman

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Schrijf een reactie

  Het e-mailadres blijft prive.