Eigen zorgverzekering voor alle Rotterdammers

Eigen zorgverzekering voor alle Rotterdammers

Artikel door: Koen Kuijper - 17 reacties

Eigen zorgverzekering voor alle Rotterdammers

De gemeente Rotterdam biedt per 1 januari 2019 een collectieve zorgverzekering voor al haar inwoners. Daarvoor werkt de gemeente samen met zorgverzekeraar VGZ. Op dit moment is de gemeentepolis alleen beschikbaar voor burgers met een inkomen van 130 procent van het minimumloon en lager. Volgend jaar komen daar ook alle hogere inkomens bij.

De gemeente Rotterdam wil ervoor zorgen dat alle inwoners geen drempel hoeven voelen om naar een huisarts of tandarts te gaan.

Drempel wegnemen

Om dat te bereiken wordt het Rotterdampakket in 2019 uitgebreid. Er zijn extra vergoedingen voor tandheelkundige zorg, huidbehandelingen en pedicure. Ook wordt er een tandongevallenverzekering in opgenomen en komt er een vergoeding voor huishoudelijke hulp na verblijf in een ziekenhuis. Bovendien kent de gemeentepolis een verplicht eigen risico van slechts 50 euro. Dit is nu overigens al zo.

Het Rotterdampakket kost op dit moment nog 167,63 euro per verzekerde per maand, inclusief collectiviteitskorting. Maar omdat de zorgkosten stijgen en de vergoedingen worden verruimd zal dat bedrag volgend jaar een stuk hoger liggen.

‘Veel te duur’

Het Rotterdampakket is ideaal voor mensen die veel zorg en medicatie nodig hebben. Maar voor inwoners die betrekkelijk weinig zorgkosten maken, is de zorgpolis schrijnend duur.

Een korte vergelijking:

Een reguliere basisverzekering met ruime zorgkeuze is voor minder dan 104 euro per maand af te sluiten. Zo’n polis dekt alle medische zorg uit het basispakket en is jaarlijks ruim 750 euro (!) goedkoper dan de Rotterdamverzekering van VGZ.

Voor mensen die minder zorg nodig hebben, komt er ook nog een compact Rotterdampakket. Maar ook hierin zitten dekkingen die niet iedereen nodig heeft, zoals anticonceptie en fysiotherapie.

Tegemoetkoming chronisch zieken afgeschaft

In ruil voor de nieuwe Rotterdamse zorgverzekering wordt de tegemoetkoming meerkosten zorg afgeschaft. Chronisch zieken of mensen met een beperking kunnen dit jaar nog aanspraak maken op een tegemoetkoming van 200 euro. In 2019 heeft men er geen recht meer op.

17 reacties

 • Mmax groen

  het is gewoon schofterig die afschaffing tmz, het gaat beter met nederland ik moet alleen maar meer betalen en dingen die afgeschaft worden,bv paracetamol 1000mg zit ineens niet meer in het z. kruis enz enz. zie tmz.

 • OOlsman p.j

  Als AOWer ,alleenstaand.met piepklein pensioen….hou ik maandelijks…..net 500 over om te leven….daar moet nog wel een eventuele eigen risico van af. De Rotterdam verzekering is 60 euro duurder dan wat ik nu heb….geen optie dus.

 • RRosalia

  De regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg vervangt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatieregeling eigen risico (CER) … staat op de website van de gemeente Rotterdam. Vanaf 2019 bepaald een laag inkomen het beleid en niet het feit dat je chronisch ziek bent. Ja wat is het verschil, gooi het maar op een hoop gem Rotterdam. Volgens mij was dit niet de bedoeling. Kijk eens hoe gem. Amsterdam het doet.

 • RRosalia

  TMZ over 2018 had je voor 30 sept 2018 moeten aanvragen. Dus nu is het te laat. Terwijl het voorheen automatisch ging. Afgelopen jaar met de zorgpremie €150, in mindering, eigenlijk al een sigaar uit eigen TMZ doos. Nu uit het niets TMZ af geschaft voor 2019 en ook op deze manier voor 2018 . Cursus helderziendheid bij de gemeente Rotterdam zit vol. Het is triest. Chronisch ziek zijn kost gewoon geld.

 • PPeter

  Waarom is de tmz voor 2019 afgeschaft? Wie heeft dit besloten?

 • GGina

  Het is schandalig dat het TMZ in 2019 wordt afgeschaft in Rotterdam. Er zijn ook mensen die schulden hebben en niet over kunnen stappen naar dit collectieve zorgverzekering. Hoe zit het daarmee? Deze mensen worden nu ook benadeeld schande

 • DDanmaarlieverdeluchtin

  Een collectieve verzekering voor de minima, wordt uitgebreid voor de hogere inkomens. EN dan voor een schamele 167,63. Bij VGZ .. Vreemde keuze. Wanneer ik de premie 2019 van stad Holland neem, met de hoogste aanvullende dekking , dan kost die maar 148,– euro.
  De overheid bemoeit zich er mee, maar kiest weer eens verkeerd.

  • WW. van ‘t Wout

   Hoeveel eigenrisico betaal je dan? Heeft u dat ook verrekend?

 • LLouise

  Hoe weet ik in godsnaam welke kosten ik volgend jaar maak, kan iemand mij dat uitleggen?

 • WWim

  Mijn moeder van 91 – geboren en getogen Rotterdamse – heeft veel zorgkosten, maar toch valt voor haar de ‘Rotterdamse verzekering’ niet voordelig uit t.o.v. een andere verzekering, o.a. omdat zij geen tanden meer heeft (evenmin heeft zij behoefte aan een dekking voor anticonceptie:). Zij heeft Aow en een zeer klein pensioen en voor haar betekent de afschaffing van de TMZ (200, eerder 275) een achteruitgang van -1,5%. Jammer dat de gemeente Rotterdam deze groep, die de stad heeft opgebouwd en de hongerwinter heeft meegemaakt, weer (en nu bewust!) in de kou laat staan!

  • Hhar

   wim,
   Ik ben het helemaal met uw reacrie eens.

   Wethouder Swen de Langen moet van goede huize komen om deze groepen van een betere zorgverzekering te voorzien.
   Maar de fout die gemaakt is, is dat de TMT niet meer ten goede goede komt aan de groepen ouderen helaas.
   De TMZ zou eigenlijk weer met 275 Euro moeten terug komen.
   Hier door worden deze groepen weer gediscrimineerd met inhouding TMZ terwijl Swen deze groepen bewust in de kou nu laat staan.
   De TMZ had nooit verlaagd mogen worden maar eerder verhoogd en nu in 2019 is De TMZ zomaar voor deze groepen ineens verdwenen.
   De honger winter komt, daar men van AOW niet meer kan leven.

  • Hhenk

   Vreselijk hoor gemeente Rotterdam weer omgaat met haar Burgers de verzekering is vele malen duurder dan welke verzekering dan ook zelfs inclusief extra bijdrage voor gebits onderhoud en op de site is het vrij onduidelijk wat er allemaal wel en niet bij zit…
   dat de verantwoordelijke Wethouder nog steeds in het Zadel zit is ongelooflijk

 • Hharry

  Zorgverzekering voor alle Rotterdammers,
  Alle Rotterdammers kunnen vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. VGZ biedt deze aan. De gemeente ondersteunt dit.

  VGZ biedt al een tijd een verzekering aan voor Rotterdammers die niet zo veel te besteden hebben,
  Het VGZ Rotterdampakket. Nieuw is, dat ook alle andere Rotterdammers deze verzekering kunnen afsluiten.
  En dit pakket krijgt een uitgebreidere dekking.

  Brede dekking
  Wethouder Sven de Langen: Wij bieden nu alle Rotterdammers die veel zorgkosten hebben een zorgverzekering met een heel; brede dekking. Voor Rotterdammers met weinig geld leggen wij als gemeente bovendien een tientje per maand bij (is inmiddels niet meer van kracht).
  Ik wil dat niemand in Rotterdam hoeft te besluiten om zijn medicijnen niet op te halen omdat hij bang is voor de rekening.
  Ook nieuw is het Rotterdampakket Compact van VGZ. Dit verzekeringspakket is bedoeld voor Rotterdammers die weinig medische zorg verwachten, maar wel goed verzekerd willen zijn.

  Bron: Havenloods

 • Hharry

  De hoge tevredenheidsfactor van vele verzekerden gaat nu wel veranderen.

  • Hhar

   @harry

   Het blijkt dat de tegemoedkoming zorg weer voor de ouderen snel moet worden ingevoerd.
   Dit is gebruikt voor andere zorg voor de midden groep , maar niet voor de chronisch zieken. Die heeft het na dat ze het bedrag niet meer uitkeerden het nog zwaarder gehad.
   Dus deze fout gauw herstellen.

 • Hharry

  Schandalig dat de tegemoetkoming chronisch zieken in 2019 komt te vervallen.

  In 2017 werd al geminderd met 75 euro dit jaar. werd het van 275 naar 200 euro.
  Laat men dan ook de stimulatie achterwegen om deze mensen bij het vgz Roterdampakket te verzekeren.
  Zorgmijding zal nu meer voorkomen bij deze chronisch zieken als men dit opheft en geen goede verzekering ervoor terug geeft.
  Het budget dat hierbij vrijnkomtwordt vervolgens vanuit de Wet Publieke Gezondheid ingezet voor een premie van 150 euro op jaarbasis voor

  In het nieuwe contract met VGZ dus vanaf 1-1-2019 zullen duidelijke afspraken gemaakt worden over het pakket en de voorwaarden en de wijze waarop deze gunstiger uitpakken voor de TMZ groep.
  De middelen voor financiele ondersteuning van mensen met een chronische ziekte of beperking en een minimuminkomen worden vanaf 2018 gerichter ingezet.
  Men heeft al 75 Euro minder gekregen (ingeleverd) en nu Vervalt in 2019 de TMz.
  Wat krijgt deze groep terug? men heeft 75 euro al minder gekregen.
  Dus deze groep is door een wethouder nu erg gekort.

  • BBianca

   Volgens mij hebben we nog recht op TMZ van 2018. Dit jaar kon je TMZ aanvragen over 2017, in 2019 komt de TMZ te vervallen. Dus waar is 2018. Vraagwijzer kon mij niet verder helpen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.