Gemeenten bezorgd om collectieve zorgverzekering

Thomas van Campenhout 8 reacties

Veel gemeenten maken zich zorgen rondom de collectieve zorgverzekering voor de minima. Zilveren Kruis en Menzis trekken zich in een aantal gemeenten terug. In sommige gemeenten moeten inwoners met een laag inkomen of uitkering op zoek naar een andere passende verzekering. En dat is niet altijd even eenvoudig.

Lagere premie

Een gemeentepolis kent een lagere premie dan een reguliere zorgverzekering, omdat de gemeente zelf een financiële bijdrage levert. Verder is het eigen risico bij dergelijke verzekeringen vaak lager of zelfs nul. In veel gemeenten is zo’n polis onder de minima dan ook erg in trek.

30 gemeenten

Menzis stopt met het aanbieden van de collectieve gemeenteverzekering in circa 30 gemeenten, waaronder Hilversum, Eindhoven, Assen, Lelystad, Amersfoort en Almere. De minimacontracten stoppen per 1 januari 2019. De verzekeraar wil de samenwerking in het kerngebied intensiveren. Wel wordt het er met alle betrokken gemeenten gesproken over een goede afwikkeling.

Ook Zilveren Kruis is gestopt in meerdere gemeenten, bijvoorbeeld in Drenthe, waar drie contracten ten einde liepen, omdat ze niet kostendekkend waren.

Bang

Gemeenten zijn bang voor de gevolgen van het wegvallen van het collectieve aanbod en de gemeentelijke bijdrage. Zo bestaat de kans dat er betalingsachterstanden ontstaan en burgers zich niet goed verzekeren. Dat speelt ook zorgmijding en een toenemend beroep op de bijzondere bijstand in de kaart.

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat er over de effectiviteit van minimazorgpolissen op zorgkosten, zorgmijding en schuldpreventie weinig bekend is.

Bron: Skipr

8 reacties

 • MMiranda

  Het is zo triest dat als je geen geld in dat land hebt, je aan het langste eind trekt. Ik betaal de hoofdprijs voor mijn zorgverzekering omdat ik chronisch ziek ben en moet per se naar VGZ omdat die als enige een collectieve zorgverzekering heeft. Maar die bepalen alsnog waar ik wel en niet naar toe kan. Als je niet bij hun bent aangesloten kan je naar een andere gemeente voor hulp, zoals bijvoorbeeld de chiropractor en dan nog bepaalt VGZ dat ik maar 45 euro per keer mag uitgeven en de rest mag bijbetalen. Ik heb dat geld niet en ook niet de puf naar een andere gemeente te reizen. Ik had er een gevonden in mijn gemeente voor 40 euro per keer, maar kan daar dus niet naar toe, omdat hij niet is aangesloten bij hun. Ik vind het verschrikkelijk dat er tegenwoordig zo slecht wordt gezorgd voor de zwakkere in onze samenleving. Maar ik denk nog steeds wat je geeft krijg je terug en als je niet beter zorgt voor de zwakkere, dan krijg je dat vanzelf een keer op je bordje terug. Ik kan wel zeggen dat ik echt de pest heb aan het beleid van Rutte, die te weinig denkt aan de zwakkere in onze samenleving. Zie ook hoe ze met mensen omgaan die in war zijn en de oudere die niet meer terecht kunnen in een bejaardenhuis. Zelfstandig wonen, ach man je komt er nog wel achter.

 • Hh. schothorst

  De gemeente heeft juist de financieële bijdragen aan iedereen gestopt.
  En de tegemoetkoming meer kosten zorg over 2016 nog 275 en nu 2017 200 euro 75 euro euro weer minder Hoe komt dit.? De premie kan voor de laagst betaaldebanen dan weer minder worden.

  • Hhar

   Rotterdam pakket compact

   Voor Rotterdammers die weinig zorg gebruiken komt de gemeente met het Rotterdams pakket Compact, hierin zitten minder vergoedingen.Het eigen risico(385) is niet meeverzekerd in de maandelijkse premie.

   Tegenover de nieuwe polis staat wel de afschaffing van de tegemoetkoming meerkosten zorg.
   Dus de chronisch zieken, bijstandsgerechtigden etc krijgen dit in 2019 niet meer.
   Dus deze groep is weer de dupe in 2019. Schandalig dat dit zo beslist is.

 • Hh. schothorst

  Verhoog dan eens een keer de AOW en verhoog de bijstanduitkering nu het blijkbaar beter gaat met Nederland.
  De samenwonende ouderen hebben het zo langzamerhand slechter gekregen, daar nu iedereen bij moet springen.
  samenwonen met allebei een AOW met klein pensioentje is al armoede geworden met al die verhogingen en die nog gaan komen zorgverzekering.
  Velen kleren kopen etc alles word tvoor deze groepen te duur.
  Ondanks de collectieve gemeente polis. En zo laag is de premie helemaal niet.
  De gemeente heeft juist de financiele bijdragen

 • Hh. schothorst

  Al die parlementariërs in de regering hebben maar een doel hou de armen arm en de rijke rijker lijkt wel.
  Al; de geschiedenis goed leest, dan zijn er veel gevallen bij die ineens hetzij met bonnetjes of anderezaken ineens vertrekken uit de regering, het lijkt wel of ieder een beurt krijgt om dadelijk weer te vertrekken.
  En de prestaties zijn gering.
  Het buitenland bemoeit zicht teveel met de Nederlandse politiek, hierdoor krijg je juist te veel verkeerde inzichten wat betreft in Nederland moet gebeuren.
  Laat ieder land zich met zijn eigen politiek bezig houden en niet deze landen boykotten.

 • Hh. schothorst

  Wat is dit dan voor onderzoek geweest van het VNG?>
  Is er wel een onderzoek geweest?
  Hier hoef je geen onderzoek naar te doen, dan alleen aan de mensen die zo,n verzekering hebben, hoeveel
  voordeel ze hieruit kunnen putten ten opzichte vanalle andere verzekeringen.
  Blijk dat als je de polissen goed bekijkt het over heel de linie krap bezuinigd wordt op de uitbetalingen als tandartszorg, pedicure zorg , etc.
  Je moet toch je eigen risico verzekeren en dat scheelt dat je eigen risico maar 50 euro is .
  Maar soms moet je aan medicatie wel zelf betalen en valt niet in het eigen risico parket.
  Al met al de AOW-ers en chronisch zieken worden ieder jaar met verhogingen geconfronteerd maar wat ze er bij krijgen is maar een euro of vijf.Hier kan men de kosten chronisch ziek niet mee dekken.
  AOWers gaat maar ieder half jaar maar steeds 5 euro op vooruit, Ieder weldenkend mens (de meeste mensen weten nog geen eens hoeveel de ouderen krijgen) vinden dit schandalig.
  Geen indexeering AOW en pensioen ook pensioen wordt door de regering gekort. Hier heb je heel je leven voor gewerkt. En al je heel je leven invalide bent of chronisch ziek dan heb je het qua uitkering niet breed.
  Word je als werkende ziek zou je eigenlijk ook pensioen moeten opbouwen maar helaas heeft de regering hier geen rekening mee gehouden. Maar voor zichzelf een vorstelijk pensioen etc.
  Wij geven liever het geld aan de EU en andere landen. maar om het eigen volk zoals zieken toch een goed inkomen te geven waar van te leven valt is er niet bij. Ben je in Nederland chronisch ziek of invalide dan is het leef patroon droevig.

 • Hh. schothorst

  Dit alles komt door toedoen van minister Hoogervorst en en Donner.
  Prof.dr.A.(Ab) Klink trad in 2014 toe tot de directie van zorgverzekeraarVGZ..
  Bij de stijgende zorgkosten lijken de salarissen van topfuncties bij de zorgverzekeraar daar niet onder te lijden.
  De miljarden reserves moeten nu eindelijk eens gebruikt gaan worden. Want dit is nu te gek aan het worden.
  Niet alleen bij de verzekeringen maar bij velen bedrijven.
  De zorgen die nu de Gemeenten heeft waren allang bekend in februari 2007 de overstap naar kabinet Balkenende iv Ab Klink werd toen minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  Pleitbezorger van eigen verantwoordelijkheid en marktwerking in de zorg.
  Ab Klink zit in de raad van bestuur hij beheert de portefeuille zorg.
  Hij kan zorgen dat deeigenbijdrage wordt afgeschaft of betalen naar inkomen, dit betalen naar inkomen is het eerlijkst voor iedereen.
  De gemeente levert aan deze groep allang geen financieele bijdrage meer.
  En de tegemoetkoming meerkosten zorg(TGZ) is dit jaar 200 eur,s geworden, maar was eerst 275.
  Waarom verlaagd?.
  Waarom werden de mensen met een inkomen van maximaal 130% van het wettelijk bruto loon gestimuleerd
  om zich via het VGZ Rotterdam pakket te verzekeren?.Dus ald hierin een weiziging komt voor alle verzekeraars bij de VGZ , Zorgt de gemeente voor geen tijdige betaling van de premie,s en het voorkomen van schulden. De gemeente wil de hierbij de hoge tevrenheidsfactor
  van de verzekerden gehandhaaft blijft.
  De regeringen hebben zelf in de hand gewerkt dat deze gezondheidszorg de pan uit gaat reizen met hoge salarissen bestuurders etc.
  Dus Het VGZ Rotterdampakket gaat op de schop? Dank je wel Gemeentes voor éérst het aanbod en nu dadelijk geen Rotterdamspakket meer voor laag betaalden.Wie bepaald het minimumloon dit kan in deze z.g welvaart die er is samen met de AOW stukken toch stukken hoger.
  En waarom iemand die geen AOW nodig heeft toch maar steeds die AOW uitbetalen?.

 • KKees Rovers

  De zorgen van de gemeenten zijn terecht. Ik heb tot december 2017 40 jaar als huisarts gewerkt in een zogenaamde Vogelaarwijk in Dordrecht en ik heb kunnen vaststellen dat zeker een eigen risico van 385 euro voor de zorgverzekering leidt tot zorgmijding en betalingsachterstanden. Mijn vrouw ziet als vrijwilligster bij de voedselbank ook de gevolgen ervan. Als zorgverzekeraars zich verder terugtrekken uit hun sociale rol om mensen met lage inkomens en weinig vaardigheden tegemoet te komen, dan voorzie ik een toename van klanten voor de voedselbank , voor de bijzondere bijstand en op langere termijn hogere kosten voor de gezondheidszorg.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.