Hoge werkdruk in de zorg kost miljarden

Hoge werkdruk in de zorg kost miljarden

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Hoge werkdruk in de zorg kost miljarden

Sinds de ingrijpende bezuinigen in de zorg van 2012 is het ziekteverzuim in de zorgsector sterk toegenomen. Maar liefst 6 procent van de artsen en zorgverleners zat in 2017 ziek thuis. Dat is 16 procent meer dan in 2013, net na de bezuinigingen. Dat meldt Trouw.

De stijging van het aantal zieken is te wijten aan medewerkers die vanwege hoge werkdruk drie maanden tot een jaar thuis zitten. Werkstress zou een veelvoorkomende oorzaak zijn van langdurig verzuim, zo stelt Marieke Schurink van Vernet Verzuimnetwerk, dat ziekteverzuim in de zorg monitort.

Harder en efficiënter

Als oorzaak voor de werkstress krijgt Schurink regelmatig te horen dat dit te maken heeft met de verhoging van de werkdruk door bezuinigingen in de zorg. Die hebben ervoor gezorgd dat vele tienduizenden zorgverleners hun baan hebben verloren. Dat zorgt er automatisch voor dat de medewerkers die overblijven harder en efficiënter moeten gaan werken. Dat zorgt vaak voor meer stress, overspannenheid of zelfs een burn-out.

Decentralisatie

Volgens gezondheidseconoom Guus Schrijvers zit het echte probleem niet zozeer in de bezuinigingen als zodanig, maar omdat er tegelijkertijd ook een decentralisatie heeft plaatsgevonden. Zo is per 2015 veel zorg van het rijk overgeheveld naar de gemeente. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door een aantal nieuwe en bestaande zorgwetten. Deze reorganisatie heeft geresulteerd in onzekerheid en een nog verdere verhoging van de werkdruk bij personeel.

Zorgpremie omhoog

Het enorme verzuim in de zorg kost de staat – en dus de burger – ruim een half miljard per jaar. Dit blijkt uit cijfers van Vernet en het pensioenfonds PFZW. Per voltijdbaan kost het verzuim gemiddeld 4800 euro per jaar. Die rekening komt uiteindelijk terecht bij de verzekerde bevolking. Als er geen actie ondernomen wordt, zal de zorgpremie de komende jaren daardoor nog harder omhoog gaan.

In hoeverre de zorgverzekering per 2019 duurder wordt, is moeilijk in te schatten. Analytici verwachten in elk geval een toename van enkele tientallen euro’s op jaarbasis.  Wel staat vast dat het eigen risico gelijk blijft op 385 euro, zolang het huidige kabinet aan de macht blijft.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.