Is de basisverzekering overal hetzelfde?

Koen Kuijper 1 reactie

Nederlanders zijn verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Dit is een verplichte verzekering die medisch noodzakelijke zorg dekt van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.

In de Zorgverzekeringswet en het basispakket staat beschreven wat een basisverzekering moet vergoeden. De Rijksoverheid bepaalt wat er in dit pakket zit en aan welke regels de verzekeraar zich moet houden.

Maar niet iedere basisverzekering is hetzelfde. Sterker nog, er zitten grote verschillen tussen basisverzekeringen bij verschillende zorgverzekeraars. Hieronder bespreek ik waar die verschillen kunnen zitten en waar je dus op moet letten bij het kiezen van zo’n verzekering.

Prijs

De prijs (premies) van basisverzekeringen verschillen sterk. Uit een rondgang van Zorgwijzer blijkt dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering in 2019 meer dan 400 euro op jaarbasis is.

Waar komt dat enorme verschil vandaan?

Dit heeft te maken met meerdere factoren. Allereerst spelen de financiële reserves van de verzekeringsmaatschappij een rol. De ene verzekeraar heeft misschien meer geld in kas dat kan worden gebruikt om een lagere premie aan te bieden dan een andere verzekeraar.

Daarnaast zijn er tussen basisverzekeringen verschillende type polis, medicijnbeleid, correspondentie en contracten met zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers

Type polis en zorgkeuze

Hoewel zorgverzekeraars verplicht zijn om de zorg uit het basispakket te vergoeden, kunnen hier wel bepaalde beperkingen aan worden gesteld. Deze beperkingen staan vermeld in de zorgpolis of de zorgverzekeringskaart van de basisverzekering.

Allereerst kan de verzekeraar er voor kiezen om met minder (of juist meer) ziekenhuizen en zorgverleners een contract te sluiten. Bij gecontracteerde zorgaanbieders wordt de zorg volledig vergoed. Bij zorgaanbieders die geen contract hebben, kan de vergoeding lager uitvallen voor de verzekerde. Dit hangt af van het type basisverzekering:

  • Budgetpolis of naturapolis: 65 tot 80 procent gedekt van het tarief dat met gecontracteerde zorgaanbieders is afgesproken
  • Combinatiepolis: 75 tot 100 procent van het tarief dat met gecontracteerde zorgaanbieders is afgesproken
  • Restitutiepolis: 100 procent van het wettelijk vastgestelde of marktconforme tarief. Dit tarief is meestal het tarief dat voor een bepaalde behandeling gebruikelijk/gemiddeld is in Nederland.

In de Zorgverzekeringswet staat wel dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag zijn dat dit een hinderpaal vormt voor de verzekerde/patiënt.

Hulpmiddelen

Een andere manier die verzekeraars toepassen om een lagere zorgpremie aan te bieden, is het contracteren van een beperkter aantal hulpmiddelenleveranciers.

Om te besparen op zorgkosten, wordt dan gekozen om met een beperkt aantal leveranciers een afspraak te maken over de verstrekking van hulpmiddelen, zoals stomamateriaal, katheters, diabetesmateriaal of bruikleenartikelen. Als verzekerde moet je dan gebruik maken van een specifieke leverancier, anders ontvang je een lagere vergoeding.

Voorkeursbeleid medicijnen

Een groot aantal verzekeraars werken met een zogenaamd voorkeursbeleid voor geneesmiddelen. Er is dan vastgelegd dat de verzekeraar alleen de goedkoopste variant van een bepaald geneesmiddel dekt. Dit houdt in dat de apotheek het voorkeursmedicijn geeft. Meestal beslist de verzekeraar of de apotheek welk merk dit is.

Sommige verzekeraars hebben een ander medicijnbeleid, waarbij niet perse het goedkoopste medicijn wordt vergoed, maar eventueel ook een duurder merk. Deze basisverzekeringen zijn meestal net wat duurder.

Correspondentie

Tot slot: veel verzekeraars corresponderen niet meer per post. Je kunt dan bijvoorbeeld alleen digitaal declareren. De administratiekosten zijn dan lager, waardoor de verzekeraar een scherpere premie kan aanbieden.

Zorgverzekeringskaart

Twijfel je of jouw basisverzekering bepaalde beperkingen heeft? Dan kun je kijken op Zorgverzekeringskaart.nl. Hier staat een overzicht van alle basisverzekeringen, inclusief informatie over de dekking en mogelijke restricties.

1 reactie

  • AAaltje Miedema

    Ik betaal als diabeet met hoge bloedruk en cholesterol veel aan eigenbijdrage bij Anderzorg . Is er een verzekeraar met de mogelijkheid om dit naar naar beneden te krijgen ?

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.