Kwart fysiotherapeuten overweegt contractbreuk zorgverzekeraar

Kwart fysiotherapeuten overweegt contractbreuk zorgverzekeraar

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Kwart fysiotherapeuten overweegt contractbreuk zorgverzekeraar

Een kwart van fysiotherapeuten met een zorgcontract twijfelt of ze ook in 2019 een contract gaan sluiten met zorgverzekeraars. Dat blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten.

In 2018 heeft 80 procent van de praktijkhouders een zorgcontract gesloten met alle verzekeraar. 14 procent heeft alleen contracten met bepaalde verzekeraars en 6 procent werkt volledig zonder zorgcontracten. Die laatste groep kan dus wel eens flink gaan groeien in 2019.

Lage tarieven, strenge voorwaarden

De belangrijkste reden voor fysiotherapeuten om geen contract te sluiten, zijn de lage tarieven en extra werkdruk door de contractuele voorwaarden.

Het afsluiten van een contract betekent bijvoorbeeld dat de behandelaar wordt verplicht om uitgebreide dossiers bij te houden of op bepaalde avonden beschikbaar te zijn. Het groeiende eisenpakket van verzekeraars is voor veel therapeuten reden om af te zien van een contract.

Verder vinden veel therapeuten dat de tarieven van verzekeraars aan de lage kant zijn. Het KNGF geeft aan dat het tarief al 10 jaar niet verhoogd of geïndexeerd is.

Niet volledig vergoed

Aan de andere kant heerst bij veel fysiotherapeuten de vrees om patiënten te verliezen als ze besluiten om niet met zorgcontracten te werken. Dat komt omdat ziektekostenverzekeraars in dat geval slechts een deel van de rekening vergoeden. De patiënt moet dan zelf een deel van de nota betalen. Ook moet de therapeut de behandeling zelf in rekening brengen bij de patiënt, waardoor er een risico op wanbetaling ontstaat.

De mate van vergoeding bij niet-gecontracteerde fysiotherapeuten wordt bepaald op basis van:

  1. Het tarief van de fysiotherapeut
  2. Het gecontracteerde tarief (voor fysiotherapeuten die wel een zorgcontract hebben)
  3. Het type polis van de verzekerde en de dekking voor niet-gecontracteerde zorg

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg door zorgverzekeraars bedraagt een vast percentage van het gecontracteerde tarief. Er bestaat bij verzekerden veel onduidelijkheid hierover.

Voorbeeld

Fysiotherapeut Fix in Rotterdam kiest ervoor om geen contact te maken met zorgverzekeraars. Paul laat zich behandelen bij Fix en heeft een naturaverzekering die 80 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief dekt.

  • Tarief Fix: 33 euro per sessie
  • Gemiddeld gecontracteerde tarief: 28 euro per sessie

Paul krijgt van zijn verzekeraar 80 procent van 28 euro vergoed: 0,80 x 28 = 22,40 euro. Kortom Paul moet zelf 33 – 22,40 = 10,60 euro bijbetalen. Dat is bijna eenderde van de totale kosten.

Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger, namelijk 100 procent van het marktconforme tarief. Dit is vaak de volledige rekening.

Meldpunt

Het KNGF heeft een speciaal meldpunt geopend waarop fysiotherapeuten hun ervaringen kunnen delen rondom het wel/niet afsluiten van contracten met verzekeraars.

Daarmee hoopt de brancheorganisatie een compleet beeld te geven van de knelpunten die kunnen ontstaan tijdens het contracteerproces.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.