Minder mensen kiezen voor aanvullende zorgverzekering

Minder mensen kiezen voor aanvullende zorgverzekering

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Minder mensen kiezen voor aanvullende zorgverzekering

Het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering is de laatste acht jaar fors gedaald: van 93 naar 83,6 procent in 2018. Ruim driekwart van hen heeft een dekking voor tandartskosten. Het is dan ook niet verbazend dat 44,8 procent van de vergoede zorgkosten uit de aanvullende verzekering bedoeld is voor tandheelkundige zorg. Daarna volgt paramedische zorg (28,6 procent). Hier valt ook fysiotherapie onder.

Dat blijkt uit de zorgthermometer van Vektis, die het veranderde verzekeringslandschap in kaart bracht.

Marktaandeel verzekeraars

Het marktaandeel van de vier grote zorgverzekeraars, Achmea, CZ, Menzis en VGZ neemt de laatste jaren af. De ‘grote vier’ hebben in 2018 een gezamenlijk marktaandeel van 86,5 procent. Dat is 1,9 procentpunt minder dan in 2017.

Vooral bij FBTO (onderdeel Achmea), Delta Lloyd (onderdeel CZ) en VGZ nam het aantal verzekerden flink af. Stad Holland (van DSW) is relatief gezien de grootste groeier met 15,8 procent meer verzekerden. Daarna volgen Zorgdirect (onderdeel van Eno), Anderzorg en Zorg en Zekerheid.

De belangrijkste oorzaak van groei in het aantal klanten is de zorgpremie. Sommige verzekeraars hebben hun zorgpremie dit jaar verlaagd of onveranderd gelaten. Daardoor konden zij rekenen op minder uitstroom en meer aanwas van nieuwe klanten.

Minder collectief verzekerd

Verder is opvallend dat er steeds minder consumenten collectief zijn verzekerd. Een mogelijke oorzaak is dat de premieverschillen tussen collectieve verzekeringen en individuele polissen steeds meer afnemen. In 2018 betaalt een collectief verzekerde nog maar 23 euro per jaar minder dan iemand met een reguliere zorgverzekering. Dat was voorgaande jaren meer dan 50 euro.

Een andere oorzaak kan zijn dat er in gemeenten steeds minder minimapolissen worden aangeboden. Ook wil de overheid een einde maken aan de hoge ‘nepkortingen’ die gelden voor collectieve zorgverzekeringen. In 2020 mag de korting op een basispolis nog maar 5 procent bedragen.

Een opmerkelijk feit blijft dat ongeveer de helft van alle Nederlanders nog nooit zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Van de 1,1 miljoen overstappers dit jaar, stapte een kwart van de verzekerden voor het eerst over.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.