Nederland telt 230.000 wanbetalers zorgverzekering

Nederland telt 230.000 wanbetalers zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - 3 reacties

Nederland telt 230.000 wanbetalers zorgverzekering

Van de ruim 13,5 miljoen Nederlanders die premieplichtig zijn voor de zorgverzekering is 1,7 procent aangemerkt als wanbetaler. Dat zijn bijna 230.000 personen (peildatum: 31 december 2017).

Het goede nieuws is dat het aantal mensen met een betalingsachterstand van meer dan zes maanden in 2017 is gedaald met acht procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal wanbetalers was begin 2018 ongeveer 100.000 lager dan begin 2015.

Volgens onderzoek is dit het resultaat van diverse aanpassingen in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede inspanningen van gemeenten en verzekeraars.

Meeste wanbetalers in Rotterdam

In sommige gemeenten is het gemiddeld aantal wanbetalers beduidend hoger, zoals Rotterdam, waar bijna 1 op de 20 inwoners een betalingsachterstand heeft van zes maanden of langer. In 2015 behaalde het aantal wanbetalers in Nederland een piek: maar liefst 330.000 personen.

Inmiddels is het aantal wanbetalers in 90 procent van alle gemeenten gedaald. Reden hiervoor is dat gemeenten en zorgverzekeraars nauwer samenwerken om bijstandsgerechtigden met premieschulden te helpen, bijvoorbeeld bij het treffen van een betalingsregeling.

Registratie

Iemand wordt bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geregistreerd als wanbetaler van de zorgverzekering als hij/zij zes maanden of langer geen premie heeft betaald voor de basisverzekering. Dit staat beschreven in de regeling wanbetalers.

Als wanbetaler:

 • Kun je geen gebruik maken van een aanvullende zorgverzekering
 • Mag je niet overstappen van zorgverzekering totdat de volledige schuld is afgelost
 • Betaal je een hogere, bestuursrechtelijke premie
 • Kan beslag worden gelegd op je loon, toeslagen en uitkeringen

De aanmelding bij het CAK wordt opgeschort als de verzekerde zijn/haar schuld volledig aflost of als er een betalingsregeling is getroffen met de zorgverzekeraar. Zodra er een betalingsregeling is getroffen, hoeft men bovendien geen hogere bestuursrechtelijke premie meer te betalen.

Heb je zelf een betalingsachterstand van je premie of je eigen bijdrage? Kijk dan op Zorgverzekeringslijn.nl voor tips en advies.

3 reacties

 • RR. Zichem

  Nederland kenmerkt zich weer als het Walhalla van de whiteboard criminaliteit; de rijke stinkerds die het werkvolk uit persen als een citroen en weggooien als er geen druppel sap meer uit te halen valt !
  Het begint met het criminaliseren van deze verzekerden; noem ze “wan betalers”.
  Dat ze door werkeloosheid, scheiding of andere problemen als erge/ dure ziekte , en/of
  sterfte van partners / kinderen een betaal achterstand oplopen is in de hedendaagse werkelijkheid al algemeen bekend.
  Maar als je vraagt om als alleenstaande en/of werkeloze over te stappen naar een collectieve Gemeentelijke verzekering die goedkoper is, wordt dat geweigerd !
  Volgens logica echter zal je bij het betalen van een LAGERE Premie juist meer financiële ruimte hebben om jou betaal achterstand te betalen.
  Maar volgens hun logica; dus DE wet mag je NIET overstappen en MOET je OOK NOG een HOGERE premie betalen aan de verzekeraar !!!
  Het afbetalen van jou achterstand wordt dus praktisch onmogelijk !!!
  Als iemand dus in het water valt moet je dus geen touw of drijfband naar de persoon gooien om die uit het water te helpen.
  Maar moet je juist extra gewicht aan de persoon ophangen zodat die onmogelijk uit het water kan geraken totdat die sterft !

  • BBert

   @R. Zichem hallo, ik herken wat u schrijft. Nederland houdt van straffen, boete doen etc.. En als je een gouden pink hebt kan je dat redelijk ontlopen.

 • Hhar

  Hoe komt het dat Nederland plus minus 230.000 Nederlanders heeft die zogenaamd wanbetaler zijn bij de zorgverzekering?.

  Ten eerste door de zorgverzekeringen zelf die de premie fors heeft verhoogd.
  En ook door deze regering die zegt, dat iedereen er is op vooruit gegaan.Nu dit is niet waar, iedereen heeft er wel wat bij gehad maar men vergeet erbij te vertellen dat de prijzen nadien weer fors zijn gestegen en niet te vergeten de BTW die aardig omhoog is gegaan.
  Al met al komt men dan uit op iedereen er wat bij maar dit wordt er door verhogingen weer afgehaald.
  Dus is dit weer een sigaar uit eigen doos.vroeger zaten er nog sigarenbandjes om maar door bezuinigingen zijn ze er niet om heen gedaan).

  Bij na rekening blijkt dus dat iedereen er wat bij heeft gehad, de een veel de andere weinig.
  Maar uit berekening zijn de AOW-ers met klein pensioentje chronisch zieken en bijstandgerechtigden weer de dupe van alles. Ondanks de zorgtoeslag en de huurtoeslag is wat deze groepen er bijkrijgt nihil.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.