Nederland telt 230.000 wanbetalers zorgverzekering

Nederland telt 230.000 wanbetalers zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Nederland telt 230.000 wanbetalers zorgverzekering

Van de ruim 13,5 miljoen Nederlanders die premieplichtig zijn voor de zorgverzekering is 1,7 procent aangemerkt als wanbetaler. Dat zijn bijna 230.000 personen (peildatum: 31 december 2017).

Het goede nieuws is dat het aantal mensen met een betalingsachterstand van meer dan zes maanden in 2017 is gedaald met acht procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal wanbetalers was begin 2018 ongeveer 100.000 lager dan begin 2015.

Volgens onderzoek is dit het resultaat van diverse aanpassingen in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede inspanningen van gemeenten en verzekeraars.

Meeste wanbetalers in Rotterdam

In sommige gemeenten is het gemiddeld aantal wanbetalers beduidend hoger, zoals Rotterdam, waar bijna 1 op de 20 inwoners een betalingsachterstand heeft van zes maanden of langer. In 2015 behaalde het aantal wanbetalers in Nederland een piek: maar liefst 330.000 personen.

Inmiddels is het aantal wanbetalers in 90 procent van alle gemeenten gedaald. Reden hiervoor is dat gemeenten en zorgverzekeraars nauwer samenwerken om bijstandsgerechtigden met premieschulden te helpen, bijvoorbeeld bij het treffen van een betalingsregeling.

Registratie

Iemand wordt bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geregistreerd als wanbetaler van de zorgverzekering als hij/zij zes maanden of langer geen premie heeft betaald voor de basisverzekering. Dit staat beschreven in de regeling wanbetalers.

Als wanbetaler:

  • Kun je geen gebruik maken van een aanvullende zorgverzekering
  • Mag je niet overstappen van zorgverzekering totdat de volledige schuld is afgelost
  • Betaal je een hogere, bestuursrechtelijke premie
  • Kan beslag worden gelegd op je loon, toeslagen en uitkeringen

De aanmelding bij het CAK wordt opgeschort als de verzekerde zijn/haar schuld volledig aflost of als er een betalingsregeling is getroffen met de zorgverzekeraar. Zodra er een betalingsregeling is getroffen, hoeft men bovendien geen hogere bestuursrechtelijke premie meer te betalen.

Heb je zelf een betalingsachterstand van je premie of je eigen bijdrage? Kijk dan op Zorgverzekeringslijn.nl voor tips en advies.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.