Zorgverzekering 2019


“Zorgverzekering duurder in 2019”

Premie zorgverzekering 2018

Het is onvermijdelijk dat de zorgverzekering per 1 januari 2019 weer duurder gaat worden. Sterker nog, zorgverzekeraar CZ heeft al aangekondigd dat de premie volgend jaar met minimaal 84 euro zal stijgen.

Oorzaak

De stijging wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten de laatste jaren alleen maar toenemen. Bovendien nemen de financiële reserves – die verzekeraars gebruiken om de premie te drukken – juist af.

Een zorgverzekering vergelijken, loont daarom ook in 2019 zeker de moeite.

“Eigen risico blijft gelijk”

Het eigen risico zal in 2019 gelijk blijven op 385 euro per verzekerde. Dit is afgesproken in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Eigen bijdrage

Een opvallende wijziging in de voorwaarden van de basisverzekering is dat de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019 maximaal 250 euro bedraagt. Op dit moment is er geen grens gesteld.

Let op: deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

“Basispakket gaat veranderen”

De basisverzekering wordt in 2019 op een aantal punten gewijzigd. Er komen bepaalde behandelvormen bij, maar er worden ook zorgvormen geschrapt.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Paracetamol (1000 mg) wordt niet meer vergoed.
 • Er komt een ruimere vergoedingsregeling voor zittend ziekenvervoer.
 • Hulp bij overgewicht (gecombineerde leefstijl interventie) wordt opgenomen in het basispakket.
 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie direct vergoed.

Het laatste nieuws over Zorgverzekering 2019

Eén procent verzekerden goed voor 25 procent zorgkosten

Eén procent verzekerden goed voor 25 procent zorgkosten

- Reacties 2

25 procent van alle zorgkosten die voortvloeien uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden gemaakt door slechts 1 procent van de verzekerde populatie. Deze groep maakt gemiddeld 61.000 euro aan zorgkosten op jaarbasis. Dat blijkt uit een onderzoek van Vektis.

Een nog kleinere groep, zo’n 107 mensen, maakt jaarlijks gemiddeld 700.000 euro aan zorgkosten. Deze patiënten zijn vaak afhankelijk van dure behandelingen en medicijnen.

Lees meer
Duur medicijn spierziekte toch in basispakket

Duur medicijn spierziekte toch in basispakket

- Reacties 2

Het geneesmiddel Spinraza tegen de spierziekte SMA wordt per 1 augustus onderdeel van het verzekerde pakket. Minister Bruno Bruins en de fabrikant zijn samen tot een akkoord gekomen over de prijs. De kosten van het medicijn lagen aanvankelijk op meer dan een half miljoen euro per patiënt.

De onderhandelingspositie van Bruins werd versterkt, doordat ook de Belgische minister van Volksgezondheid bij de onderhandelingen betrokken was.

Lees meer
Hiv-preventiepil vergoed via zorgverzekering

Hiv-preventiepil vergoed via zorgverzekering

- geen reacties

Mannen die seks hebben met mannen komen binnenkort in aanmerking voor vergoeding van het middel PrEP: een hiv-preventiemiddel. Het middel kan een hiv-bestemming voorkomen, mits goed gebruikt.

PrEP wordt als een proef de komende vijf jaar vergoed voor seksueel actieve homoseksuelen. Er gaat een eigen bijdrage gelden van 25 procent voor het medicijn. Dat komt neer op ongeveer 12 euro per maand.

Lees meer
Boetepremie kwijtgescholden bij aflossen schuld zorgverzekering

Boetepremie kwijtgescholden bij aflossen schuld zorgverzekering

- Reacties 5

Voor verzekerden die een betalingsachterstand hebben bij hun zorgverzekeraar is er dus goed nieuws: zij hoeven boetepremie na het aflossen schuld bij hun zorgverzekeraar niet meer te betalen. Het Centraal Administratie Kantoor scheldt per 1 augustus 2018 alle openstaande bestuursrechtelijke premie kwijt.

Voorwaarde is wel dat de verzekerde alle schulden van de zorgpremie, het eigen risico en incassokosten aflost.

Lees meer
10 miljoen Nederlanders kiezen te dure zorgverzekering

10 miljoen Nederlanders kiezen te dure zorgverzekering

- Reacties 2

Bijna 10 miljoen Nederlanders heeft een onnodig dure zorgverzekering. Door over te stappen naar een voordelig alternatief kunnen zij gemiddeld 93 euro per jaar besparen. Dat blijkt uit een onderzoek van de toezichthouders: Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Veel Nederlanders vinden het lastig om basisverzekeringen van elkaar te onderscheiden. Door het gebrek aan goede informatie en het enorme aanbod collectieve verzekeringen kiest men daardoor vaak een onnodige dure polis.

Lees meer
Wijkverpleging verandert in 2019

Wijkverpleging verandert in 2019

- Reacties 2

De Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt in 2019 gewijzigd als het gaat om de wijkverpleging. De tarieven voor niet-gecontracteerde zorg aan grotendeels omlaag. Hierdoor wordt het aantrekkelijk voor zorgverleners om contracten te sluiten met verzekeraars. Verder verdwijnt de minutenregistratie.

Persoonlijke verzorging en verpleging voor kinderen wordt een aparte zorgprestatie en krijgt een integrale bekostiging.

Lees meer

Wat verandert er in de zorgverzekering van 2019?

Ook in 2019 zal er weer wat gaan veranderen rondom de zorgverzekering. De belangrijkste wijzigingen die zich afspelen aan de financiële kant worden hieronder voor je opgesomd:

 • De premie van de basisverzekering gaat omhoog: waarschijnlijk rond de 7 à 8 euro per maand.
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk op een bedrag van 385 euro per verzekerde.
 • De zorgtoeslag voor de minimuminkomens zal hoogstwaarschijnlijk meestijgen met de premie.

Dekking zorgverzekering

Maar ook in de dekking van de basisverzekering gaat er wat veranderen. Het basispakket wordt op een aantal punten uitgebreid. Tegelijkertijd zijn er ook vergoedingen die verdwijnen. Een overzicht:

 • Huisartsen kunnen een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voorschrijven voor mensen met overgewicht. Deze wordt vergoed door de basisverzekering.
 • Er komt een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld voor patiënten die naar consulten of onderzoek moeten in het kader van hun behandeling.
 • De eerste 21 behandelingen oefentherapie bij COPD hoeven patiënten niet langer zelf te betalen. Erg geldt direct vergoeding via de basisverzekering.
 • Paracetamol (1.000 mg) en voedingssupplementen die bij de drogist of supermarkt te koop zijn worden niet langer vergoed uit het basispakket.

Belangrijke data

Een overzicht van belangrijke data voor de zorgverzekering van volgend jaar:

18 september 2018

Prinsjesdag: op deze dag maakt het kabinet de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de zorgverzekering van komend kalenderjaar. Denk aan de hoogte van de nominale premie, de zorgtoeslag en de volledige begroting voor de volksgezondheid.

24 september 2018

Een week na Prinsjesdag is de datum waarop zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw de eerste premie voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend maakt.

Dit is vaak een leidraad voor de verzekeringspremie bij overige verzekeraars.

12 november 2018

De uiterste datum waarop alle zorgverzekeraars hun zorgpremie voor 2019 bekend moeten maken. Vanaf dit moment kun je een zorgverzekering vergelijken.

31 december 2018

Dit is de uiterste datum voor het wisselen van verzekeraar, waarbij je huidige zorgpolis automatisch wordt opgezegd.