Zorgverzekering 2019


“Zorgverzekering duurder in 2019”

Premie zorgverzekering 2018

Het is onvermijdelijk dat de zorgverzekering per 1 januari 2019 weer duurder gaat worden. Sterker nog, zorgverzekeraar CZ heeft al aangekondigd dat de premie volgend jaar met minimaal 84 euro zal stijgen.

Oorzaak

De stijging wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten de laatste jaren alleen maar toenemen. Bovendien nemen de financiële reserves – die verzekeraars gebruiken om de premie te drukken – juist af.

Een zorgverzekering vergelijken, loont daarom ook in 2019 zeker de moeite.

“Eigen risico blijft gelijk”

Het eigen risico zal in 2019 gelijk blijven op 385 euro per verzekerde. Dit is afgesproken in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Eigen bijdrage

Een opvallende wijziging in de voorwaarden van de basisverzekering is dat de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019 maximaal 250 euro bedraagt. Op dit moment is er geen grens gesteld.

Let op: deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

“Basispakket gaat veranderen”

De basisverzekering wordt in 2019 op een aantal punten gewijzigd. Er komen bepaalde behandelvormen bij, maar er worden ook zorgvormen geschrapt.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Paracetamol (1000 mg) wordt niet meer vergoed.
 • Er komt een ruimere vergoedingsregeling voor zittend ziekenvervoer.
 • Hulp bij overgewicht (gecombineerde leefstijl interventie) wordt opgenomen in het basispakket.
 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie direct vergoed.

Het laatste nieuws over Zorgverzekering 2019

Paracetamol geschrapt uit zorgverzekering 2019

Paracetamol geschrapt uit zorgverzekering 2019

- geen reacties

Wie volgend jaar door de huisarts paracetamol of voedingssupplement krijgt voorgeschreven, moet deze zelf gaan betalen. De kosten zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo laag dat patiënten deze net zo goed zelf kunnen dragen. Daarmee wordt 20 miljoen euro bespaard.

Het reumafonds is ontzet door de maatregel, omdat honderdduizenden reumapatiënten afhankelijk zijn van deze middelen. Zij gaan hierdoor jaarlijks 80 tot 200 euro meer aan zorgkosten maken.

Lees meer
Zorgkosten Nederland bijna 100 miljard

Zorgkosten Nederland bijna 100 miljard

- geen reacties

De totale kosten voor de gezondheidszorg bedroegen in 2017 97,5 miljard euro. Dat is 2,0 miljard meer dan in 2016 en goed voor 10,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het grootste deel van de zorgkosten komt voort uit de medisch specialistische zorg, die in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra wordt geleverd.

In dit artikel vind je een infographic met de verdeling van de zorgkosten in Nederland.

Lees meer
435 miljoen extra naar wijkverpleging

435 miljoen extra naar wijkverpleging

- geen reacties

Het ministerie van Volksgezondheid maakt 435 miljoen euro vrij om de wijkverpleging te verbeteren. De zorg moet efficiënter, dichter bij de patiënt en sneller kunnen worden ingezet. Daardoor kan duurdere zorg, bijvoorbeeld via de Wet langdurige zorg, waarbij mensen soms naar een verpleeghuis moeten, meer voorkomen worden.

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen zijn positief over het extra budget.

Lees meer
‘Meer geld voor preventie in zorgverzekering’

‘Meer geld voor preventie in zorgverzekering’

- geen reacties

Er moet meer geld naar preventie in de zorg. Dat stelt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Om dit te bewerkstelligen wil hij Zorgverzekeringswet wijzigen en meer geld vrijmaken. Op dit moment gaat er slechts vijf procent van het totale zorgbudget op aan preventie.

Door extra geld en het toevoegen van een prikkel krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om in te zetten op een gezonde levensstijl bij verzekerden.

Lees meer
Ruim 100 miljoen voor ontwikkeling veelbelovende zorg

Ruim 100 miljoen voor ontwikkeling veelbelovende zorg

- Reacties 2

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg stelt een bedrag van 105 miljoen euro beschikbaar om veelbelovende medische technologieën en behandelmethoden sneller in het basispakket te krijgen. De patiënt kan daardoor sneller en beter worden geholpen, is de gedachte.

Het geld wordt gebruikt voor grondig wetenschappelijk onderzoek dat moet aantonen of een bepaalde behandeling wel of niet effectief is.

Lees meer
‘Zieken duurder uit door vrijwillig eigen risico’

‘Zieken duurder uit door vrijwillig eigen risico’

- geen reacties

Volgens het Centraal Planbureau betalen zieke mensen gemiddeld 5 euro meer voor hun zorgverzekering, omdat steeds meer gezonde mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico, in ruil voor een korting op de premie. Het vrijwillige risico zou zelfs een gevaar zijn voor het het solidariteitsprincipe.

Die korting kan overigens fors oplopen: tot wel 300 euro per jaar. Het is daarom niet vreemd dat ruim 12 procent van alle Nederlanders kiest voor een hoger eigen risico.

Lees meer

Wat verandert er in de zorgverzekering van 2019?

Ook in 2019 zal er weer wat gaan veranderen rondom de zorgverzekering. De belangrijkste wijzigingen die zich afspelen aan de financiële kant worden hieronder voor je opgesomd:

 • De premie van de basisverzekering gaat omhoog: waarschijnlijk rond de 7 à 8 euro per maand.
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk op een bedrag van 385 euro per verzekerde.
 • De zorgtoeslag voor de minimuminkomens zal hoogstwaarschijnlijk meestijgen met de premie.

Dekking zorgverzekering

Maar ook in de dekking van de basisverzekering gaat er wat veranderen. Het basispakket wordt op een aantal punten uitgebreid. Tegelijkertijd zijn er ook vergoedingen die verdwijnen. Een overzicht:

 • Huisartsen kunnen een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voorschrijven voor mensen met overgewicht. Deze wordt vergoed door de basisverzekering.
 • Er komt een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld voor patiënten die naar consulten of onderzoek moeten in het kader van hun behandeling.
 • De eerste 21 behandelingen oefentherapie bij COPD hoeven patiënten niet langer zelf te betalen. Erg geldt direct vergoeding via de basisverzekering.
 • Paracetamol (1.000 mg) en voedingssupplementen die bij de drogist of supermarkt te koop zijn worden niet langer vergoed uit het basispakket.

Belangrijke data

Een overzicht van belangrijke data voor de zorgverzekering van volgend jaar:

18 september 2018

Prinsjesdag: op deze dag maakt het kabinet de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de zorgverzekering van komend kalenderjaar. Denk aan de hoogte van de nominale premie, de zorgtoeslag en de volledige begroting voor de volksgezondheid.

24 september 2018

Een week na Prinsjesdag is de datum waarop zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw de eerste premie voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend maakt.

Dit is vaak een leidraad voor de verzekeringspremie bij overige verzekeraars.

12 november 2018

De uiterste datum waarop alle zorgverzekeraars hun zorgpremie voor 2019 bekend moeten maken. Vanaf dit moment kun je een zorgverzekering vergelijken.

31 december 2018

Dit is de uiterste datum voor het wisselen van verzekeraar, waarbij je huidige zorgpolis automatisch wordt opgezegd.