Laatste nieuws

‘Medicijn longkanker niet vergoeden door basisverzekering’

‘Medicijn longkanker niet vergoeden door basisverzekering’

geen reacties

Het geneesmiddel Atezolizumab, ter behandeling van longkanker, moet niet worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Daarover adviseert Zorginstituut Nederland. Het middel is te duur. Zeker gezien het feit dat er al twee alternatieven voor Atezolizumab op de markt zijn.

Een derde alternatief zou juist een prijsdempend effect moeten geven en moeten zorgen voor meer concurrentie. Maar daar is helemaal geen sprake van.

Lees het volledige artikel

Medicijn spierziekte niet in basisverzekering

Medicijn spierziekte niet in basisverzekering

geen reacties

Het medicijn Spinraza voor de zeldzame spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) kan voorlopig niet rekenen op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het voorlopige advies dat op 26 januari werd gegeven door een speciale adviescommissie van Zorginstituut Nederland wordt ook door het bestuur van overgenomen.

De prijs van het middel ligt simpelweg te hoog, namelijk op zo’n slordige 250.000 euro per patiënt per jaar. Dat is veel meer dan de normale maatstaf die het Zorginstituut hanteert.

Lees het volledige artikel

Zorgverzekering in 2019: wat is er al bekend?

Zorgverzekering in 2019: wat is er al bekend?

4 reacties

Ook in 2019 zal er weer wat veranderen rondom de zorgverzekering. Tijdens Prinsjesdag worden de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd, zoals de hoogte van de nominale premie en de zorgtoeslag. Toch zijn er begin dit jaar, in februari, al een aantal dingen bekend over de zorg en de basisverzekering in 2019.

Zo is al bekend dat het eigen risico gelijk blijft en dat het basispakket waarschijnlijk wordt uitgebreid met een nieuwe behandeling van overgewicht en obesitas. Ook kunnen we weer nieuwe geneesmiddelen verwachten die beschikbaar worden gesteld aan de patiënt.

Lees het volledige artikel

Zorgstelsel Nederland nummer 1 Europa

Zorgstelsel Nederland nummer 1 Europa

10 reacties

Nederland staat bovenaan als het gaat om de landen in Europa met het beste zorgstelsel. Ons land scoort goed op verschillende criteria, zoals toegankelijkheid, preventie en behandelingsresultaten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Health Consumer Powerhouse (HCP), die de gebruiksvriendelijkheid van Europese zorgstelsels meet.

Nederland scoort 928 uit de maximaal 1.000 punten. Dat zijn 26 punten meer dan de nummer 2, Denemarken. HCP concludeert overigens dat de algehele gezondheidszorg in Europa verbetert.

Lees het volledige artikel

Ruim miljoen Nederlanders wisselen van zorgverzekering

Ruim miljoen Nederlanders wisselen van zorgverzekering

geen reacties

Per 1 januari van dit jaar hebben 1,1 miljoen Nederlanders een nieuwe zorgverzekeraar. Zij zijn voor 1 januari overgestapt van zorgverzekering of hebben hun huidige polis opgezegd en voor 1 februari een nieuwe zorgpolis uitgekozen. Dit komt neer op 6,2 procent van de verzekerde bevolking, blijk uit gegevens van Vektis.

In de afgelopen twee jaar lag het aantal overstappers iets hoger, namelijk op respectievelijk 6,4 en 6,9 procent. De oorzaak voor het lagere percentage overstappers is niet bekend bij Vektis.

Lees het volledige artikel

Angst voor de tandarts? Dit vergoedt je zorgverzekering

Angst voor de tandarts? Dit vergoedt je zorgverzekering

2 reacties

Angst voor de tandarts komt veel voor. Sommige mensen hebben zelfs een extreme angst voor de tandarts, waardoor zij de tandendokter bewust vermijden. Dit heeft als gevolg dat het gebit sterk achteruit kan gaan. Gelukkig zijn er allerlei manieren om angst voor de tandarts te verhelpen, dan wel ermee om te gaan.

Ook bestaat er een angsttandarts die gewend is om mensen te behandelen die een extreme angst hebben. De extra tijd die de angsttandarts nodig heeft, kan worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Lees het volledige artikel

Duur medicijn spierziekte nog niet vergoed uit basispakket

Duur medicijn spierziekte nog niet vergoed uit basispakket

geen reacties

Het geneesmiddel Spinraza voor de spierziekte SMA wordt voorlopig nog niet gedekt via de basisverzekering. Althans, als het aan een commissie van Zorginstituut Nederland ligt. Zij brachten vandaag een negatief advies uit over de vergoeding van het middel uit het basispakket.

De prijs die de medicijnfabrikant vraagt – zo’n 240.000 euro per patient per jaar – vindt de commissie te hoog voor de gezondheidswinst die te behalen valt. Ook de minister van Medische zorg, Bruno Bruins vindt de kosten te hoog.

Lees het volledige artikel

‘Verlaging eigen risico DSW zorgt voor oneerlijke concurrentie’

‘Verlaging eigen risico DSW zorgt voor oneerlijke concurrentie’

geen reacties

De verlaging van het eigen risico naar 375 euro die verzekeraar DSW vorig jaar aankondigde is niet helemaal volgens de regels. Dat stellen experts en advocaten die zijn gespecialiseerd in gezondheidswet- en regelgeving, waaronder Marco Varkevisser, Hoogleraar gezondheidszorg.

Volgens experts mag het eigen risico alleen worden verlaagd als patiënten bewust worden gestimuleerd om te kiezen voor specifieke zorgverleners of bepaalde zorgvormen. Maar daar is bij DSW geen sprake van. Hierdoor zou oneerlijke concurrentie ontstaan.

Lees het volledige artikel