Laatste nieuws

Zorgverzekeraar krijgt minder macht, maar zorgkosten stijgen

Zorgverzekeraar krijgt minder macht, maar zorgkosten stijgen

1 reactie

Zorgverzekeraars verloren onlangs twee belangrijke rechtszaken die de machtspositie van de verzekeraars aanzienlijk heeft ingeperkt. Doordat verzekeraars voortaan meer moeten gaan vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg zal met name de thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz) duurder worden.

Hierdoor zal ook de premie voor de verzekerden moeten gaan stijgen. De verzekeraars gaan nog in beroep, is de verwachting.

Lees het volledige artikel

Hoge werkdruk in de zorg kost miljarden

Hoge werkdruk in de zorg kost miljarden

geen reacties

De bezuinigingen en decentralisatie in de zorg heeft ervoor gezorgd dat de werkdruk in de zorg zeer sterk is toegenomen. Artsen en zorgverleners ervaren daardoor meer stress waardoor het langdurige ziekteverzuim sterk is gestegen. Maar liefst 6 procent van de zorgmedewerkers zat in 2017 langdurig ziek thuis.

Het grootschalige ziekteverzuim kost ruim een half miljard euro per jaar, zo blijkt uit berekeningen. Mits er actie wordt ondernomen, gaat de premie van de zorgverzekering volgend jaar dus fors omhoog.

Lees het volledige artikel

‘Medicijn longkanker niet vergoeden door basisverzekering’

‘Medicijn longkanker niet vergoeden door basisverzekering’

geen reacties

Het geneesmiddel Atezolizumab, ter behandeling van longkanker, moet niet worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Daarover adviseert Zorginstituut Nederland. Het middel is te duur. Zeker gezien het feit dat er al twee alternatieven voor Atezolizumab op de markt zijn.

Een derde alternatief zou juist een prijsdempend effect moeten geven en moeten zorgen voor meer concurrentie. Maar daar is helemaal geen sprake van.

Lees het volledige artikel

Medicijn spierziekte niet in basisverzekering

Medicijn spierziekte niet in basisverzekering

geen reacties

Het medicijn Spinraza voor de zeldzame spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) kan voorlopig niet rekenen op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het voorlopige advies dat op 26 januari werd gegeven door een speciale adviescommissie van Zorginstituut Nederland wordt ook door het bestuur van overgenomen.

De prijs van het middel ligt simpelweg te hoog, namelijk op zo’n slordige 250.000 euro per patiënt per jaar. Dat is veel meer dan de normale maatstaf die het Zorginstituut hanteert.

Lees het volledige artikel

Zorgverzekering in 2019: wat is er al bekend?

Zorgverzekering in 2019: wat is er al bekend?

4 reacties

Ook in 2019 zal er weer wat veranderen rondom de zorgverzekering. Tijdens Prinsjesdag worden de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd, zoals de hoogte van de nominale premie en de zorgtoeslag. Toch zijn er begin dit jaar, in februari, al een aantal dingen bekend over de zorg en de basisverzekering in 2019.

Zo is al bekend dat het eigen risico gelijk blijft en dat het basispakket waarschijnlijk wordt uitgebreid met een nieuwe behandeling van overgewicht en obesitas. Ook kunnen we weer nieuwe geneesmiddelen verwachten die beschikbaar worden gesteld aan de patiënt.

Lees het volledige artikel

Zorgstelsel Nederland nummer 1 Europa

Zorgstelsel Nederland nummer 1 Europa

7 reacties

Nederland staat bovenaan als het gaat om de landen in Europa met het beste zorgstelsel. Ons land scoort goed op verschillende criteria, zoals toegankelijkheid, preventie en behandelingsresultaten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Health Consumer Powerhouse (HCP), die de gebruiksvriendelijkheid van Europese zorgstelsels meet.

Nederland scoort 928 uit de maximaal 1.000 punten. Dat zijn 26 punten meer dan de nummer 2, Denemarken. HCP concludeert overigens dat de algehele gezondheidszorg in Europa verbetert.

Lees het volledige artikel

Ruim miljoen Nederlanders wisselen van zorgverzekering

Ruim miljoen Nederlanders wisselen van zorgverzekering

geen reacties

Per 1 januari van dit jaar hebben 1,1 miljoen Nederlanders een nieuwe zorgverzekeraar. Zij zijn voor 1 januari overgestapt van zorgverzekering of hebben hun huidige polis opgezegd en voor 1 februari een nieuwe zorgpolis uitgekozen. Dit komt neer op 6,2 procent van de verzekerde bevolking, blijk uit gegevens van Vektis.

In de afgelopen twee jaar lag het aantal overstappers iets hoger, namelijk op respectievelijk 6,4 en 6,9 procent. De oorzaak voor het lagere percentage overstappers is niet bekend bij Vektis.

Lees het volledige artikel

Angst voor de tandarts? Dit vergoedt je zorgverzekering

Angst voor de tandarts? Dit vergoedt je zorgverzekering

2 reacties

Angst voor de tandarts komt veel voor. Sommige mensen hebben zelfs een extreme angst voor de tandarts, waardoor zij de tandendokter bewust vermijden. Dit heeft als gevolg dat het gebit sterk achteruit kan gaan. Gelukkig zijn er allerlei manieren om angst voor de tandarts te verhelpen, dan wel ermee om te gaan.

Ook bestaat er een angsttandarts die gewend is om mensen te behandelen die een extreme angst hebben. De extra tijd die de angsttandarts nodig heeft, kan worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Lees het volledige artikel