Personeelstekort in de zorg: kabinet trekt extra geld uit

- 0 reacties

Er is een gigantisch personeelstekort in de zorg. Dat blijkt wel uit het aantal vacatures: ruim 130.000 dit jaar. Het probleem is echter dat er voor veel functies geen personeel te vinden is. En dat heeft gevolgen voor iedereen.

Het tekort aan personeel is vooral te zien in ziekenhuizen, in de thuiszorg en in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Maar liefst 80 procent van deze instellingen zoeken naar nieuwe medewerkers, maar zonder succes. Door het tekort aan mankracht nemen de wachtlijsten toe, waardoor patiënten te laat worden geholpen.

Oorzaak tekort

Het tekort aan zorgverleners is ontstaan doordat er een groeiend aantal mensen in de zorg nodig is. Dit komt vooral vanwege de vergrijzing en de strengere kwaliteitseisen in de zorg (meer handen aan het bed). Een andere belangrijke oorzaak is dat de werkdruk voor het bestaande personeel omhoog gaat. Er is daardoor meer werkstress, wat er voor heeft gezorgd dat 6 procent van de artsen en zorgverleners in 2017 ziek thuis zat.

347 miljoen

Om het personeelstekort op te lossen, gaat het kabinet de komende tijd bijna 350 miljoen euro uittrekken om het personeelstekort in zijn totaliteit op te lossen. Zou de overheid niet ingrijpen? Dan kan er binnen vier jaar een tekort ontstaan van ruim 100.000 mensen in de zorg. Het genoemde bedrag staat overigens los van de 2,1 miljard die wordt uitgetrokken om de tekorten in verpleeghuizen aan te pakken.

Het nieuwe geld zal worden gespendeerd aan het opleiden van nieuw personeel, omscholen van huidig personeel en extra stageplekken. Verder komt er een landelijke campagne en komen er op regionaal niveau actieplannen om werken in de zorg te stimuleren en de werkdruk te verminderen. Een speciale commissie ziet er op toe dat het geld op verantwoorde en efficiënte wijze wordt besteed.

UWV

Het UWV komt zelf ook nog met een aantal concrete oplossingen om het probleem aan te pakken:

  • Verschuiven van administratieve taken naar servicemedewerkers en vrijwilligers
  • Betere technologie
  • Schrappen van onnodige registratie
  • Efficiëntere inzet en slimmer roosteren
  • Opleiden van werkzoekenden
  • Aantrekken van personeel uit het buitenland

Het UWV zal de maatregelen voorleggen aan het kabinet.

Bonden tevreden

Vanuit veel fronten is positief gereageerd op de nieuwe maatregelen van het kabinet. ANBO, de grootste seniorenbond in Nederland, geeft aan erg blij te zijn met de toezegging om meer geld uit te trekken voor meer zorgmedewerkers.

Vakbonden CNV en FNV hopen dat de werkdruk nu sterk omlaag gaat en dat er zoveel mogelijk mensen in de zorg aan het werk kunnen worden gezet.

0 reacties op: “Personeelstekort in de zorg: kabinet trekt extra geld uit”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.