Premiestijging restitutiepolis forser dan de rest

Koen Kuijper 6 reacties

Inmiddels zijn de zorgpremies voor 2019 bekend. Wat eens te meer duidelijk wordt is dat wij Nederlanders volgend jaar meer gaan betalen voor onze zorgverzekering.

Opvallend hierbij is dat de premiestijging bij polissen met volledige vrije zorgkeuze – de zogenoemde restitutiepolissen – tot 2 keer zo hoog liggen dan bij veel andere zorgverzekeringen. Vrije keuze van onder meer ziekenhuizen, specialisten en andere zorgverleners hebben een beduidend hoger prijskaartje gekregen.

Verschillen

 • Een restitutiepolis kost in 2019 gemiddeld 8,19 euro meer dan in 2018. De gemiddelde prijs van alle restitutiepolissen komt uit op 126,53 euro per maand.
 • Een naturapolis kost in 2019 gemiddeld 5,79 euro meer dan in 2018. De gemiddelde prijs van komt uit op 115,22 euro per maand.

Lees ook: De goedkoopste premies per polistype

De onderstaande infographic laat dat goed zien:

Vergoeding per zorgpolis

Hieronder wordt uitgelegd wat er per type polis wordt vergoed vanuit de basisverzekering en of je vrije zorgkeuze hebt.

Restitutiepolis

De best dekkende basisverzekering is een restitutiepolis. Met deze polis kies je altijd je eigen ziekenhuis of zorgverlener (vrije zorgkeuze). Ook als de zorgaanbieder niet is gecontracteerd krijg je een vergoeding van ten minste 100 procent van het marktconforme of wettelijke tarief (voor basiszorg).

Het marktconforme tarief is het tarief dat de als redelijk wordt geacht voor de geleverde zorg. Dit zijn gebruikelijke tarieven in de plaats of regio waar de zorgverlener gevestigd is. Het wettelijke tarief is het tarief dat de NZa heeft bepaald. In de praktijk vergoedt een restitutiepolis meestal de volledige rekening voor niet-gecontracteerde zorg.

Let op: de vergoeding van zorg (bijvoorbeeld fysiotherapie) vanuit de aanvullende verzekering kan lager uitvallen dan (of gelijk zijn aan) het gecontracteerde tarief, zelfs bij een restitutiepolis.

Combinatiepolis

Een combinatiepolis combineert de eigenschappen van twee andere polissen, namelijk de naturapolis en restitutiepolis. Kortweg betekent dit dat je voor bepaalde zorgvormen vergoeding krijgt op basis van natura en voor andere zorgvormen op basis van restitutie. Bij een combinatiepolis kies je nog steeds je eigen ziekenhuis en hoef je in principe niet bij te betalen.

Voor overige zorgaanbieders, bijvoorbeeld een fysiotherapeut ligt dit net wat anders. Je krijgt dan 75 tot 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Dit kan per verzekeraar verschillen. Het gemiddelde gecontracteerde tarief is het gemiddelde tarief dat met gecontracteerde zorgaanbieders is afgesproken.

Naturapolis

Bij een naturapolis kun je in (bijna) alle ziekenhuizen terecht. Bij een enkele naturapolis legt de verzekeraar beperkende voorwaarden op, waardoor je voor bepaalde soorten planbare zorg moet bijbetalen als je kiest voor een ziekenhuis dat voor die zorg niet is gecontracteerd.

Als er beperkende voorwaarden zijn, wordt dat duidelijk gemeld in de polisvoorwaarden of op de zorgverzekeringskaart. Voor zorg die wordt geleverd door een niet-gecontracteerde zorgverlener is de vergoeding rond de 65 tot 80 procent.

Budgetpolis

Bij een budgetpolis (of budget naturapolis) is er met meerdere ziekenhuizen geen contract gesloten rondom de vergoeding van zorg. In deze ziekenhuizen betaal je voor planbare zorg zelf een (flink) deel van de rekening. De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg ligt op 60 tot 80 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Wat is planbare zorg?

Planbare zorg is zorg waarvoor je van te voren een afspraak maakt in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een knieoperatie.

Aanbod zorgverzekeringen

Hieronder het aanbod van basisverzekeringen in 2018 en 2019:

Aantal in 2018Aantal in 2019
Restitutiepolissen2023
Combinatiepolis34
Naturapolis2832
Budgetpolis34
Totaal5563

Driekwart van de verzekerden heeft een naturapolis, bijna 20 procent een restitutiepolis en 5 procent een combinatiepolis in 2018.

6 reacties

 • DDick

  ” 100 procent van het marktconforme of wettelijke tarief (voor basiszorg).”

  Is marktconform tarief hetzelfde als wettelijk tarief?
  Zo ja, waarom gebruik je dan 2 termen, zo nee wat is het verschil.

  De verzekeraars strooien met veel verschillende termen die de inhoud camoufleren en slechts verwarring zaaien. Voor de zorgwijzer dient Helderheid het enige moeten zijn dat telt.

  • KKoen

   Beste Dick,
   Het wettelijke tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

   Het marktconforme tarief is het tarief dat volgens Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. Daarbij wordt gekeken welke bedragen alle zorgaanbieders in rekening brengen voor een bepaalde behandeling.

   Hopelijk is het nu een stukje duidelijker.

  • RRia

   Er zijn verzekeraars die zeggen een zuivere restitutiepolis aan te bieden, maar vergoeden “slechts” 90 procent van het marktconforme tarief. Je kunt toch pas van een zuivere restitutiepolis spreken, als zij 100 procent van het (maximum) wettelijke tarief vergoeden?

 • AAd

  Beste minister.Wat een domme opmerking…kijk wat het goedkoopste is.De goedkoopste hoeft niet altijd ook beter te zijn dan de iets duurdere.En ieder jaar veranderen DAAR zit niemand op te wachten.Dat circus.Gewoon allemaal zelfde premie verdeeld over alle zorgverzekeraars,dan ook geen gedoe met wel of niet gecontracteerd.Welk ziekenhuis voor welke aandoening. Geef de Nederlanders hun rust terug en zorg beter voor ze.Dan gaan de zorgkosten gelijk met bakken omlaag

 • WWagenaar

  Ik heb nu op verzoek van Zilverenkruis zelf advies gekregen in december afgelopen jaar een Resitutiepolis te nemen, je had dan een hogere vergoeding voor een aanstaande operatie. Maar nu een jaar later nog tegenwerking ondanks nieuwe polis. Nog niet geopereerd maar wel tegenwerking.
  gekregen. Dus duurder hoeft niet altijd beter te zijn en het hun alleen om de premie te innen, voor de rest alleen ombegrip.

  • AAlex

   Zilveren Kruis Achmea is ook verantwoordelijk voor het omvallen van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuis. De NZa en het ministerie hebben Achmea zelfs gewezen op de zorgplicht voor Lelystad eo, maar Achmea heeft desondanks gewoon de geldkraan dichtgedraaid. Zie de beantwoording van de minister op de vragen uit de Tweede Kamer. Vraag is natuurlijk welke sanctie de NZa of minister gaan geven aan een zorgverzekeraar die zich niet aan de zorgplicht uit de wet houdt. De klacht van Wagenaar is ook helder. Een verstandige consument denkt nog even na over zijn zorgverzekeraar voor 2019.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.