Prinsjesdag: alle veranderingen voor de zorgverzekering (2019)

Koen Kuijper 36 reacties

PrinsjesdagMinister Hoekstra van Financiën heeft de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin staan de belangrijkste veranderingen voor de zorg en zorgverzekering van 2019 (nu ook al bekend voor 2020).

De zorgpremie wordt ruim 10 euro per maand duurder. Het eigen risico blijft bevroren op 385 euro en de zorgtoeslag zal grotendeels meestijgen met de premie. In het basispakket worden dekkingen toegevoegd, maar ook vergoedingen geschrapt. De totale zorguitgaven (begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stijgen naar 79,7 miljard euro.

Update 17 september: Miljoenennota 2020: wat verandert er volgend jaar

In dit artikel worden al deze onderwerpen uitgebreid besproken.

Belangrijkste cijfers

2018 2019 Verschil
Nominale premie (totaal) € 1.308 € 1.432 + € 124
Verplicht eigen risico € 385 € 385 n.v.t.
Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishoudens € 1.139 € 1.233 + € 94
Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishoudens € 2.121 € 2.402 + € 281
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers 6,90% 6,95% + 0,05%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers/zzp’ers 5,65%  5,70% + 0,05%
Premie Wlz 9,65% 9,65% n.v.t.

Infographic

Prinsjesdag 2018: veranderingen zorgverzekering

Zorguitgaven

In 2019 geeft de overheid 2 miljard euro meer uit aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo blijkt uit de miljoenennota. Het gaat om een stijging van 2,6 procent. De totale uitgaven (begroting VWS) bedragen 79,7 miljard euro in 2019. 71 miljard euro voor vrijgemaakt voor de zorg. Dat is vijf miljard meer dan vorig jaar.

350 miljoen wordt gebruikt voor scholing van nieuwe personeel in de (geestelijke) zorg en meer stageplekken. Er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor de verpleeghuiszorg en ambulancezorg.

De zorgkosten per volwassene stijgen van 5.240 euro naar 5.480 euro per jaar.

Zorgkosten per volwassene

Zorgpremie

Iedereen met een zorgverzekering gaat volgend jaar ongeveer 10 euro per maand meer premie betalen. Dat blijkt uit ramingen van het kabinet.

Lees ook: DSW premie 2019 stijgt met 54 euro

De nominale premie, een richtlijn voor ziektekostenverzekeraars, stijgt naar 1.432 euro totaal (124 euro meer dan vorig jaar)

Oorzaken toename zorgpremie:

 1. De lonen in de zorg stijgen, evenals de tarieven voor behandelingen.
 2. De zorgkosten nemen toe door uitbreiding van het basispakket.
 3. De overheveling van de wijkverpleging wordt nog 2 jaar bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet.
 4. De reserves van verzekeraars, om de premiestijging te drukken, nemen af.
 5. Het eigen risico blijft gelijk.

Verzekeraars gebruiken de nominale premie om hun eigen zorgpremies vast te stellen. De verwachting is dat er volgend jaar veel verschil zal zitten in de hoogte van de premies bij de verschillende  verzekeraars. Sommige verzekeraars beschikken namelijk over meer financiële buffers dan anderen.

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2019 bevroren op een bedrag van 385 euro per verzekerde. Dit is al in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bepaald.

Zolang het huidige kabinet aan de macht blijft, zal het eigen risico gelijk blijven. Een aantal partijen, waaronder SP en 50Plus willen het eigen risico helemaal afschaffen. Maar hier is kamerbreed weinig steun voor.

Wel blijft het mogelijk om het eigen risico met maximaal 500 euro vrijwillig te verhogen, in ruil voor een flinke korting op de premie.

Zorgtoeslag

Het kabinet zorgt ervoor dat de minima worden gecompenseerd voor de hogere zorgpremie. Daarom stijgt de zorgtoeslag in 2019:

 • Alleenstaanden: maximaal 94 euro extra
 • Meerpersoonshuishoudens: maximaal 281 euro extra

De zorgtoeslag wordt bepaald als de standaardpremie (de gemiddelde nominale premie plus het gemiddeld eigen risico) minus een bedrag dat een huishouden zelf moet betalen aan zorgpremie.

De hierboven genoemde bedragen zijn gebaseerd op ramingen van de Rijksoverheid. De definitieve hoogte van de toeslag wordt berekend, nadat de ziektekostenverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

Middeninkomens en ouderen zijn de dupe, zij kunnen niet profiteren van de hogere zorgtoeslag. Zij komen veelal niet in aanmerking voor de zorgtoeslag en zullen de financiële klap zelfstandig moeten opvangen.

Basisverzekering

In de inhoud van het basispakket van 2019 vinden een aantal wijzigingen plaats. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden van de basisverzekering.

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

1. Hulp bij overgewicht vergoed

In het basispakket wordt het Gecombineerde Leefstijl Interventieprogramma (kortweg: GLI) opgenomen. Dit programma is bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht en een gezondheidsrisico. Een huisarts kan een GLI voorschrijven. Deze wordt dan uit de basisverzekering vergoed. Er geldt wel een eigen risico.

2. Zware paracetamol en voedingssupplementen niet meer vergoed

Patiënten die zware paracetamol en voedingssupplementen slikken, krijgen deze kosten van deze middelen in 2019 niet meer vergoed. Vooral reumapatiënten gaan daarom volgend jaar extra zorgkosten maken. Het kabinet bespaart hier 40 miljoen euro mee.

3. Oefentherapie bij COPD direct vergoed

Oefentherapie bij COPD wordt in 2019 direct vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten hoeven de eerste 20 behandelingen niet uit eigen zak te betalen. Wel gaan de oefentherapie-behandelingen ten koste van het verplichte (en vrijwillige) eigen risico.

4. Eigen bijdrage medicijnen maximaal 250 euro

Mensen die regelmatig medicatie slikken, bijvoorbeeld voor ADHD, hoeven per 1 januari 2019 niet meer dan 250 euro aan eigen bijdrage te betalen. Het eigen risico van 385 euro is wel van toepassing voor medicijnen.

Op dit moment moeten sommige mensen bij betalen voor hun medicatie, omdat de verzekering de kosten niet volledig vergoed. Bij sommigen kan deze ‘eigen bijdrage’ oplopen tot bijna 1.000 euro. In 2019 geldt er dus een wettelijke grens van 250 euro.

5. Ruimere regeling zittend ziekenvervoer

De vergoeding voor zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Dit is eigen vervoer van patiënten om te kunnen reizen naar een afspraak in een ziekenhuis of kliniek. Aan de huidige aanspraak voor ziekenvervoer wordt het vervoer ten behoeve van controles, consulten en onderzoek toegevoegd als deze primair noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Inkomensafhankelijke bijdragen

De zorgkosten van de regering worden voor een groot deel betaald uit inkomensafhankelijke bijdragen. Dit zijn premies die op basis van het inkomen worden ingehouden door de werkgever of ‘handmatig’ worden opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

In 2019 stijgen de inkomensbijdragen iets. Een overzicht van de bijdragen voor 2018 en 2019:

Soort Bijdrage in 2018 Bijdrage in 2019
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werknemers  6,90%  6,95% (+ 0,05%)
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz: werknemers  9,65%  9,65%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werkgevers  5,65%  5,70% (+ 0,05%)
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz: werkgevers  9,65%  9,65%

Het maximuminkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend is 54.614 euro in 2018. Het maximum-bijdrage-inkomen voor 2019 is nog niet bekend.

Btw-verhoging

Doordat het lage btw-tarief stijgt van 6 naar 9 procent worden veel zaken duurder. Hieronder vallen ook geneesmiddelen, voedingssupplementen en hulpmiddelen, zoals een hoortoestel of kunstgebit.

36 reacties

 • Jjikkie smit

  graag informatie. Wanneer heb je recht op vergoeding vervoer (per auto of OV) naar ziekenhuis volgens de basisverzekering ? En moet je dan de 1e € 250 zelf betalen ?
  dank voor antwoord
  vr gr

 • TTerry

  Wat een onzin, het excuus dat alles niet meer te betalen is om gelijke zorg te kunnen blijven bieden, er is bijna geen enkel land in Europa waar de zorgkosten zo belachelijk duur zijn en daar doen ze het vaak nog beter ook.. Alles is corrupt de medicijn industrie, zorgverzekeraars {moeten zogenaamd miljarden achter de hand hebben als dat waar is} en belachelijke bedragen die zorgverleneners rekenen voor allerlei behandelingen. Zelfs de ambulance moet je in dit land nog van je eigen risico betalen en dat is ook weer een belachelijk bedrag ga zo maar door er is genoeg over op tv geweest hoe het werkelijk in mekaar zit in dit land. Verhalen van echte mensen.. die van alles dagelijks meemaken.

 • DDenijs

  Leuk al die reacties. Niemand doet wat. Ik begrijp de basis niet “solidariteit”. Die is foetsie.
  En je kunt alles erop loslaten: teveel migranten; te weinig kinderen; teveel bewoners (17 miljoen); te weinig Nederlanders; want we hebben weer te weinig kinderen; etc.
  De basis van “solidariteit” is iedereen. Dus ook migranten die Nederlanders zijn met uitkering of werkende. Het doel alles en iedereen hutje bij mutje legt (ook rijk en arm) en dan delen. En dan pas kijken wat je te kort komt en dan weer delen. Want iedereen betaald zelfs werkeloze, kinderen etc.
  En eerlijk gezegd. dat lijkt mij eerlijk (let op: arm betaald bv. € 1000,= maar rijk ook € 1000., en dan niet mopperen). Als je zijn of haar financiën hebt uitgeplozen, dan kun je dat. Niet eerder. Ik wens een ieder heel veel succes om van 17 miljoen mensen de financiën uit te pluizen!!!!!!!!!!! Volgens mij leven wij niet zo lang, je komt tijd te kort!!!!!!!!!
  Er hier ligt de crux. Ga je hier weer delen, waar blijft de eerlijkheid dan. Nu is de hoogte van het inkomen. Verzin het dan zelf wat eerlijk is, maar de inkomensgrenzen zijn vastgelegd door Den Haag.
  Ga dan zelf op het pluche zitten. Er is nog nooit een kok gevonden, die naar ieders smaak kan koken. En ook geen minister.

 • EElla

  Gezinnen en oudere stellen met een laag inkomen of klein AOW’tje kunnen rekenen op maximaal 281 euro per jaar meer toeslag. Ruim voldoende om de kostenpost (248 euro) te compenseren.

 • Ppatrick

  Hoi Koen,
  Ik heb een vraagje over hulp bij overgewicht. Hierin schrijf je dat deze kosten verrekend gaat worden met eigen risico maar valt het niet onder het kopje huisartsenzorg en dus geen eigen risico?

  • KKoen

   Beste Patrick,

   Dat hangt ervan af:
   Voor de GLI geldt geen eigen risico als deze onderdeel is van ketenzorg.
   In andere gevallen betaal je wel eigen risico.

 • JJacky

  Hoi.

  Ik snap dat de gezondheidszorg duur is en medicijnen ook,maar waarom zijn altijd dezelfde mensen de dupe hier van
  Mijn man werkt erg hard gemiddeld 12 uur per dag,maar het meeste van zijn over uren gaat naar de belasting
  Wij krijgen geen zorg en huurtoeslag geen compensatie op de energie kosten
  Nee alles zelf betalen.
  Wij betalen allebei het eigen risico en hoog verzekerd per maand +/- 500 naar de zorgverzekeraar.
  Bij iedere verandering is de mens die modaal verdiend de dupe

 • Hhar

  Kijk maar,nu weer energie belasting omhoog, ouderen weer zwaar getroffen.
  Wat een belei(ij)d voor de ouderen die Nederland heeft helpen opbouwen.
  Betalen, betalen en geen goede oude dag meer.

  • Hhar

   Iedereen gaat met 54 Euro omhoog.
   En zo halen ze de extra,s weer binnen.

 • Jjoost

  Ben blij dat ik niet werkt en van een uitkering leeft en geen kinderen hebt en knetter gek zijn die.

  Ik krijg volledige zorgtoeslag gelukkig.

  Ik heb jullie niets gestuurd om op de VVD te gaan stemmen en VVD is er voor om de zorgpremies te laten stijgen en het stijgt alleen maar. Als de balke ende was gebleven had je zulke rotzooi niet.

  En wanneer er weer verkiezingen zijn stem dan op de FVD of op SP of op PVV die plein voor hogere koopkracht.

  • AAnoniem

   Jij bent de reden dat de kosten stijgen voor werkende Nederlander… Ga werken, uitvreter.

  • Hhar

   Denk na voordat je dit schrijft anoniem waarom anoniem?.
   Ook met Balkenende hebben velen het zuur en niet het zoet gehad of je nu werkte of niet.
   De hogere koop kracht niet voor uitkeringen zieken en ouderen weggelegd blijkt.

 • CCees

  Ziek zijn is de straf na 40 jaar werken en premies betalen en nu geen eten ga maar naar de voedselbank maar ik ben ziek betaal ook nog voor de WMO aan het cak

  • Hhar

   Erg genoeg Cees.

 • BBart

  Adjudant
  Ruilen ikhard werken,jij mijn ziekte

 • AAnja

  Als iedereen nu hetzelfde gaat betalen voor zorgkosten dus ook onze medelanders (asielzoekers) kan de zorgpremie gewoon hetzelfde blijven of zelfs lager

 • AAnita

  Als alle Nederlanders nu eens het aan durven om massaal geeeeen zorg premie te betalen moet je eens kijken hoe snel het omlaag gaat .
  Maar niet allemaal klagen maar gewoon massaal doen kijk ik alleen dat zet geeeeen zoden aan de dijk.
  Maar alle klagers weer je wel dat de Zorgverzekeraars het rijkste zijn.
  En dat het vreselijk corrupt is denk maar eens heeeeeel goed na wat denk je van de apothekers die zoveel verdienen aan medicijnen.
  MvG Anita

  • IIvo

   Beetje zinloze reactie Anita. De zorgpremie moet nu eenmaal omhoog, want onze zorguitgaven stijgen snel. Wat denk je dat het kost om al die dure medicijnen en behandelingen voor te schrijven?

  • JJanny

   Inderdaad een zinloze reactie, helaas. Maar wel een uiting van onmacht. Oorzaak van kosten altijd afschuiven op ouderen. En ja efficiency, weet Den Haag, daar moeten we ook iets aan doen. Maar ja, er gebeurt niets. Op essensiele posities, zowel in de zorg als in de politiek zit het ‘old boys netwerk’
   stevig op de troon. Wat te denken van de heer Bos bv? Links l……. en rechts zakken vullen.

  • AAnoniem

   Ongeveer 18% van de Nederlanders is 65 jaar of ouder. 50% Van de zorgkosten is voor 65+.

   Niet zo gek dat mensen de ouderen de schuld geven omdat zij letterlijk het probleem zijn.

 • JJan

  Nemen we toch geen 1000 mg. Parace als aanvulling vieren we wat vaker ziek en vaker naar dokter en ziekenhuis wordt het nog wat duurder voor overheid
  Dit moet geheel Nederland toepassen

 • PP.J.

  Wanneer krijgen we toeslag voor eten want dat word ook niet meer te betalen

  • Hhar

   Dat is juist de bedoeling van deze regering.
   BTW van 6% naar 9% voor eten.
   Schandalig.

 • EEngels

  Schandallig. Waar is dat cabinet mee bezig… Het is niet meer te betalen

  • RRobert

   Daarom beste mensen stemmen op Geert volgende keer,deze landverraders onder leiding van Rutte met zijn schijnhelige lachje maakt het voor de nederlanders onbetaalbaar of we moeten allen Syrische vluchtingen worden dan is alles gratis

  • Jjoost

   De kans hadden jullie al gehad, maar blijkbaar hebben de meeste Nederlanders er baat aan. De kans hebben jullie laten liggen. Dan moeten jullie alleen op drie partijen gaan stemmen FVD en PVV en SP of 50 plus. Rutte heeft de mensen met een normaal modaal inkomen goed en hard aangepakt. Maar dit wouden jullie toch zelf?

 • JJoke

  Ik heb AOW en heb jammer genoeg reuma , met de pijnstillers is het redelijk uit te houden maar van af 2019 moet ik die zelf betalen wat wel een probleem zal geven met mijn AOW.
  Huur ziekenfonds en energie gaan ook al omhoog , ik krijg nu de keus of mijn pijnstillers kopen zo dat ik dan niet meer echt gezond kan eten of anders om.
  Na 45 jaar te hebben gewerkt is dit mijn oude dag beloning om verdrietig van te worden.

  • Hhar

   En zo zijn er velen met U.
   Waar hebben wij voor gewerkt?.
   Logisch dat men gaat denken niet werken nu beter dan werken.
   En hier zorgt deze regering zelf voor.

  • Hhar

   En zo zijn er duizenden die een slechte oude dag hebben helaas is dit niet verschrikkelijk?.
   Het gaat bij iedereen op z.n humur werken.
   Dit is niet goed voor iedereen.

 • AAdjudant

  Niets nieuws toch?

  De hardwerkende mens gaat er op achteruit en die “Nederlanders” die thuis zitten worden gecompenseerd.

  • NNicolien

   Sommige mensen kiezen er niet voor om thuis te zitten en zouden dolgraag hard willen werken… En volgens mij is berichtgeving precies andersom. Werkenden gaan er juist op vooruit.

  • EElvis

   Hoe bedoel je dat? De werkenden krijgen juist bijna tot geen toeslagen.

  • NNicolien

   Mensen die werken betalen minder inkomstenbelasting. En mensen met een laag inkomen ontvangen meer zorgtoeslag.

  • Jjoost

   Ja dan had je niet op de VVD moeten stemmen. Die nemen het alleen maar op voor de rijk dus iemand die 2x keer modaal gaat er elke jaar op voor uit 500,- euro, door dat de belasting is verlaagd voor de rijkere, dus een 2x keer modaal inkomen is 75000- euro per jaar. En iemand met een normaal modaal inkomen gaat 300,- euro achter uit wat Geert wilders netjes heeft uitgelegd. Als je de algemene debat had gevolgd had je dit ook zelf kunnen weten.

  • Jjoost

   Weetje wie de echte winnaars zijn? De rijke met 75000,- euro per jaar.

   Het probleem is mensen met een normaal modaal inkomen zouden er voor uit er op gaan. Maar dit is blijkbaar niet zo de VVD heeft deze hard werkende mensen voor de gek gehouden en alleen de rijen gaan er voor uit. Ja volgende keer wel weten en beter stemmen op een ander partij FVD of PVV of SP of 50 plus

  • Hhar

   Heeft niets met stemmen te maken, velen hebben in al die jaren op verschillende partijen gestemd
   Maar het bleef zo dat alles duurder en duurder werd.
   En zo zag je dat de rijken rijker werden en de arme armer helaas.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.