Psychologische hulp: wat dekt je zorgverzekering?

Koen Kuijper 2 reacties

Ben je op zoek naar hulp bij psychische problemen? Dan is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Met hem of haar bespreek je jouw mentale klachten en welke problemen je daarbij ondervindt. Vervolgens overlegt de huisarts samen met jou welke vervolgstappen raadzaam kunnen zijn. Dit hangt natuurlijk af van de ernst van de klachten.

Een vraag die bij veel mensen speelt is: wordt psychologische zorg vergoed vanuit de basisverzekering en/of zijn er aanvullende dekkingen mogelijk? Daar ga ik hieronder verder op in.

Lichte psychische klachten

Bij lichte psychische klachten zal de huisarts je waarschijnlijk binnen de praktijk willen behandelen. Je krijgt dan hulp via een ‘Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg’ (POH-GGZ). Dit is een deskundig hulpverlener op het gebied van kortdurende begeleiding bij psychische klachten.

De POH-GGZ zal je vragen stellen over je situatie en je klachten. Vervolgens bekijkt hij/zij samen met jou welke vormen van psychologische hulp zouden kunnen helpen, bijvoorbeeld:

 • Een E-health zorgmodule, zodat je jouw klachten zelfstandig kunt aanpakken
 • Extra hulp via de praktijkondersteuner of de huisarts
 • Doorverwijzing naar een andere zorgaanbieder, zoals een GZ-psycholoog, GGZ-instelling of maatschappelijk werker.

Dit dekt je zorgverzekering:

Huisartsenzorg en de POH-GGZ worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. Voor medicijnen die worden voorgeschreven, betaal je wel eigen risico.

Matige tot ernstige psychische klachten

Als blijkt dat de huisarts en POH-GGZ niet de gewenste hulp kunnen bieden, kan er een doorverwijzing plaatsvinden voor matige of ernstige psychische problematiek. Afhankelijk van de ernst kan er worden doorverwezen naar:

 • Generalistische basis GGZ: behandeling van milde of complexe psychische klachten, bijvoorbeeld een behandeltraject bij een GZ-psycholoog of E-health zorgtraject.
 • Specialistische GGZ: behandeling van ernstige, complexe psychische klachten waarbij gespecialiseerde kennis nodig is. Voorbeeld: behandeling bij een psychiater of opname in een GGZ-instelling met zorg en behandeling.

Binnen de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ vindt er regelmatig terugkoppeling plaats tussen de zorgaanbieder en de huisarts. Bovendien kan er vanuit de Basis GGZ ook worden doorverwezen naar de specialistische GGZ als daar behoefte aan is. Een huisarts of psychiater kan medicatie voorschrijven als dat nodig blijkt.

Afhankelijk van de ernst en aard van de klachten, kan er binnen de GGZ worden gekozen voor verschillende soorten behandeltrajecten:

 1. Kort: kort zorgtraject met e-health en behandeling
 2. Middel: middellang behandeltraject met e-health en behandeling
 3. Intensief: intensief traject met consulten en behandeling bij een psycholoog/psychiater en e-health
 4. Chronisch: langdurig traject met consulten en behandeling bij een psycholoog/psychiater en e-health

Dit dekt je zorgverzekering

De generalistische basis GGZ en specialistische GGZ worden vergoed via de basisverzekering als er een DSM-diagnose en geldige verwijzing is. Je betaalt voor deze zorg wel je eigen risico (385 euro in 2019). Ook voor medicatie die wordt voorgeschreven is het eigen risico van toepassing.

In principe mag je zelf kiezen bij welke psycholoog je onder behandeling wilt zijn. Maar het is dan wel belangrijk om te kijken welk type zorgverzekering je hebt. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar alleen volledig als de zorgaanbieder een contract heeft gesloten met jouw verzekeraar. Anders betaal je mogelijk zelf een deel van de rekening voor de geleverde zorg.

Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar altijd 100 procent van het wettelijke of marktconforme tarief voor zorgaanbieders die geen contract hebben gesloten met de verzekeraar. Je hebt daardoor meer keuzevrijheid uit zorgaanbieder.

Lees ook: Welke zorgpolissen zijn er?

Vergoedingen aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering zijn vergoedingsmogelijkheden voor complementaire geneeswijzen en psychosociale therapieën. Deze kunnen een aanvulling zijn op een behandeling binnen de reguliere geneeskunde. Het kan ook zijn dat je klachten hebt met een psychisch karakter, maar waarbij er onvoldoende wordt vergoed via de basisverzekering.

Op deze pagina’s staat meer informatie over de vergoeding van therapieën bij psychische problematiek, vanuit de aanvullende verzekering (2019):

Infographic

Hieronder zie je een schematisch overzicht van het GGZ-beleid in Nederland.

(klik voor een vergroting)

Als je twijfelt over de vergoeding van psychologische zorg, neem je contact op met je zorgverzekeraar.

2 reacties

 • GGerard Jongbloed

  Hallo, mijn naam is Gerard. Ik heb ernstige ps problemen, ik kan het leven niet meer aan.
  Wil ik wel hulp? Ik weet het niet. Ik heb een drankprobleem en dat heeft alles te maken met mijn verleden. Ik ben eenzaam. Terwijl ik een goede zoon en dochter heb…geen contact meer helaas. Ik heb het lang vol gehouden en het gaat niet meer. Mijn baan op de tocht. Ik ben eenzaam en alleen en geen hulp meer. Ik hoop dat ik nog een beetje geld over kan houden voor mijn zoon en mijn dochter. Zij zijn het belangrijkste in mijn leven ondanks ik geen contact meer met ze heb. Ik heb absoluut veel fouten gemaakt in mijn leven, dat staat buiten kijf. Ik wil er met iemand wel over praten en of het zin heeft? Ik weet het niet. Misschien schrijf ik wel iets van me af en of dat helpt, ik weet het niet? Shitzooi dus. Ik ben eenzaam en bijna 60 jaar. Durf niet meer naar buiten, alleen om boodschappen te halen.

  Mijn gezondheid gaat zienderogen achteruit, het is niet anders. Nu goed, even mijn verhaal kwijt, dat is al heel wat. Ik wens iedereen het beste en in goede gezondheid.
  Gerard

  • HHulp

   @Gerard Jongbloed

   https://mindkorrelatie.nl

   Ik zou hier even naartoe gaan Gerard.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.