Reserves zorgverzekeraars uitgeput: premie 2019 moet omhoog

Reserves zorgverzekeraars uitgeput: premie 2019 moet omhoog

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Reserves zorgverzekeraars uitgeput: premie 2019 moet omhoog

De financiële reserves van zorgverzekeraars bereiken langzamerhand een dieptepunt. Dit speelt met name bij de grote vier verzekeraars: Achmea, CZ, Menzis en VGZ.

De laatste jaren hebben de verzekeraars veel van hun financiële buffers moeten inleveren om de stijging van de zorgpremie binnen de perken te houden. Door inzet van de reserves kon de zorgverzekering onder de kostprijs worden aangeboden. In een periode van drie jaar werd maar liefst 3,6 miljard euro ‘teruggegeven’ aan verzekerden.

Maar deze tijd is nu voorbij, waarschuwen Achmea, CZ, Menzis en VGZ. Er wordt een kritische zone bereikt waarbij de verzekeraars niet langer kunnen interen op hun reserves. Omdat de zorgkosten alleen maar verder toenemen, zal de zorgpremie in 2019 daarom fors omhoog moeten. Verzekerden zullen dit meer dan ooit gaan voelen in hun portemonnee.

Reserves

Alle verzekeringsmaatschappijen worden door De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht om aanzienlijke bedragen in kas te houden. Dit waarborgt namelijk de financiële gezondheid van de bedrijven. In een financiële crisis kan het geld worden gebruikt om de bekostiging van de zorg draaiende te houden.

Er is echter al langere tijd veel kritiek op deze manier van werken, omdat er vele miljoenen euro’s nutteloos op de plank zouden liggen. Geld dat in potentie kan worden gebruikt voor bekostiging van de zorg en het voorkomen van verdere premiestijging. Een deel van de reserves mag namelijk maar worden gebruikt om de premie laag te houden. En dat deel lijkt nu dus op te raken.

Verlies

Al in 2016 maakten alle vier de grote verzekeraars een netto verlies. Deze ontwikkeling heeft zich in 2017 verder doorgezet: drie van de vier grote verzekeraars boekten een aanzienlijk verlies.

Verzekeraar Resultaat 2016 Resultaat 2017
Achmea 196 miljoen verlies 128 miljoen verlies
VGZ 76 miljoen verlies 107 miljoen verlies
CZ 15 miljoen verlies 140 miljoen verlies
Menzis 47 miljoen verlies 45 miljoen winst

Alleen Menzis boekte in 2017 een positief resultaat (45 miljoen euro) maar liet wel de premie met fors meer stijgen dan de concurrentie. Bovendien is de winst van Menzis vooral te danken aan de positieve beleggingsopbrengsten.

Gevarenzone

Voor de zorgverzekeraars zijn er een aantal mogelijkheden om uit de gevarenzone te blijven: het verder verhogen van de premie of het verlagen van de zorgkosten. Dat eerste is volgens de verzekeraars vrijwel zeker noodzakelijk. Sterker nog, de kans is groot dat de zorgpremies veel harder zullen gaan stijgen dan in de afgelopen jaren. Hoeveel de premie in 2019 precies omhoog gaat, is niet duidelijk. Er wordt rekening gehouden met een dubbel zo hoge stijging als dit jaar: zo’n 84 euro per verzekerde.

Sommige verzekeraars staan er positiever in dan andere. Zo is VGZ van mening dat de premie helemaal niet zo hard hoeft te stijgen, omdat er veel geld wordt bespaard, bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg en door het maken van meerjarenafspraken.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.