‘Verlaging eigen risico DSW zorgt voor oneerlijke concurrentie’

Koen Kuijper geen reacties

De verlaging van het eigen risico die zorgverzekeraar DSW doorvoerde per 1 januari 2018, is in strijd met de wet. Volgens advocaten en andere experts maakt de actie van DSW misbruik van wetgeving rondom het eigen risico waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat.

DSW haalde vorig jaar een ‘symbolische’ stunt uit door als enige verzekeraar het eigen risico te verlagen met 10 euro naar een totaal van 375 euro per verzekerde. Met andere woorden, ben je bij DSW verzekerd? Dan betaal je in 2018 maar 375 euro eigen risico, tenzij je deze vrijwillig hebt verhoogd. Ook bij verzekeraar Stad Holland, een label van DSW, is het eigen risico 10 euro minder.

Bij alle andere verzekeraars ligt het eigen risico op de wettelijk vastgestelde 385 euro.

Uitzonderingen

In de wet staat dat een zorgverzekeraar alleen in bepaalde gevallen mag afwijken van het eigen risico:

  • Als de verzekerde bewust kiest voor een hoger (vrijwillig) eigen risico.
  • Als de patiënt wordt gestimuleerd om gebruik te maken van bepaalde – door de zorgverzekeraar – aangewezen zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zijn voor bepaalde behandelingen bijvoorbeeld beter of goedkoper dan de concurrentie.

Het issue bij DSW zit hem echter in het feit dat bij alle zorgaanbieders het eigen risico omlaag gaat, met uitzondering van 13 partijen waar problemen waren bij de declaratie.

Oneigenlijk

Bij DSW is er dus helemaal geen sprake van een sturing naar voorkeursaanbieders. Zo verklaart ook Marco Varkevisser, hoogleraar Health Policy & Management, aan het financieel dagblad. Verzekerden worden volgens hem op geen enkele manier gestimuleerd om te kiezen voor bepaalde zorgverleners. Daarentegen wordt het eigen risico simpelweg stelselmatig verlaagd. Koen Mous, een advocaat die gespecialiseerd is in de gezondheidszorg, stelt dat DSW hiermee het concurrentie-instrument ondermijnt. Ook andere advocaten stuiten op juridische bezwaren.

Bij de bekendmaking van de actie waren de polisvoorwaarden nog niet gepubliceerd. Het was dan ook niet duidelijk hoe DSW zich aan de regels in de wet ging houden.

Reactie ministerie

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg geeft aan dat DSW op een creatieve manier gebruikmaakt van de wet, terwijl die wet eigenlijk specifieker is bedoeld. Desalniettemin ziet de minister geen reden om de wet te wijzigen of in te grijpen bij de verzekeraar. Volgens Bruins wordt de verlaging van het eigen risico gecompenseerd door een iets hogere premie voor alle verzekerden bij DSW. Onder de streep is er dus geen verschil.

Ook volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) – die volgens DSW toestemming heeft gegeven voor de eigen risico-verlaging – zijn er geen bezwaren.

Advocaat Mous vindt echter dat de toezichthouder moet ingrijpen. Hij verklaart dat DSW het gezondheidsinstrument op een onreglementaire manier gebruikt.

Reactie DSW

Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW, laat zelf in een reactie weten volledig achter de actie staan. Hij geeft wel aan dat er een ‘beetje misbruik’ is gemaakt van de wet- en regelgeving, maar dat er geen sprake is van illegale praktijken. Sterker nog, zowel het ministerie van Volksgezondheid en de NZa zouden toestemming hebben gegeven voor de verlaging van het eigen risico-bedrag naar 375 euro.

Bron: FD.nl

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.