Wat vergoedt de zorgverzekering bij revalidatie?

Wat vergoedt de zorgverzekering bij revalidatie?

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Wat vergoedt de zorgverzekering bij revalidatie?

Na ziekte of een ongeval start in veel gevallen het revalidatietraject. Er zijn verschillende revalidatievormen. Soms ligt de focus puur op het lichaam en soms is vooral aandacht voor het mentale vlak. Doel van revalidatie is de conditie van lichaam en/of geest te verbeteren.

De basis zorgverzekering dekt revalidatiezorg, zoals fysiotherapie of ergotherapie onder voorwaarden. Daar ga ik hieronder verder op in. Ook vanuit de aanvullende verzekering zijn er mogelijkheden als aanvulling op de basisdekking.

Revalidatie na een operatie

Na een operatie begint er vaak een revalidatietraject. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Revalidatiezorg na een operatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar je hebt wel een verwijzing nodig van een arts. Daarnaast betaal je eigen risico.

Fysiotherapie

Fysiotherapeutische zorg na een operatie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering als de aandoening staat op de chronische lijst, bijvoorbeeld behandeling van een botfractuur na een knieoperatie. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van een arts, zoals je huisarts.

De basisverzekering dekt dan op grond van medische noodzaak maximaal 12 maanden lang fysiotherapie, maar alleen voor zover dit medisch noodzakelijk is.

Verder belangrijk:

  • De eerste 20 behandelingen fysiotherapie dien je zelf te betalen.
  • De verzekeraar vergoed de kosten vanaf de 21e behandeling. Je betaalt hiervoor eerst het eigen risico.
  • Je krijgt geen vergoeding voor een behandeling van een lichaamsdeel die los van de indicatie staat.

Ergotherapie

Sommige patiënten komen na hun operatie in aanmerking voor vergoeding van ergotherapie. Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur standaard gedekt. Dit valt onder het verplichte (en eventueel het vrijwillige) eigen risico. Een aanvullende verzekering kan extra uren dekking bieden voor ergotherapie.

Medisch specialistische revalidatie (zonder opname)

Soms stelt de arts vast dat je medische specialistische revalidatie nodig hebt, maar daarvoor geen opname nodig is. Je hebt dan meestal vooraf toestemming of een akkoordverklaring nodig van je verzekeraar voordat er wordt vergoed. Neem contact op met je verzekeraar voor meer informatie.

Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie is revalidatie na een behandeling van kanker. Tijdens de behandeling hebben lichaam en geest geleden. Door middel van revalidatie krijg je als patiënt advies en begeleiding bij het herstelproces en verbeteren van de conditie. Dit gebeurt onder begeleiding van een revalidatiearts.

Deze revalidatiezorg wordt tevens vergoed vanuit de basisverzekering. Deze dekking valt onder je eigen risico.

Vanuit de aanvullende verzekering zijn er aanvullende vergoedingsmogelijkheden voor fysiotherapie tijdens een oncologisch revalidatietraject. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar.

Geriatrische revalidatie

Bij veel ouderen gaat de lichamelijke en/of geestelijke conditie er na een ziekenhuisopname en/of operatie er op achteruit. In een revalidatie-instelling komt de patiënt in aanmerking voor meerdere soorten zorg, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Dit noemt men geriatrische revalidatie.

De basisverzekering dekt geriatrische revalidatie als je een verwijzing hebt van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of andere specialist. De rekening wordt in ieder geval vergoed als je kiest voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Als je kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, betaal je, afhankelijk van je polis, een gedeelte zelf.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.