Wijkverpleging verandert in 2019

- 2 reacties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert in 2019 drie grote wijzigingen door in de regels van de wijkverpleging. Zo verdwijnt de minutenregistratie en wordt de zorg voor kinderen in een aparte categorie gezet. Dat meldt de toezichthouder.

Wijkverpleging is persoonlijke verzorging en verpleging bij mensen thuis. De organisatie en bekostiging van wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor wijkverpleging betaal je als verzekerde geen eigen risico of eigen bijdrage. Voorheen viel de wijkverpleging onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Tarief

De Zorgautoriteit herijkt de tarieven binnen de wijkverpleging om in te spelen op de actuele ontwikkelingen. Dit is afgestemd met zorgaanbieders en verzekeraars.

Door de herijking gaan de tarieven binnen de wijkverpleging grotendeels omlaag. Dat zorgt ervoor dat het aantrekkelijker is voor zorgaanbieders om contracten te sluiten met verzekeraars. De zorgkosten kunnen daardoor omlaag.

Minutenregistratie

Er moet minder bureaucratie komen in de wijkverpleging, bijvoorbeeld als het gaat om het registreren van geleverde zorg. Om de administratieve lasten te verminderen moet er een einde komen aan de minutenregistratie.

In plaats daarvan vormt het zorgplan en de planning de basis voor de verantwoording van de geleverde zorg. Een wijziging in de planning van een zorgverlener wordt bijvoorbeeld pas aan het einde van de dag doorgevoerd als de geleverde zorg in de praktijk afwijkt. Er hoeft dan geen minutenregistratie meer gedaan te worden per cliënt. Dat scheelt tijd en geld.

Kinderen

De persoonlijke verzorging en verpleging voor jongeren en kinderen wordt gecategoriseerd in een nieuwe integrale prestatie. Ook de bekostiging wordt integraal geregeld straks.

2 reacties op: “Wijkverpleging verandert in 2019”

 • Hoi Koen, als kinderdiabetesverpleegkundige verwijs ik vooral jongere kinderen met type 1 diabetes door naar de gespecialiseerde kinderthuiszorg. Zij helpen thuis de ouders op weg en zij kunnen ook op school een zorgtaak doen bij afwezigheid van de ouders. Gaat hier iets in veranderen denk je?

  Anita Dijkhuizen -

  Schrijf een reactie op: Anita Dijkhuizen

  Het e-mailadres blijft prive.
  • Beste Anita,
   Het is te vroeg hier iets over te zeggen. Houdt er wel rekening mee dat veel hulpvormen voor kinderen niet vallen onder de Zvw, maar onder de Jeugdwet.

   Koen -

   Schrijf een reactie op: Koen

   Het e-mailadres blijft prive.
 • Schrijf een reactie

  Het e-mailadres blijft prive.