Zorgaanbieder sleept zorgverzekeraar steeds vaker voor rechter

- 0 reacties

Nederlandse zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, fysiotherapeuten en tandartsen, stappen steeds vaker naar de rechter als er een geschil is met de zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding.

Volgens deskundigen is dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat de zorgkosten hierdoor explosief zouden kunnen stijgen. De zorgpremie, die verzekerden betalen, moet dan verder omhoog.

Vrije artsenkeuze

Voorzitter Ger de Jager, van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, legt de schuld bij de verzekeraars. Die zouden ‘een zootje’ maken van de tarieven in de zorg. Zo zou er veel te verschil zijn in vergoeding voor gelijke prestaties. Hij vindt dat patiënten recht hebben op vrije artsenkeuze zonder dat de verzekeraars een hinderpaal opwerpen, waardoor de patiënt een groot deel van de rekening zelf moet betalen.

De Jager is nu bezig met een bodemprocedure tegen vier grote verzekeraars. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat zorgverleners worden vergoed op basis van de werkelijke kosten. Zorgverleners worden dan gewoon vergoed en patiënten hoeven zelf niets bij te betalen.

Zorgcontracten

Zorgverzekeraars onderhandelen al meer dan 10 jaar met zorgaanbieders over zorgvormen en bijbehorende tarieven die daarvoor gerekend mogen worden. Er worden dus vooraf afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van de geleverde zorg. Op die manier kan de verzekeraar de kosten goed voorspellen en kunnen de zorgkosten laag gehouden worden.

Steeds meer zorgaanbieders kiezen er echter voor om geen contract te sluiten met een verzekeraar. De vergoeding van deze niet-gecontracteerde zorg is dan afhankelijk van het type polis van de verzekerde:

  • Naturapolis: 65 tot 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
  • Restitutiepolis: 100 procent van het wettelijke of marktconforme tarief.
  • Combinatiepolis: afhankelijk van de zorgvorm, 65 tot 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde, wettelijke of marktconforme tarief.

Als een patiënt met een naturapolis besluit om naar een zorgaanbieder te gaan die geen contract heeft afgesloten, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Voorbeeld: 

Stel je voor dat een niet-gecontracteerd ziekenhuis 10.000 euro rekent voor een bepaalde behandeling en de verzekeraar maar 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief (8.500 euro) vergoed. De patient moet dan: 10.000 – (0,75 * 8.500) = 3.625 euro zelf betalen.

Gang naar de rechter

Over de vergoeding van zorg in het geval van een naturapolis zijn de zorgaanbieders het dus niet eens. Ze vinden dat de dekking voor niet-gecontracteerde zorg dusdanig laag is dat er voor patiënten een financiële hinderpaal is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan voor de behandeling. En dat dit in strijd is met de wet vrije artsenkeuze.

Zorgaanbieders slaan daarom hard terug door een stap te maken naar de rechter. En met succes, want rechters gaan de laatste jaren steeds vaker mee in de redenering van zorgverleners.

Zo oordeelde een rechter in Leeuwarden onlangs dat van patiënten hooguit een eigen bijdrage van 500 euro mag worden gevraagd. Voor de overige kosten moest de zorgverzekeraar opdraaien.

Explosie zorgkosten

Emeritus Hoogleraar, Wynand van Ven, vreest dat de zorgverzekeraars door rechterlijke uitspraken steeds meer macht verliezen bij de prijsonderhandelingen en dat ze daardoor meer moeten gaan vergoeden voor zorgbehandelingen die niet zijn gecontracteerd. Dat leidt automatisch tot duurdere zorg en een hogere premie van de zorgverzekering.

Hij stelt verder dat het de zorgaanbieders helemaal niet gaat om de keuzevrijheid van de patiënt, maar om de eigen portemonnee.

0 reacties op: “Zorgaanbieder sleept zorgverzekeraar steeds vaker voor rechter”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.