Zorgverzekeraar krijgt minder macht, maar zorgkosten stijgen

- 0 reacties

De machtspositie van Nederlandse zorgverzekeraars is in de afgelopen twee weken aanzienlijk verkleind. Twee rechtbanken spraken een vonnis uit waarin is opgenomen dat verzekeraars voortaan minder mogelijkheden hebben om niet-gecontracteerde zorg te ontmoedigen. Daardoor wordt het voor verschillende zorgverleners financieel interessanter om geen contract te sluiten met een verzekeringsmaatschappij. De zorgkosten dreigen daardoor te stijgen, waardoor de premie voor de burger omhoog moet.

Gecontracteerde zorg

Een essentieel element in ons zorgstelsel is dat verzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over de kwaliteit en prijs van zorg. Zorgverleners die zijn gecontracteerd zijn in veel gevallen gebonden aan een maximumtarief dat zij mogen vragen voor het uitvoeren van een bepaalde behandeling of vorm van dienstverlening. Deze tarieven worden volledig vergoed voor de patiënt. Verder is er relatief weinig administratieve rompslomp voor de zorgverlener.

Hinderpaal niet-gecontracteerde zorg

Voor niet-gecontracteerde zorg werkt het anders: de rekening wordt niet volledig vergoed waardoor de patiënt vaak een deel van de rekening zelf moet betalen middels een eigen bijdrage.

Dit komt omdat er in de wet staat dat de verzekeraar een lagere vergoeding mag rekenen voor niet-gecontracteerde zorg. Echter mag deze vergoeding niet zo laag zijn dat er voor de patiënt een financiële hinderpaal wordt gecreëerd. De verzekeraar moet daarom minimaal 75 procent van het (gemiddeld) gecontracteerde tarief vergoeden bij aanbieders die geen contract hebben gesloten met de verzekeraar. Aan dit percentage zat tot voor kort geen maximumbedrag gebonden.

Hier is nu dus verandering in gekomen: door de uitspraak van de rechter mag het verschil in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg slechts 500 euro bedragen. Voor alles daarboven treedt het hinderpraalcriterium in werking.

Administratieve taak

Ook proberen verzekeraars niet-gecontracteerde zorg een halt toe te roepen door de administratieve lasten te vergroten. Zo veranderde Zilveren Kruis de voorwaarden van hun zorgverzekering: klanten die thuiszorg ontvingen, moesten zelf hoge rekeningen aan de zorgaanbieders voor schieten. Pas nadat het zorgplan was ingeleverd en er toestemming door de zorgverzekeraar was afgegeven kon de zorg beginnen en werd een deel van de rekening vergoed. Hier ging vaak enkele dagen overheen.

Ook aan dergelijke praktijken is door de rechter onlangs een einde gemaakt, nadat een kort geding werd aangespannen door een samenwerkingsverband van wijkverplegers.

‘Zorgkosten onbeheersbaar’

Doordat twee belangrijke instrumenten om niet-gecontracteerde zorg te ontmoedigen zijn weggehaald, wordt het voor zorgaanbieders, bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, veel aantrekkelijker om geen contract meer met de verzekeraar te sluiten. Dat stelt hoogleraar gezondheidseconomie, Wynand Van de Ven.

Waarom zou je als zorgaanbieder nog een contract willen sluiten met een verzekeraar, want ook zonder contract mag je als wijkverpleegkundige zelf beslissen hoeveel zorg een patiënt nodig heeft. Verder is er geen machtiging van de verzekeraar nodig waardoor de zorg veel sneller geleverd kan worden. En de 500 euro aan kosten voor de verzekerde? Die wordt kwijtgescholden en voor de rest kan de zorgaanbieder zelf bepalen hoeveel zorg er (extra) wordt geleverd.

Doordat zorgverleners in de toekomst mogelijk steeds meer op deze manier gaan werken, verliezen zorgverzekeraars hun machtspositie. Het kost ze ook meer geld, omdat het vergoeden van niet-gecontracteerde zorg duurder wordt en zorgaanbieders die wel een contract hebben een betere deal kunnen bedingen.

De zorgkosten gaan dus omhoog, vooral in de thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat betekent dat de verzekeraar een hogere premie moet vragen aan de verzekerde. In hoeverre de zorgverzekeringspremie daardoor in 2019 omhoog moet, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaan de verzekeraars nog in beroep tegen de uitspraken van de rechter.

Bron: Volkskrant

0 reacties op: “Zorgverzekeraar krijgt minder macht, maar zorgkosten stijgen”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.