Zorgverzekeraar moet klant goed informeren over voorwaarden polis

- 1 reacties

Niet het ziekenhuis, maar de zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening aan de patiënt over de vergoeding van ziekenhuiszorg. Zeker als bepaalde zaken niet volledig worden vergoed via de basispolis en de patiënt een deel zelf moet bijbetalen, moet er duidelijk worden gecommuniceerd.

Daarover oordeelde de rechter in Den Haag in een rechtszaak tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het S.t. Antonius Ziekenhuis (SAZ), het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Budgetpolis

Naast een reguliere naturaverzekering en een restitutie basisverzekering kan men bij Zilveren Kruis ook kiezen voor een goedkopere basisverzekering: de Basis Budgetpolis. Voor deze zorgverzekering heeft Zilveren Kruis met tientallen ziekenhuizen geen zorgcontract gesloten. Dat houdt in dat verzekerden in deze ziekenhuizen een deel van de kosten voor een behandeling zelf moeten betalen. Tenzij het gaat om spoedeisende zorg.

De ziekenhuizen waar geen contract mee is aangegaan zijn schriftelijk op de hoogte gesteld door de verzekeraar over wat dit zou betekenen voor de patiënt in de praktijk. Concreet krijgen verzekerden voor planbare zorg nog maar 70 procent van het marktconforme tarief vergoed voor de behandeling. Het restant moet de verzekerde zelf betalen.

Informatievoorziening

De ziekenhuizen zouden via de eigen website, brieven en folders duidelijk wijzen op de mogelijke gevolgen van de polisvoorwaarden. Toch kreeg het ziekenhuis mensen met een budgetpolis onder behandeling. Zij kregen een deel van de kosten niet vergoed en stapten naar hun verzekeraar. Die vond dat het ziekenhuis de patiënten beter had moeten informeren. De ziekenhuizen wezen op hun beurt weer naar de verzekeraar.

Rechtszaak

De rechtbank oordeelde dat Zilveren Kruis in haar informatievoorziening te eenzijdig is geweest en de verantwoordelijkheid ten aanzien van de kosten en vergoedingen niet had mogen doorgeven aan het ziekenhuis.

Volgens de rechtbank is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verzekerde zelf om zich te verdiepen in de voorwaarden rondom de vergoeding. Daarnaast is het de taak van de verzekeraar om hier zo transparant mogelijk over te zijn en de klant op een juiste wijze te informeren als hij/zij vragen heeft. Het is dus eigenlijk niet de taak van een zorgaanbieder om voor te lichten of een medische behandeling wel of niet wordt vergoed en hoe hoog de vergoeding precies is in het geval van de patiënt.

De NVZ is tevreden over de uitspraak, omdat nu duidelijk is gemaakt hoe patiënten moeten worden geïnformeerd over de vergoeding van ziekenhuisbehandelingen.

1 reacties op: “Zorgverzekeraar moet klant goed informeren over voorwaarden polis”

  • Dan is er weer wat duidelijkheid hieromtrent. Als je weet welke vragen precies te stellen, krijg je vaak wel de volledige informatie. Maar hoeveel van ons weten dat exact? Transparantie is sleutel in deze. Er niet vanuit gaan dat de verstrekte informatie duidelijkheid geeft.

    Stef Wouterse -

    Schrijf een reactie op: Stef Wouterse

    Het e-mailadres blijft prive.
  • Schrijf een reactie

    Het e-mailadres blijft prive.