Zorgverzekering in 2019: wat is er al bekend?

Ieder jaar vinden er wijzigingen plaats met betrekking tot de zorgverzekering. Ook per 1 januari 2019 zal er ongetwijfeld weer het nodige gaan veranderen ten aanzien van de premie, de basisdekking en de polisvoorwaarden. Een aantal belangrijke zaken blijft echter ongewijzigd, zoals de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico. Tijdens Prinsjesdag, op 18 september worden de definitieve wijzigingen gepresenteerd.

In dit artikel brengen we in kaart wat er tot dusver bekend is over de zorgverzekering van volgend jaar:

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft vrijwel zeker gelijk in 2019 op een bedrag van 385 euro. Tijdens de kabinetsonderhandelingen is namelijk afgesproken dat het eigen risico niet stijgt of daalt gedurende de gehele regeerperiode. Alleen als het kabinet valt kan hier dus verandering in komen.

Meer over eigen risico

Nieuwe behandeling overgewicht en obesitas

In het basispakket van 2019 wordt zeer waarschijnlijk een nieuwe behandeling opgenomen voor mensen met overgewicht en obesitas. Het gaat om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) waarbij er vooral aandacht is voor voeding en leefstijl.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan een prestatiebeschrijving en een tariefbepaling. Hierdoor kunnen zorgverzekeraars deze zorg inkopen.

Begin volgend jaar kunnen verzekerden naar verwachting gebruikmaken van de nieuwe behandeling.

Nieuwe geneesmiddelen

De farmaceutische industrie brengt ieder jaar vele nieuwe medicijnen op de markt. Een deel daarvan wordt ook in ons land beschikbaar gesteld en vergoed door de zorgverzekering.

Het Zorginstituut Nederland beoordeelt of nieuwe geneesmiddelen in aanmerking zouden moeten komen voor opname in het basispakket en adviseert hierover het ministerie van Volksgezondheid.

Gemeentepolis voor iedereen?

De gemeente Rotterdam is voornemens om hun gemeente zorgverzekering per 2019 voor iedereen beschikbaar te stellen. Hiervoor werkt de gemeente samen met verzekeraar VGZ. Deze verzekering heeft als voordeel dat het eigen risico slechts 50 euro bedraagt en er standaard een aanvullende dekking voor mondzorg en fysiotherapie zit inbegrepen. De premie is overigens wel hoog: 160 euro per maand.

Dat een dergelijke collectieve verzekering niet altijd voordelig is, blijkt wel uit eerdere berichtgeving.

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden heeft verzekeraar Delta Lloyd overgenomen. Voor zorgverzekerden bij Delta Lloyd betekent dit enkel dat ze te maken krijgen met een nieuwe naam. Aan de zorgpolis, premie, voorwaarden en dekking verandert niets.

Nieuwe inkoopcoöperatie: Zorgeloos Care

Zorgeloos Care gaat zich in 2018 en 2019 richten op de vorming van een inkoopcoöperatie voor de zorg. Daarmee willen ze meer keuzevrijheid creëren en meer maatwerk in de zorg leveren. De mens moet weer centraal staan.

Verder wil Zorgeloos dat het eenvoudiger wordt om een nieuwe ziektekostenverzekeraar op te richten. Dus geen miljoenenborg of minimumaantal verzekerden. Het plan om zelf een alternatieve zorgverzekering – waarin de mens voorop staat – op te richten was voorlopig niet haalbaar.

Koen Auteur Zorgwijzer.nl

Als auteur voor ZorgWijzer.nl houd ik mij bezig om alle informatie binnen de snel veranderende zorgsector zo goed mogelijk in kaart te brengen. Heb je vragen aan de hand van mijn artikelen? Stel ze dan gerust hieronder of via de verschillende sociale media kanalen.

0 reacties Zorgverzekering in 2019: wat is er al bekend?
Schrijf een reactie
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het laatste nieuws