Chronisch zieken stappen minder vaak over van zorgverzekering

Koen Kuijper geen reacties

Nederlanders met een grote zorgbehoefte, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, stappen veel minder vaak over van zorgverzekering dan mensen die geen zorg nodig hebben. Dat blijkt uit de Zorgmonitor 2019 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij hielden een steekproef onder 1.500 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar.  

In 2019 kozen uiteindelijk zo’n 1,2 miljoen Nederlanders een nieuwe zorgverzekeraar. Het hoogste aantal sinds 2013.

Tevreden over verzekeraar

Er is een flinke groep Nederlanders die doorlopend zorg nodig hebben, maar in 2019 niet wisselden van verzekeraar. Dat komt voor het grootste deel omdat zij tevreden zijn over hun zorgverzekeraar. 18 procent geeft aan bang te zijn om niet te worden geaccepteerd door een andere verzekeraar. 14 procent vreest voor verborgen kosten.

Bij mensen die geen doorlopende zorgbehoefte hebben, liggen deze percentages beduidend lager: respectievelijk 2 en 8 procent.

Onterechte vrees

De vrees om over te stappen voor mensen met een hoge zorgbehoefte is vaak onterecht:

  • Er geldt een acceptatieplicht voor iedere basisverzekering
  • Een verzekerde wordt zonder extra voorwaarden geaccepteerd als hij naar een vergelijkbare aanvullende zorgverzekering overstapt
  • Er zijn slechts een paar aanvullende verzekeringen waarvoor een medische selectie geldt

Aanvullende verzekeringen waarvoor een medische selectie geldt zijn vrijwel altijd verzekeringen met een onbeperkte dekking voor fysiotherapie.

Daarnaast geldt de medische selectie voor de meeste tandartsverzekeringen met een dekking van 750 euro per jaar of hoger.

“Onwenselijk”

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, vindt het onwenselijk dat burgers drempels ervaren om over te stappen van zorgverzekering. “Deze groep draagt eraan bij dat zorgverzekeraars scherp blijven op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Er is dus werk aan de winkel voor zorgverzekeraars om duidelijker uit te leggen dat er geen beperkende acceptatieregels zijn.”

Hij roept verzekeraars op om hun informatievoorziening te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen geen overstapdrempels ervaren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door hier tijdens het overstapseizoen (november en december) expliciet aandacht aan te geven.   

Mensen met zorgbehoefte kritischer

Uit onderzoek blijkt dat mensen die meer zorg nodig hebben kritischer kijken naar de verzekeraars en beter in staat zijn om de verschillen te zien. Zij passen hun eigen zorgverzekering bovendien vaker aan dan mensen zonder zorgbehoefte.

Verder hebben mensen met een grote zorgvraag minder vertrouwen in de informatievoorziening over dekkingen en vergoedingen op de websites van verzekeraars.

Mensen die juist geen zorg nodig hebben, vinden het belangrijk dat de verzekeraars goed onderhandelen met zorgaanbieders om de premie zo laag mogelijk te houden. Verder ziet deze groep graag dat verzekeringsmaatschappijen meer doen aan preventie en het belonen van gezond gedrag.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.