EU: “zorgstelsel Nederland doeltreffend en toegankelijk”

EU: “zorgstelsel Nederland doeltreffend en toegankelijk”

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

EU: “zorgstelsel Nederland doeltreffend en toegankelijk”

Het zorgstelsel in Nederland wordt wederom goed beoordeeld. Dit maal is het de Europese Commissie die met een onderzoek naar voren komt, getiteld: “State of Health in the EU”.

De zorg in Nederland is toegankelijk, effectief en betaalbaar. Op vrijwel alle vlakken doen we het beter dan het EU-gemiddelde. Toch zijn er veel zaken die beter moeten.

Uit een eerder onderzoek van de Zweedse denktank HCP bleek ook al dat het Nederlandse zorgstelsel goed presteert.

Toegangelijkheid

Van alle EU-landen heeft Nederland het laagste percentage van onvervulde medische behoeften. Hierin zit vrijwel geen verschil tussen verschillende inkomensgroepen. Dit laat zien dat het goed is gesteld met de toegankelijkheid van de zorg in Nederland.

Hoewel de toegankelijkheid goed is, zijn er wel personeelstekorten en zijn de wachttijden toegenomen. De regering heeft daarom een actieprogramma opgesteld om meer gezondheidswerkers te behouden en op te leiden.

Effectiviteit

De levensverwachting in Nederland ligt bijna een jaar hoger dan het gemiddelde binnen de EU. Dit is mede te danken aan een goed functionerend stelsel:

Het lage sterftecijfer ten gevolge van vermijdbare en behandelbare oorzaken zijn een aanwijzing dat het Nederlandse zorgstelsel doeltreffende volksgezondheid en gezondheidszorg biedt.

State of Health in the EU – Europese Commissie

Toch zijn er ook zorgen: de sterfte als gevolg van long-, darm- en borstkanker is nog steeds hoog. En ook de vaccinatiegraad gaat omlaag. “Beleidsmaatregelen op het gebied van volksgezondheid moeten deze kwesties aanpakken, maar voor resultaten is meer tijd nodig”, stelt de Europese Commissie.

Voor de hoger opgeleiden in Nederland neemt de levensverwachting nog steeds snel toe. Voor de lager opgeleiden ziet de ontwikkeling er ongunstig uit, blijkt uit het rapport.

Betaalbaarheid

Hoewel de zorg in Nederland duur is, behoren we meer niet tot de koplopers in Europa wat betreft zorguitgaven. In Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk en Zweden wordt meer gespendeerd per hoofd van de bevolking.

Volgens de Europese Commissie beschermt het stelsel zijn burgers tegen financiële problemen, terwijl de eigen bijdragen relatief laag zijn. Uit statistieken van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) blijkt dat de eigen bijdrage van burgers ligt op ongeveer 11 procent in Nederland. Aanzienlijk lager dan het EU-gemiddelde van 15,8 procent.

Ondanks de prima betaalbaarheid, staan de Nederlandse zorgkosten wel degelijk onder druk. Het eigen risico en de zorgpremie zijn de laatste 10 jaar behoorlijk gestegen. Dit heeft onder meer te maken met de vergrijzing en stijging van chronische aandoeningen.

Doelmatigheid

Op dit moment wordt er door verzekeraars en zorgaanbieders vooral over prijs en volume onderhandeld. Gelukkig zijn er wel meerdere veelbelovende initiatieven die eraan kunnen bijdragen dat het systeem zich meer gaat richten op kwaliteit en waarde.

Bron rapport: ec.europa.eu

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.