Miljoenennota 2020: dit wijzigt allemaal aan je zorgverzekering

Miljoenennota 2020: dit wijzigt allemaal aan je zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Miljoenennota 2020: dit wijzigt allemaal aan je zorgverzekering

In de Miljoenennota, die dinsdag tijdens Prinsjesdag is aangeboden, zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg en zorgverzekering van 2020 bekend gemaakt.

Zo gaat de zorgpremie omhoog, blijft het eigen risico gelijk en krijgen mensen met een laag inkomen meer zorgtoeslag. Ook in het basispakket vinden wijzigingen plaats.

Wat staat er allemaal in de Miljoenennota (2020) en gaan we er op vooruit of juist achteruit? Zorgwijzer bespreekt alle zorggerelateerde onderwerpen uitgebreid hieronder.

Belangrijkste cijfers

  2019 2020 Verschil
Zorguitgaven (VWS) 79,7 mld. 82,2 mld. + 2,5 mld.
Nominale premie (totaal) € 1.384 € 1.421 + € 37
Verplicht eigen risico € 385 € 385 n.v.t.
Maximale zorgtoeslag (1 persoon) € 1.188 € 1.256 + € 67
Maximale zorgtoeslag (gezin) € 2.304 € 2.399 + € 95
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers 6,95% 6,70% – 0,25%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers 5,70% 5,45% – 0,25%
Inkomensafhankelijke premie Wlz 9,65% 9,65% n.v.t.

Infographic

Miljoenennota 2020 zorgverzekering
Miljoenennota 2020 – zorg

Zorguitgaven

Vanaf 1 januari 2020 gaat de overheid 2,5 miljard euro meer uitgeven aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat is een stijging van 3,1 procent, blijkt uit de miljoenennota. De totale uitgaven in de rijksbegroting (VWS) komen uit op 82,2 miljard euro. Daarvan gaat 78,6 miljard (bruto) naar de zorg.

Tot 2021 wordt er in elk geval ruim 1 miljard extra vrijgemaakt voor de jeugdzorg. Daarnaast wordt er in totaal 420 miljoen uitgetrokken om mensen in de zorg op te leiden.

De totale zorguitgaven voor kortdurende zorg bedragen volgend jaar 5.528 euro per Nederlander. Een stijging van 70 euro ten opzichte van 2019.

Zorgpremie

Als het aan het kabinet ligt gaan we volgend jaar 37 euro meer betalen aan premie voor de basisverzekering.

Update: dinsdagochtend is bekend geworden dat DSW de premie zelfs omhoog gooit met 72 euro in 2020.

Voor mensen met een collectieve zorgverzekering is dat waarschijnlijk meer dan 100 euro.

Lees ook: Voor deze groep gaat de zorgpremie veel harder omhoog

Uiteindelijk is het niet aan de overheid, maar aan de zorgverzekeraars in hoeverre zij hun premies verhogen. De nominale premie van de overheid is dus slechts een richtlijn.

Oorzaak hogere premie:

 1. Zorguitgaven stijgen als gevolg van vergrijzing, bijvoorbeeld binnen de GGZ, specialistische zorg en farmaceutische zorg (medicijnen)
 2. Het eigen risico blijft gelijk
 3. De korting op collectieve basisverzekering wordt gehalveerd van 10 naar 5 procent.

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2020 gelijk op een bedrag van 385 euro per verzekerde. Hoogstwaarschijnlijk is dat in 2021 ook nog zo.

Verzekerden hebben wel het recht om hun eigen risico op vrijwillige basis te verhogen naar maximaal 885 euro. In ruil hiervoor biedt de zorgverzekeraar een korting op de premie.

Het eigen risico betaal je voor de meeste zorg die uit het basispakket wordt vergoed, zoals:

 • Zorg en behandeling in het ziekenhuis
 • Medicijnen
 • Geestelijke gezondheidszorg

Afspraken bij de huisarts zijn uitgesloten van het eigen risico.

Nieuw: in 2020 betaal je geen eigen risico meer als je een stoppen-met-rokenprogramma volgt. Neem contact op met je huisarts.

Zorgtoeslag

Omdat de zorgpremie in 2020 omhoog gaat, stijgt de zorgtoeslag mee, maar alleen voor de laagste inkomensgroepen.

 • Alleenstaanden: + 67 euro
 • Meerpersoonshuishoudens: + 95 euro

De zorgtoeslag wordt berekend aan de hand van de standaardpremie. Dat is de gemiddelde nominale premie plus het gemiddelde eigen risico minus een een eigen bijdrage voor huishoudens.

Ook voor de zorgtoeslag geldt dat het vooralsnog gaat om een inschatting van de Rijksoverheid. Nadat meer bekend is over de definitieve premies van verzekeraars, wordt de balans opgemaakt.

Alleen mensen met een laag inkomen of een beperkte uitkering kunnen zorgtoeslag aanvragen.

Basisverzekering

De basisverzekering gaat per 2020 meer vergoeden dan nu het geval is.

Het basispakket wordt uitgebreid met:

 • Nieuwe medicatie tegen kanker: geneesmiddelen durvalumab en abemacicilib.
 • Nieuw middel tegen ms: middel Fampyra voor patiënten met multiple Sclerose
 • 75 euro logeervergoeding zonder opname: 75 euro vergoeding per nacht bij minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling
 • Specialist ouderengeneeskunde & verstandelijk gehandicapten: eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt vergoed

Hier staan de bovenstaande wijzigingen uitgebreid toegelicht.

De minister van Medische zorg gaat in 2020 en de verdere toekomst vaker onderhandelen over de prijs van geneesmiddelen. Medicijnen die te duur zijn en te weinig doeltreffend, worden niet opgenomen in het basispakket.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De zorg wordt voor een groot deel betaald uit de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Bij werknemers worden deze bijdragen door de werkgever ingehouden. Werkgevers en ZZP’ers betalen de inkomensafhankelijke bijdragen achteraf bij hun belastingaangifte.

In 2020 gaan de meeste inkomensafhankelijke bijdragen licht omlaag:

Inkomensafhankelijke bijdrageBijdrage in 2019Bijdrage in 2020
Zvw: werknemers 6,95%6,70%
Wlz: werknemers 9,65%9,65%
Zvw: werkgevers 5,70%5,45%
Wlz: werkgevers 9,65%9,65%

Het maximum inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt berekend, is nog niet bekend voor 2020.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.