Nieuwe dekkingen in zorgverzekering 2020

Bart Koenraadt 2 reacties

Het basispakket van de zorgverzekering krijgt er in 2020 een aantal nieuwe dekkingen bij. De belangrijkste toevoeging is een logeervergoeding voor mensen die meerdere dagen achtereen worden behandeld, maar niet worden opgenomen in een ziekenhuis. Verder is er een nieuwe vergoeding voor geneeskundige zorg aan gehandicapten die wordt geleverd door de specialist ouderengeneeskunde.

De nieuwe veranderingen in de basisverzekering zijn bekend gemaakt in een brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer op 27 mei.

Eerder is al bekend gemaakt dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft op 385 euro en collectieve zorgverzekeringen (waarschijnlijk) aan banden worden gelegd.

Logeervergoeding: 75 euro per nacht

De logeervergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht als er sprake is van drie aaneengesloten dagen. De vergoeding kan worden gebruikt in plaats van een vergoeding voor vervoerskosten.

De vergoeding is vooral bedoeld voor patiënten die zich langere tijd iedere dag in het ziekenhuis moeten melden, bijvoorbeeld voor een bestraling bij kanker. Een lange reis is dan behoorlijk belastend. Zij kunnen volgend jaar een beroep doen op hun zorgverzekering.

Specialist ouderengeneeskunde

Zorg door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten worden in 2020 onderdeel van het basispakket. Op die manier wordt de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige verlicht.

Het uiteindelijke doel van de maatregel is dat chronisch zieken of mensen met een verstandelijke beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Zij zullen dan de noodzakelijke zorg thuis ontvangen.

Toegang geneesmiddelen

Verder neemt de minister van Volksgezondheid maatregelen om de toegang tot medicijnen te verbeteren.

Geregistreerde geneesmiddelen die vanwege hoge kosten niet worden vergoed door de basisverzekering kunnen dan toch worden vergoed. Dit kan alleen als het middel via de apotheek wordt bereid. De kosten voor de overheid zijn dan lager en de toegang tot geneesmiddelen wordt verbeterd. 

NIPT verlengd

Tot slot wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) ook in 2020 gedekt middels een subsidieregeling. Hierbij geldt een eigen bijdrage van 175 euro.

Op Zorgwijzer staat meer informatie over de dekking van prenatale screening en vervolgonderzoek bij een zwangerschap.

2 reacties

 • AAndre

  Wat maar gaat dit betekenen voor mijn premie volgend jaar?? gaat die niet ook weer omhoog.

  • KKoen Kuijper

   Beste Andre,

   De kans is groot dat de premie volgend jaar inderdaad iets omhoog gaat. Tijdens Prinsjesdag en de weken erna wordt hierover meer duidelijk.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.