‘Vervang eigen risico zorgverzekering door no-claim’

‘Vervang eigen risico zorgverzekering door no-claim’

Artikel door: Bart Koenraadt - 3 reacties

‘Vervang eigen risico zorgverzekering door no-claim’

De gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen kan worden verbeterd door het verplicht eigen risico te vervangen door een no-claim. Dat voorkomt dat mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering in één keer worden geconfronteerd met hoge zorgkosten.

Dat adviseert het Centraal Planbureau (CPB).

740.000 Nederlanders hebben een zorgverzekering via de gemeente. Deze groep heeft doorgaans een inkomen van maximaal 130 procent van het minimumloon. Het idee van de gemeentepolis is om zorgmijding en schulden van verzekerden tegen te gaan.

Opvallend

Het op 19 augustus uitgebrachte advies van het CPB is op zijn minst opvallend te noemen. Uit een eerder onderzoek van het planbureau in 2019 zou het eigen risico namelijk voor een grotere verlaging van zorgkosten realiseren dan een no-claimkorting. In de toenmalige analyse werd echter geen rekening gehouden met de beperkte beurs van de minima.  

De no-claimkorting werd al eerder ingevoerd in Nederland, namelijk in 2006 en 2007. Het eigen risico bleek echter een efficiënter een eerlijker instrument om de zorgkosten te beteugelen.

Wat is een no-claim?

De no-claimregeling werkt precies andersom als het eigen risico. In plaats van dat je moet betalen bij het maken van zorgkosten wordt je beloond als je geen of slechts beperkt beroep doet op je zorgverzekering.

Een verzekerde met een no-claim betaalt het (eventueel verlaagd) eigen risico in termijnen aan de zorgverzekeraar via een hogere premie. Als de verzekerde minder dan 385 euro aan zorg consumeert, wordt dit achteraf teruggestort op de bankrekening. Op deze manier kan een verzekerde onmogelijk worden geconfronteerd met plotseling hoge zorgkosten. Aan de andere kant zou er wel voldoende prikkel blijven om een efficiënt zorggebruik te stimuleren.

Andere verbeterpunten

Het CPB draagt verder nog een tweetal andere verbeteropties aan in het kader van de gemeentepolis, namelijk:

1. Risicoverevening aanpassen

Het aanbieden van een gemeentelijke zorgverzekering is nu vaak verliesgevend voor de zorgverzekeraar. Door de risicoverevening aan te passen kan er voor worden gezorgd dat het voor verzekeraars financieel aantrekkelijk blijft om dit soort polissen aan te bieden.

Onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat CZ in heel Nederland stopt met het aanbieden van de collectiviteitskorting die op de basisverzekeringen via de gemeente worden aangeboden. Reden hiervoor is dat de prijs van de minimapolis niet meer in verhouding zou staan tot de kosten.

2. Vergroten keuzes voor mensen met laag inkomen

Een ander verbeterpunt die het CPB aandraagt, is het verbeteren van de keuzemogelijkheden binnen de gemeenteverzekering. Er zou allereerst goed moeten worden nagedacht over de vormgeving van de aangeboden aanvullende verzekeringen.

Door het aanbieden van uitgebreide én minder uitgebreide aanvullende verzekeringen wordt er voor gezorgd dat alle lage inkomens terecht kunnen voor de gewenste dekking. Op dit moment zouden sommige gemeentepolissen nog te uitgebreid zijn voor een deel van de doelgroep.

3 reacties

 • SSon

  No claim: In plaats van dat je moet betalen bij het maken van zorgkosten wordt je beloond als je geen of slechts beperkt beroep doet op je zorgverzekering?
  als je dus zorg mijdt door geen beroep te doen op de zorgverzekering word je beloond?
  voorkomt dit zorgmijding……
  veel gemeenten stoppen de collectieve gemeentepolis
  een landelijke gemeentepolis bij diverse zorgverzekering kan een oplossing zijn

 • Hhar

  Geen bij betaling meer als men behandeld wordt door een diabetes pedicure en simms 2en 3
  met diabetise voet.

 • Hhar

  De gemeentepolissen zijn echt niet uitgebreid.
  Voor de doel groep kunnen sommige gemeente polissen nog wel wat forser uitgebreid worden.
  Tandarts, bril, pedicure, sommige clieenten moeten bij betalen omdat de verzekering de pedicures te laag uitkeert. ook medisch diabetes pedicures hier moeten clienten nog altijd bijbetalen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.