VGZ, CZ en DSW niet transparant over zorginkoop

Thomas van Campenhout geen reacties

Drie Nederlandse zorgverzekeraars, VGZ, CZ en DSW, krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een waarschuwing. De verzekeraars zijn onvoldoende transparant geweest over het inkopen van zorg bij diverse zorgaanbieders. Dat blijkt uit meldingen en handhavingsverzoeken.

Concreet zouden de verzekeraars één of meerdere wijzigingen in het zorginkoopproces niet op tijd bekend hebben gemaakt. En dat is in strijd met de Zorgverzekeringswet (Zvw), artikel 7.

Nadelig

Het te laat bekend maken van wijzigingen kan zelfs nadelig uitpakken voor patiënten. De patiënt weet dan bijvoorbeeld niet of er een afspraak is gemaakt tussen een verzekeraar en een zorgverlener.

De NZa noemt een transparant zorginkoopproces een belangrijke voorwaarde om te komen tot goede zorginkoop voor consumenten.

Openbaar

NZa heeft de waarschuwingen voor de drie verzekeraars openbaar gemaakt om een duidelijk signaal af te geven. Daarmee wil het verzekerden, zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars informeren.

Boete

Komend inkoopseizoen wil de NZa nog strenger optreden tegen verzekeraars die niet transparant zijn. Als de genoemde zorgverzekeraars opnieuw in de fout zouden gaan, volgt een boete.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.